S. 1-862 Dossierfiche K. 49-1129

Wetsontwerp houdende diverse bepalingen met betrekking tot de instelling van een Europese ondernemingsraad of van een procedure in ondernemingen met een communautaire dimensie of in concerns met een communautaire dimensie ter informatie en raadpleging van de werknemers
Regering J.-L. Dehaene II  

Europese onderneming
voorlichting van de werknemers
nationale uitvoeringsmaatregel
raadpleging van de werknemers
arbeidsrechtspraak
Europese ondernemingsraad

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1129/1 Wetsontwerp 10/7/1997
K. 49-1129/2 Verslag namens de commissie 23/1/1998
1-862/1 1-862/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 30/1/1998
1-862/2 1-862/2 (PDF) Verslag namens de commissie 18/2/1998
1-862/3 1-862/3 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 18/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 77, bicameraal initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/7/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1129/1
28/1/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7771-7773
29/1/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+86/-0/o49)
Handelingen, p. 7808-7809
29/1/1998   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
30/1/1998   Overzending aan Senaat Doc. 1-862/1 1-862/1 (PDF)
30/1/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
26/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
5/3/1998   Algemene bespreking Hand. 1-169 Hand. 1-169 (PDF)
5/3/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-169 Hand. 1-169 (PDF)
5/3/1998   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o11)
Handelingen, p. 5036-5037
Hand. 1-169 Hand. 1-169 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
30/1/1998   Verzending naar commissie
18/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
18/2/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
18/2/1998   Bespreking
18/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+8/-0/o0), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-862/2 1-862/2 (PDF)
18/2/1998   Vertrouwen rapporteur
18/2/1998   Tekst verbeterd door de commissie Doc. 1-862/3 1-862/3 (PDF)
5/3/1998   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
23/4/1998   Bekrachtiging en afkondiging
21/5/1998   Bekendmaking (16413-16414)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 77, bicameraal initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 28/1/1998, 29/1/1998
[S2] Behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 5/3/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 18/2/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
23/4/1998 21/5/1998, blz 16413-16414