S. 1-417 Dossierfiche K. 49-2067

Wetsontwerp tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging
Hugo Vandenberghe    Fred Erdman   

concurrentie
magistraat
Raad voor de Mededinging

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-417/1 1-417/1 (PDF) Wetsvoorstel 13/9/1996
1-417/2 1-417/2 (PDF) Amendementen 22/1/1998
1-417/3 1-417/3 (PDF) Advies van de Raad van State 25/3/1998
1-417/4 1-417/4 (PDF) Amendementen 20/5/1998
1-417/5 1-417/5 (PDF) Amendementen 23/6/1998
1-417/6 1-417/6 (PDF) Amendementen 30/6/1998
1-417/7 1-417/7 (PDF) Amendementen 1/7/1998
1-417/8 1-417/8 (PDF) Amendementen 17/7/1998
1-417/9 1-417/9 (PDF) Amendementen 4/12/1998
1-417/10 1-417/10 (PDF) Verslag namens de commissie 6/1/1999
1-417/11 1-417/11 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 6/1/1999
1-417/12 1-417/12 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 15/1/1999
1-417/13 1-417/13 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 26/1/1999
1-417/14 1-417/14 (PDF) Advies van de Raad van State 19/2/1999
1-417/15 1-417/15 (PDF) Amendementen ingediend na de terugzending door de plenaire vergadering 2/3/1999
1-417/16 1-417/16 (PDF) Aanvullend verslag 9/3/1999
1-417/17 1-417/17 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/3/1999
K. 49-2067/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/3/1999
K. 49-2067/2 Verslag namens de commissie 26/3/1999
K. 49-2067/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 22/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Senaat
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
13/9/1996   Indiening voorstel Doc. 1-417/1 1-417/1 (PDF)
8/10/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
8/10/1996   Verzending naar commissie: Justitie
16/1/1997   Herverzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/1/1997   Inschrijving op agenda plenaire
9/2/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
amendementen 1 tot 4
25/3/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. 1-417/3 1-417/3 (PDF)
7/1/1999   Inschrijving op agenda plenaire
14/1/1999   Algemene bespreking Hand. 1-237 Hand. 1-237 (PDF)
14/1/1999   Herverzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/1/1999   Amendement: Am. 27 Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 28 Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 29 Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 30 Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 31 Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
15/1/1999   Amendement: Am. 32 Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 33 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 34 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 35 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 36 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 37 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 38 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 39 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 40 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 41 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 42 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 43 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 44 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
26/1/1999   Amendement: Am. 45 Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
29/1/1999   Externe adviesaanvraag: Raad van State
3 dagen (op aanvraag van 1/3 van de leden)
2/3/1999   Amendement: Am. 46 Doc. 1-417/15 1-417/15 (PDF)
2/3/1999   Amendement: Am. 47 Doc. 1-417/15 1-417/15 (PDF)
2/3/1999   Amendement: Am. 48 Doc. 1-417/15 1-417/15 (PDF)
2/3/1999   Amendement: Am. 49 Doc. 1-417/15 1-417/15 (PDF)
4/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
11/3/1999   Algemene bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-251 Hand. 1-251 (PDF)
11/3/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+40/-8/o5) Hand. 1-252 Hand. 1-252 (PDF)
  Commissie: Justitie
8/10/1996   Verzending naar commissie
16/1/1997   Herverzending naar een andere commissie
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
16/1/1997   Herverzending naar commissie
19/2/1997   Inschrijving op agenda commissie
19/2/1997   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
19/2/1997   Gedachtenwisseling
22/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-417/2 1-417/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-417/2 1-417/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-417/2 1-417/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-417/2 1-417/2 (PDF)
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Niet behandeld
12/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/5/1998   Niet behandeld
20/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/5/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
20/5/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-417/4 1-417/4 (PDF)
20/5/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-417/4 1-417/4 (PDF)
