S. 1-419 Dossierfiche K. 49-1795

Wetsontwerp op de kansspelen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers
Johan Weyts   

kansspel
speelhal
speelautomaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-419/1 1-419/1 (PDF) Wetsvoorstel 23/9/1996
1-419/2 1-419/2 (PDF) Advies van de Raad van State 21/1/1997
1-419/3 1-419/3 (PDF) Amendementen 23/4/1997
1-419/4 1-419/4 (PDF) Amendement 19/1/1998
1-419/5 1-419/5 (PDF) Amendementen 4/2/1998
1-419/6 1-419/6 (PDF) Amendement 6/3/1998
1-419/7 1-419/7 (PDF) Verslag namens de commissie 6/3/1998
1-419/9 1-419/9 (PDF) Amendementen 18/3/1998
1-419/8 1-419/8 (PDF) Advies uitgebracht namens de commissie 25/3/1998
1-419/10 1-419/10 (PDF) Amendementen 31/3/1998
1-419/11 1-419/11 (PDF) Amendementen 30/4/1998
1-419/12 1-419/12 (PDF) Amendement 7/5/1998
1-419/13 1-419/13 (PDF) Amendementen 16/6/1998
1-419/14 1-419/14 (PDF) Amendementen 19/6/1998
1-419/15 1-419/15 (PDF) Amendementen 3/7/1998
1-419/16 1-419/16 (PDF) Amendementen 10/7/1998
1-419/17 1-419/17 (PDF) Verslag namens de commissie 14/10/1998
1-419/18 1-419/18 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/10/1998
1-419/19 1-419/19 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/10/1998
1-419/20 1-419/20 (PDF) Concordantietabel 27/10/1998
1-419/21 1-419/21 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 29/10/1998
K. 49-1795/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 3/11/1998
K. 49-1795/2 Amendement 18/11/1998
K. 49-1795/3 Amendementen 5/1/1999
K. 49-1795/4 Amendementen 18/1/1999
K. 49-1795/5 Amendementen 26/1/1999
K. 49-1795/6 Amendement 4/3/1999
K. 49-1795/7 Amendementen 17/3/1999
K. 49-1795/8 Verslag namens de commissie 30/3/1999
K. 49-1795/9 Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
K. 49-1795/10 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 30/3/1999
K. 49-1795/11 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 31/3/1999
K. 49-1795/12 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 1/4/1999
K. 49-1795/13 Aanvullend verslag 1/4/1999
K. 49-1795/14 Artikel gewijzigd door de commissie 1/4/1999
K. 49-1795/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 1/4/1999
1-419/22 1-419/22 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 1/4/1999
1-419/23 1-419/23 (PDF) Amendementen 20/4/1999
1-419/24 1-419/24 (PDF) Verslag namens de commissie 22/4/1999
1-419/25 1-419/25 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 22/4/1999
1-419/26 1-419/26 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 26/4/1999
1-419/27 1-419/27 (PDF) Beslissing om in te stemmen met het door de Kamer geamendeerde ontwerp 30/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
23/9/1996   Indiening voorstel Doc. 1-419/1 1-419/1 (PDF)
24/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
24/10/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/11/1996   Externe adviesaanvraag: Raad van State
De commissie voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden wenst dat het advies van de Raad van State wordt ingewonnen
21/1/1997   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-419/2 1-419/2 (PDF)
22/10/1998   Inschrijving op agenda plenaire
26/10/1998   Amendement: Am. 174 Doc. 1-419/19 1-419/19 (PDF)
27/10/1998   Algemene bespreking Hand. 1-214 Hand. 1-214 (PDF)
29/10/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-216 Hand. 1-216 (PDF)
29/10/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+36/-7/o14) Hand. 1-216 Hand. 1-216 (PDF)
Doc. 1-419/21 1-419/21 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
24/10/1996   Verzending naar commissie
13/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
13/11/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
13/11/1996   Inleidende uiteenzetting
indiener van het wetsvoorstel
13/11/1996   Gedachtenwisseling
13/11/1996   Commissie wenst extern advies: Raad van State
23/4/1997   Inschrijving op agenda commissie
23/4/1997   Bespreking
23/4/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 2
dispositif : bepalend gedeelte
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 5
hoofdst II : Hoofdstuk II : opschrift
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 7
hfdIIIafd1 : Hoofdstuk III, Afdeling 1 : opschrift
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 8 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 9 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 10 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 11 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 12 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 13 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 14 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 15
hfdIv afd3 : Hoofdstuk IV, Afdeling 3 : opschrift Nederlands
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 16 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 17
hoofdst V : Hoofdstuk V : opschrift
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 18 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 19
hfd Vbis : Hoofdstuk Vbis nieuw
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 20 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 21 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 22 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 23 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 24 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 25 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 26 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 27 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 28
hfd Vter : hoofdstuk Vter (nieuw)
Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 29 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 30 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 31 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 32 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 33 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 34 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 35 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 36 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 37 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
23/4/1997   Amendement: Am. 38 Doc. 1-419/3 1-419/3 (PDF)
20/5/1997   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1997   Bespreking
5/11/1997   Inschrijving op agenda commissie
5/11/1997   Niet behandeld
19/1/1998   Amendement: Am. 39
1-54+opsch : het opschrift en het volledig bepalend gedeelte
Doc. 1-419/4 1-419/4 (PDF)
4/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
4/2/1998   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
4/2/1998   Bespreking
4/2/1998   Amendementen: Am. nrs 40-47
Amendementen van Johan Weyts
Doc. 1-419/5 1-419/5 (PDF)
10/2/1998   Verzending naar commissie voor advies: Justitie
Advies gevraagd tegen 5 maart 1998, verlengd tot 12 maart 1998
10/2/1998   Verzending naar commissie voor advies: Sociale Aangelegenheden
Advies gevraagd tegen 5 maart 1998
6/3/1998   Amendement: Am. nr 48
Amendement van Hubert Chantraine
Doc. 1-419/6 1-419/6 (PDF)
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Hoorzitting de h. E. Potier, Directeur-generaal van Shandwick; de h. A. Dhooghe, Bestuurder van Ladbrokes.
