S. 1-284 Dossierfiche K. 49-766

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum en van artikel 19 van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn
Jacques D'Hooghe    Jacques Santkin    Bert Anciaux    Bea Cantillon    Marc Olivier    Erika Thijs   

domicilie
minimumbestaansinkomen
armoede
dakloze
OCMW

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
1-284/1 1-284/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/3/1996
1-284/2 1-284/2 (PDF) Verslag namens de commissie 24/10/1996
1-284/3 1-284/3 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 24/10/1996
1-284/4 1-284/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 7/11/1996
K. 49-766/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 12/11/1996
K. 49-766/2 Amendement 19/2/1997
K. 49-766/3 Advies van de Raad van State 26/6/1997
K. 49-766/4 Amendementen 4/11/1997
K. 49-766/5 Amendementen 12/11/1997
K. 49-766/6 Verslag namens de commissie 28/11/1997
K. 49-766/7 Tekst aangenomen door de commissie 28/11/1997
K. 49-766/8 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 2/12/1997
K. 49-766/9 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 4/12/1997
K. 49-766/10 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/1997
1-284/5 1-284/5 (PDF) Ontwerp geamendeerd door de Kamer 12/12/1997
1-284/6 1-284/6 (PDF) Amendementen 12/12/1997
1-284/7 1-284/7 (PDF) Verslag namens de commissie 8/1/1998
1-284/8 1-284/8 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 8/1/1998
1-284/9 1-284/9 (PDF) Tekst opnieuw geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 22/1/1998
K. 49-766/11 Ontwerp opnieuw geamendeerd door de Senaat 27/1/1998
K. 49-766/12 Amendementen 3/2/1998
K. 49-766/13 Verslag namens de commissie 9/2/1998
K. 49-766/14 Tekst aangenomen door de commissie 9/2/1998
K. 49-766/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 19/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal
  [S1] Eerste behandeling door Senaat
7/3/1996   Indiening voorstel Doc. 1-284/1 1-284/1 (PDF)
21/3/1996   Inschrijving op agenda voor inoverwegingneming
21/3/1996   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
7/11/1996   Inschrijving op agenda plenaire
7/11/1996   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-71 Hand. 1-71 (PDF)
7/11/1996   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-71 Hand. 1-71 (PDF)
Doc. 1-284/4 1-284/4 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
21/3/1996   Verzending naar commissie
8/5/1996   Inschrijving op agenda commissie
8/5/1996   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
24/10/1996   Inschrijving op agenda commissie
24/10/1996   Artikelsgewijze bespreking
24/10/1996   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-284/2 1-284/2 (PDF)
24/10/1996   Vertrouwen rapporteur
24/10/1996   Tekst aangenomen door de commissie
voor de Sociale Aangelegenheden
Doc. 1-284/3 1-284/3 (PDF)
  [K2] Eerste behandeling door Kamer
8/11/1996   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-766/1
3/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7101
4/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7140
Doc. K. 49-766/9
11/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen, p. 7247
Doc. K. 49-766/10
11/12/1997   Aanneming na amendering
6/2/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Griffiebulletin nr. 78
Doc. 1-82/15 1-82/15 (PDF)
15/4/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/16 1-82/16 (PDF)
12/11/1997   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/21
Doc. 1-82/21 1-82/21 (PDF)
  [S3] Tweede behandeling door Senaat
12/12/1997   Overzending aan Senaat Doc. 1-284/5 1-284/5 (PDF)
12/12/1997   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
15/1/1998   Inschrijving op agenda plenaire
22/1/1998   Algemene bespreking Hand. 1-158 Hand. 1-158 (PDF)
22/1/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-158 Hand. 1-158 (PDF)
22/1/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd
art. 2, ß10 => art. 77 Grondwet
Hand. 1-158 Hand. 1-158 (PDF)
Doc. 1-284/9 1-284/9 (PDF)
12/12/1997   Verzending naar commissie
art. 2, ß10 = art. 77 Grondwet
12/12/1997   Amendement: Am. 1 Doc. 1-284/6 1-284/6 (PDF)
12/12/1997   Amendement: Am. 2 Doc. 1-284/6 1-284/6 (PDF)
12/12/1997   Amendement: Am. 3 Doc. 1-284/6 1-284/6 (PDF)
12/12/1997   Amendement: Am. 4 Doc. 1-284/6 1-284/6 (PDF)
12/12/1997   Amendement: Am. 5 Doc. 1-284/6 1-284/6 (PDF)
12/12/1997   Amendement: Am. 6 Doc. 1-284/6 1-284/6 (PDF)
16/12/1997   Inschrijving op agenda commissie
Onderzoek na terugzending door de Kamer van volksvertegenwoordigers
16/12/1997   Bespreking
8/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
8/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Nadia Merchiers
8/1/1998   Bespreking
8/1/1998   Stemming in commissie over het geheel: geamendeerd (+7/-0/o1), Vertrouwen Rapporteur Doc. 1-284/7 1-284/7 (PDF)
8/1/1998   Vertrouwen rapporteur
8/1/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-284/8 1-284/8 (PDF)
30/12/1997   Opschorting termijn
8/1/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/24
Doc. 1-82/24 1-82/24 (PDF)
9/1/1998   Hervatting termijn
  [K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
27/1/1998   Overzending aan Kamer Doc. K. 49-766/11
18/2/1998   Bespreking
Handelingen, p. 7976
19/2/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (eenparig)
Handelingen, p. 8062
Doc. K. 49-766/15
19/2/1998   Aanneming na amendering
18/2/1998   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 1-82/26 1-82/26 (PDF)
19/2/1998   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
3/3/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/3/1998   Bekendmaking (9503-9504)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 81, voorstel Senaat, gedeeltelijk bicameraal Bekendgemaakt  
[S1] Eerste behandeling door Senaat
Aangenomen 7/11/1996
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 8/5/1996, 24/10/1996
[K2] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen met nieuwe amendementen 3/12/1997, 4/12/1997, 11/12/1997
[S3] Tweede behandeling door Senaat
Geamendeerd aangenomen 22/1/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 16/12/1997, 8/1/1998
[K4] Tweede en definitieve behandeling door Kamer
Aangenomen 18/2/1998, 19/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer voor de eerste maal Onderzoekstermijn (K1) 9/11/1996 60 23/1/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
Griffiebulletin nr. 78
Onderzoekstermijn (K1) 9/11/1996 267 17/12/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/21
Onderzoekstermijn (K1) 9/11/1996 267 17/12/1997
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K1) 9/11/1996 267 17/12/1997
Overzending aan Senaat voor de tweede maal
Art. 2, ß10 = art. 77 Grondwet
Onderzoekstermijn (S2) 13/12/1997 15 12/1/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
82/24
Onderzoekstermijn (S2) 13/12/1997 30 27/1/1998
Overzending aan Kamer voor de tweede maal Onderzoekstermijn (K2) 28/1/1998 15 11/2/1998
Beslissing POC. i.v.m. termijnen Onderzoekstermijn (K2) 28/1/1998 29 6/3/1998
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (K2) 28/1/1998 29 6/2/1998
Opschorting termijn Onderzoekstermijn (K2) 28/1/1998 29
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
3/3/1998 31/3/1998, blz 9503-9504