20/5/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-417/4 1-417/4 (PDF)
20/5/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-417/4 1-417/4 (PDF)
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Hoorzitting Mevr. Anne Spiritus-Dassesse, Voorzitster van de Rechtbank van Koophandel van Brussel Mevr. Christine Schurmans, Voorzitster van de Raad voor de Mededinging
9/6/1998   Gedachtenwisseling
10/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/6/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
10/6/1998   Bespreking
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
23/6/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
23/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-417/5 1-417/5 (PDF)
23/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-417/5 1-417/5 (PDF)
23/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-417/5 1-417/5 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-417/6 1-417/6 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-417/6 1-417/6 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-417/6 1-417/6 (PDF)
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Bespreking
Onderzoek van de artikelen en van de amendementen
1/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/7/1998   Hoorzitting Mevr. S. Velu en de heer P. Maffei, raadsheren bij het Hof van Beroep te Brussel.
1/7/1998   Bespreking
Onderzoek van de artikelen en van de amendementen.
1/7/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 21
subamendement 21 op subamendement 8 op amendement 2 op artikel 3
Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
1/7/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-417/7 1-417/7 (PDF)
13/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
13/7/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking. Onderzoek van de artikelen en van de amendementen.
17/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/7/1998   Bespreking
Einde van de bespreking.
17/7/1998   Amendement: Am. 23
subamendement op subamendement nr. 5 op amendement nr. 2 op artikel 3
Doc. 1-417/8 1-417/8 (PDF)
17/7/1998   Amendement: Am. 24
subamendement op subamendement nr. 16 op amendement nr. 3 tot invoeging van een nieuw artikel 3bis
Doc. 1-417/8 1-417/8 (PDF)
1/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
1/12/1998   Niet behandeld
4/12/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-417/9 1-417/9 (PDF)
4/12/1998   Amendement: Am. 26
subamendement op subamendement nr. 7 op amendement nr. 2 op artikel 3
Doc. 1-417/9 1-417/9 (PDF)
10/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
10/12/1998   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
15/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/12/1998   Niet behandeld
17/12/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/12/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+8/-1/o0)
17/12/1998   Beslissing schriftelijk verslag
6/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
6/1/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-417/11 1-417/11 (PDF)
6/1/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-417/10 1-417/10 (PDF)
14/1/1999   Herverzending naar commissie
enkel met het oog op de splitsing van de kwalificatie (77-78) van de twee wetsvoorstellen
15/1/1999   Amendementen: Am. nrs 27-32
Amendementen van Robert Hotyat, Magdeleine Willame-Boonen, Jacques D'Hooghe
Doc. 1-417/12 1-417/12 (PDF)
26/1/1999   Amendementen: Am. nrs 33-45
Amendementen van Jacques D'Hooghe, Magdeleine Willame-Boonen
Doc. 1-417/13 1-417/13 (PDF)
2/3/1999   Amendementen: Am. nrs 46-49
Amendementen van Robert Hotyat, Johan Weyts, Guy Moens, Magdeleine Willame-Boonen
Doc. 1-417/15 1-417/15 (PDF)
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+9/-1/o1)
9/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
9/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
9/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-417/17 1-417/17 (PDF)
9/3/1999   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen).
Doc. 1-417/16 1-417/16 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
11/3/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-2067/1
21/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 337, p. 11869-11870
22/4/1999   Stemming over het geheel: ne varietur (+102/-0/o28)
verbeteringen Handelingen nr 338, p. 11918
Doc. K. 49-2067/3
22/4/1999   Aanneming zonder amendering
22/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
26/4/1999   Bekrachtiging en afkondiging
27/4/1999   Bekendmaking (14118-14121)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 14/1/1999, 11/3/1999
Commissie: Justitie
Opnieuw verzonden  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/2/1997, 20/5/1998, 9/6/1998, 10/6/1998, 23/6/1998, 1/7/1998, 13/7/1998, 17/7/1998, 10/12/1998, 17/12/1998, 6/1/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 9/3/1999
[K2] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 21/4/1999, 22/4/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
26/4/1999 27/4/1999, blz 14118-14121