25/3/1998   Hoorzitting Hoorzitting met de burgemeesters van gemeenten die een casino op hun grondgebied hebben : de hh. Lippens (Knokke-Heist), Monset (Blankenberge), Desseyn (schepen Middelkerke), Bacquelaine
Hoorzitting met de burgemeesters van gemeenten die een casino op hun grondgebied hebben.
25/3/1998   Gedachtenwisseling
1/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/4/1998   Ontvangst intern advies: Justitie
Kennisname van het advies uitgebracht door de Commissie voor de Justitie
1/4/1998   Ontvangst intern advies: Sociale Aangelegenheden
Kennisname van het advies uitgebracht door de Commissie voor de Sociale Aangelegenheden
1/4/1998   Regeling der werkzaamheden
21/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
21/4/1998   Bespreking van de moeilijkheden in verband met het houden van de vergadering op
Bespreking van de moeilijkheden in verband met het houden van de vergadering op 2 en 3 mei 1998 te Spa.
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
16/6/1998   Onderzoek van de amendementen.
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
24/6/1998   Onderzoek van de amendementen.
3/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking Onderzoek van de artikelen en van de amendementen
10/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/7/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-0/o3)
10/7/1998   Beslissing schriftelijk verslag
14/10/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/10/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-419/18 1-419/18 (PDF)
  Commissie voor advies
10/2/1998   Verzending naar commissie voor advies
17/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/2/1998   Niet behandeld
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   De h. Andrť Bourgeois is aangewezen als rapporteur
18/2/1998   Bespreking
3/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1998   De vergadering is afgelast
6/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/3/1998   Uitbrengen advies
Eenparig vertrouwen aan de rapporteur (8 stemmen)
Doc. 1-419/7 1-419/7 (PDF)
14/10/1998   Einde behandeling
10/2/1998   Verzending naar commissie voor advies
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Rapporteurs : mevr. Lisette Nelis-Van Liedekerke en de h. Jacques D'Hooghe
18/2/1998   Bespreking
10/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1998   Bespreking
19/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
19/3/1998   Uitgesteld
25/3/1998   Inschrijving op agenda commissie
25/3/1998   Uitbrengen advies
Het verslag van mevrouw Lisette Nelis-Van Liedekerke en de heer Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (8 stemmen).
Doc. 1-419/8 1-419/8 (PDF)
14/10/1998   Einde behandeling
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
29/10/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1795/1
31/3/1999   Bespreking
Handelingen nr 332, p. 11699-11703
31/3/1999   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 332, p. 11703
1/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 333, p. 11731 + 11750-11751
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+81/-16/o34)
Handelingen nr 333, p. 11751
Doc. K. 49-1795/15
1/4/1999   Aanneming na amendering
3/2/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/40 1-82/40 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
1/4/1999   Overzending aan Senaat Doc. 1-419/22 1-419/22 (PDF)
1/4/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
22/4/1999   Inschrijving op agenda plenaire
26/4/1999   Amendement: Am. 181 Doc. 1-419/26 1-419/26 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 182 Doc. 1-419/26 1-419/26 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 183 Doc. 1-419/26 1-419/26 (PDF)
26/4/1999   Amendement: Am. 184 Doc. 1-419/26 1-419/26 (PDF)
27/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-265 Hand. 1-265 (PDF)
30/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+44/-3/o19) Hand. 1-270 Hand. 1-270 (PDF)
1/4/1999   Verzending naar commissie
20/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
20/4/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
20/4/1999   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+9/-0/o4)
20/4/1999   Beslissing schriftelijk verslag
22/4/1999   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer Jacques D'Hooghe is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
30/4/1999   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
7/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
30/12/1999   Bekendmaking (50040-50053)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 27/10/1998, 29/10/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 13/11/1996, 23/4/1997, 20/5/1997, 4/2/1998, 25/3/1998, 1/4/1998, 16/6/1998, 24/6/1998, 3/7/1998, 10/7/1998, 14/10/1998
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 18/2/1998
Commissie voor advies
Behandeling beŽindigd 18/2/1998, 10/3/1998
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 31/3/1999, 1/4/1999
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 27/4/1999, 30/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 20/4/1999, 22/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 30/10/1998 60 22/1/1999
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 30/10/1998 102 15/3/1999
Overzending aan Senaat voor de tweede maal Onderzoekstermijn (S2) 2/4/1999 15 3/5/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
7/5/1999 30/12/1999, blz 50040-50053