S. 1-970 Dossierfiche K. 49-549

Wetsontwerp betreffende de juridische bijstand
Jean-Jacques Viseur   Jo Vandeurzen   Pierre Beaufays   Nathalie de T' Serclaes  

hulp aan minderbegunstigden
rechtsbijstand
advocaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-549/1 Wetsvoorstel 29/4/1996
K. 49-549/2 Amendementen 7/1/1998
K. 49-549/3 Amendementen 15/1/1998
K. 49-549/4 Amendementen 20/1/1998
K. 49-549/5 Amendementen 21/1/1998
K. 49-549/6 Amendementen 27/1/1998
K. 49-549/7 Advies van de Raad van State 24/2/1998
K. 49-549/8 Amendementen 10/3/1998
K. 49-549/9 Amendementen 19/3/1998
K. 49-549/10 Amendementen 20/3/1998
K. 49-549/11 Amendementen 24/3/1998
K. 49-549/12 Amendement 26/3/1998
K. 49-549/13 Amendementen 1/4/1998
K. 49-549/14 Verslag namens de commissie 24/4/1998
K. 49-549/15 Tekst aangenomen door de commissie 24/4/1998
K. 49-549/16 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 30/4/1998
1-970/1 1-970/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 4/5/1998
1-970/2 1-970/2 (PDF) Amendement 2/6/1998
1-970/3 1-970/3 (PDF) Amendementen 17/6/1998
1-970/4 1-970/4 (PDF) Amendementen 30/6/1998
1-970/5 1-970/5 (PDF) Verslag namens de commissie 14/7/1998
1-970/6 1-970/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 14/7/1998
1-970/7 1-970/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 14/7/1998
1-970/8 1-970/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
1-970/9 1-970/9 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 15/7/1998
K. 49-549/17 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 20/7/1998
K. 49-549/18 Verslag namens de commissie 14/10/1998
K. 49-549/19 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 12/11/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
29/4/1996   Indiening voorstel Doc. K. 49-549/1
2/5/1996   Inoverwegingneming
29/1/1998   Externe adviesaanvraag: Raad van State
6/3/1998   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 49-549/7
30/4/1998   Bespreking
30/4/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+121/-1/o13)
Handelingen, p. 8649-8650
Doc. K. 49-549/16
30/4/1998   Aanneming na amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
4/5/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-970/1 1-970/1 (PDF)
4/5/1998   Verzending naar commissie: Justitie
9/7/1998   Inschrijving op agenda plenaire
14/7/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-970/7 1-970/7 (PDF)
14/7/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-970/7 1-970/7 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-970/8 1-970/8 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-970/8 1-970/8 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-970/8 1-970/8 (PDF)
15/7/1998   Amendement: Am. 37 Doc. 1-970/9 1-970/9 (PDF)
16/7/1998   Algemene bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-210 Hand. 1-210 (PDF)
16/7/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd Hand. 1-211 Hand. 1-211 (PDF)
  Commissie: Justitie
4/5/1998   Verzending naar commissie
26/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
26/5/1998   Niet behandeld
2/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-970/2 1-970/2 (PDF)
16/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
16/6/1998   Niet behandeld
17/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
17/6/1998   Aanwijzing rapporteur(s): André Bourgeois
17/6/1998   Bespreking
17/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
17/6/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-970/3 1-970/3 (PDF)
24/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
24/6/1998   Bespreking
30/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
30/6/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-970/4 1-970/4 (PDF)
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Artikelsgewijze bespreking
30/6/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o4)
30/6/1998   Beslissing schriftelijk verslag
14/7/1998   Inschrijving op agenda commissie
14/7/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-970/6 1-970/6 (PDF)
14/7/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag van de heer André Bourgeois is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-970/5 1-970/5 (PDF)
  [K3] Behandeling door Kamer
16/7/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-549/17
12/11/1998   Bespreking
12/11/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+91/-0/o39)
Handelingen, p. 10133
12/11/1998   Aanneming zonder amendering
12/11/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
23/11/1998   Bekrachtiging en afkondiging
22/12/1998   Bekendmaking (40568-40573)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 30/4/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 16/7/1998
Commissie: Justitie
Behandeling in commissie beëindigd 17/6/1998, 24/6/1998, 30/6/1998, 14/7/1998
[K3] Behandeling door Kamer
Ongewijzigd aangenomen 12/11/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/11/1998 22/12/1998, blz 40568-40573