S. 1-1204 Dossierfiche K. 49-1423

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 april 1995 betreffende de handelsagentuurovereenkomst
Luc Willems   Rudy Demotte   Robert De Richter   Marceau Mairesse  

makelaar
handelsberoep
financieel beroep
verzekeringsberoep
beroep in het bankwezen
sociale zekerheid
maatschappelijke positie
zelfstandig beroep

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1423/1 Wetsvoorstel 16/2/1998
K. 49-1423/2 Amendementen 3/12/1998
K. 49-1423/3 Verslag namens de commissie 10/12/1998
K. 49-1423/4 Tekst aangenomen door de commissie 10/12/1998
K. 49-1423/5 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 16/12/1998
K. 49-1423/6 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/12/1998
K. 49-1423/7 Aanvullend verslag 17/12/1998
K. 49-1423/8 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 17/12/1998
1-1204/1 1-1204/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 18/12/1998
1-1204/2 1-1204/2 (PDF) Amendementen 5/3/1999
1-1204/3 1-1204/3 (PDF) Amendementen 10/3/1999
1-1204/4 1-1204/4 (PDF) Amendementen 16/3/1999
1-1204/5 1-1204/5 (PDF) Verslag namens de commissie 30/3/1999
1-1204/6 1-1204/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 30/3/1999
1-1204/7 1-1204/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 1/4/1999
1-1204/8 1-1204/8 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 1/4/1999
K. 49-1423/9 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 2/4/1999
K. 49-1423/10 Amendementen 22/4/1999
K. 49-1423/11 Verslag namens de commissie 23/4/1999
K. 49-1423/12 Tekst aangenomen door de commissie 23/4/1999
K. 49-1423/13 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 28/4/1999
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
16/2/1998   Indiening voorstel Doc. K. 49-1423/1
5/3/1998   Inoverwegingneming
16/12/1998   Terugzending naar commissie
Handelingen nr 293, p. 10509
17/12/1998   Bespreking
Handelingen nr 296, p. 10621-10623
17/12/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+125/-0/o1)
Handelingen nr 296, p. 10636-10637
Doc. K. 49-1423/8
17/12/1998   Aanneming na amendering
18/12/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-1204/1 1-1204/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
14/1/1999   Uitoefening evocatierecht
14/1/1999   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
25/3/1999   Inschrijving op agenda plenaire
1/4/1999   Algemene bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-259 Hand. 1-259 (PDF)
1/4/1999   Amendement: Am. 24
amendement op artikel 4
Doc. 1-1204/7 1-1204/7 (PDF)
1/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+40/-0/o20) Hand. 1-260 Hand. 1-260 (PDF)
Doc. 1-1204/8 1-1204/8 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/1/1999   Verzending naar commissie
19/1/1999   Inschrijving op agenda commissie
19/1/1999   Aanwijzing rapporteur(s): Johan Weyts
10/2/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/2/1999   Inleidende uiteenzetting
Minister van Justitie
10/2/1999   Bespreking
3/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
3/3/1999   Hoorzitting Hoorzitting met : - mevrouw N. DenoŽl en de heer H. Biesemans, "Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (BVVO)"; - de heer J.-P. Guisset, voorzitter van ABIWAL en van APAFI; -
5/3/1999   Amendement: Am. 1 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 2 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 3 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 4 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 5 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 6 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 7 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
5/3/1999   Amendement: Am. 8 Doc. 1-1204/2 1-1204/2 (PDF)
10/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
10/3/1999   Bespreking
Voortzetting van de bespreking.
10/3/1999   Amendement: Am. 9 Doc. 1-1204/3 1-1204/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 10 Doc. 1-1204/3 1-1204/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 11 Doc. 1-1204/3 1-1204/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 12
subsidiair amendement op amendement nr. 11
Doc. 1-1204/3 1-1204/3 (PDF)
10/3/1999   Amendement: Am. 13
subsidiair amendement op amendement nr. 11
Doc. 1-1204/3 1-1204/3 (PDF)
16/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
16/3/1999   Niet behandeld
16/3/1999   Amendement: Am. 14 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 15 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 16 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 17 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 18 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 19 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 20 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 21 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 22 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
16/3/1999   Amendement: Am. 23 Doc. 1-1204/4 1-1204/4 (PDF)
23/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
23/3/1999   Uitgesteld.
24/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
24/3/1999   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1)
24/3/1999   Beslissing schriftelijk verslag
30/3/1999   Inschrijving op agenda commissie
30/3/1999   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-1204/6 1-1204/6 (PDF)
30/3/1999   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (8 stemmen)
Doc. 1-1204/5 1-1204/5 (PDF)
11/3/1999   Opschorting termijn
convocatie POC
17/3/1999   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/44 1-82/44 (PDF)
18/3/1999   Hervatting termijn
  [K3] Tweede behandeling door Kamer
1/4/1999   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-1423/9
27/4/1999   Bespreking
Handelingen nr 340, p. 11977-11978
28/4/1999   Stemming over het geheel: geamendeerd (+121/-0/o5)
tegenamendement Handelingen nr 342, p. 12024
Doc. K. 49-1423/13
28/4/1999   Aanneming na amendering
28/4/1999   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
4/5/1999   Bekrachtiging en afkondiging
2/6/1999   Bekendmaking (19958-19959)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 17/12/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 1/4/1999
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 19/1/1999, 10/2/1999, 3/3/1999, 10/3/1999, 24/3/1999, 30/3/1999
[K3] Tweede behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 27/4/1999, 28/4/1999
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 4/1/1999 15 18/1/1999
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 189
Onderzoekstermijn (S1) 15/1/1999 60 24/3/1999
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 15/1/1999 14
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (S1) 15/1/1999 16 2/4/1999
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 15/1/1999 14 31/3/1999
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
4/5/1999 2/6/1999, blz 19958-19959