S. 1-308 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven
Jacques D'Hooghe    Robert Hotyat    Luc Coene    Francy Van der Wildt    Paul Hatry    Leo Delcroix    MichŤle Bribosia-Picard   

woningbeleid
BTW-tarief
gezinslast

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-308/1 1-308/1 (PDF) Wetsvoorstel 2/4/1996
1-308/2 1-308/2 (PDF) Amendementen 5/6/1996
1-308/3 1-308/3 (PDF) Verslag namens de commissie 6/11/1996
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
2/4/1996   Indiening voorstel Doc. 1-308/1 1-308/1 (PDF)
25/4/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
25/4/1996   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
21/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
21/11/1996   Herverzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/4/1996   Verzending naar commissie
15/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
15/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
15/5/1996   Inleidende uiteenzetting
5/6/1996   Amendement: Am. 1 Doc. 1-308/2 1-308/2 (PDF)
5/6/1996   Amendement: Am. 2 Doc. 1-308/2 1-308/2 (PDF)
5/6/1996   Amendement: Am. 3 Doc. 1-308/2 1-308/2 (PDF)
5/6/1996   Amendement: Am. 4 Doc. 1-308/2 1-308/2 (PDF)
5/6/1996   Inschrijving op agenda commissie
5/6/1996   Bespreking
3/7/1996   Inschrijving op agenda commissie
3/7/1996   Artikelsgewijze bespreking
3/7/1996   Stemming in commissie over het geheel: verworpen (+4/-4/o1)
3/7/1996   Beslissing schriftelijk verslag
6/11/1996   Inschrijving op agenda commissie
6/11/1996   Goedkeuring verslag
Het verslag wordt unaniem goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-308/3 1-308/3 (PDF)
21/11/1996   Herverzending naar commissie
5/5/1999   Einde behandeling
5/5/1999   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Vervallen  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/5/1996, 5/6/1996, 3/7/1996, 6/11/1996
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd