S. 1-929 Dossierfiche K. 49-1073

Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen
Regering J.-L. Dehaene II  

registratierecht
schuldenlast
burgerlijke rechtsvordering
akkoordprocedure
consumptief krediet
armoede
beslag op bezittingen
financiŽle solvabiliteit
centrale bank

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1073/1 Wetsontwerp 10/6/1997
K. 49-1073/2 Amendementen 21/10/1997
K. 49-1073/3 Amendementen 2/12/1997
K. 49-1073/4 Amendementen 9/12/1997
K. 49-1073/5 Amendementen 16/12/1997
K. 49-1073/6 Amendementen 23/12/1997
K. 49-1073/7 Amendement 16/1/1998
K. 49-1073/8 Amendementen 27/1/1998
K. 49-1073/9 Amendementen 3/2/1998
K. 49-1073/10 Amendementen 10/2/1998
K. 49-1073/11 Verslag namens de commissie 12/3/1998
K. 49-1073/12 Tekst aangenomen door de commissie 12/3/1998
K. 49-1073/13 Amendement voorgesteld na indiening van het verslag 17/3/1998
K. 49-1073/14 Artikelen aangenomen in plenaire vergadering 19/3/1998
K. 49-1073/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 26/3/1998
1-929/1 1-929/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 27/3/1998
1-929/2 1-929/2 (PDF) Amendementen 22/4/1998
1-929/3 1-929/3 (PDF) Amendementen 6/5/1998
1-929/4 1-929/4 (PDF) Amendementen 12/5/1998
1-929/5 1-929/5 (PDF) Verslag namens de commissie 9/6/1998
1-929/6 1-929/6 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 9/6/1998
1-929/7 1-929/7 (PDF) Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/6/1998
1-929/8 1-929/8 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 9/6/1998
1-929/9 1-929/9 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 10/6/1998
1-929/10 1-929/10 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 11/6/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/6/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1073/1
18/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8191-8203
19/3/1998   Bespreking
Handelingen, p. 8264
Doc. K. 49-1073/14
26/3/1998   Stemming over het geheel: geamendeerd (+93/-0/o38)
Handelingen, p. 8318-8320
Doc. K. 49-1073/15
26/3/1998   Aanneming na amendering
27/3/1998   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-929/1 1-929/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
30/3/1998   Uitoefening evocatierecht
30/3/1998   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
4/6/1998   Inschrijving op agenda plenaire
9/6/1998   Amendement: Am. 35 Doc. 1-929/7 1-929/7 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 36 Doc. 1-929/7 1-929/7 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 37 Doc. 1-929/7 1-929/7 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
9/6/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-929/8 1-929/8 (PDF)
10/6/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-929/9 1-929/9 (PDF)
10/6/1998   Algemene bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
10/6/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-194 Hand. 1-194 (PDF)
11/6/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-196 Hand. 1-196 (PDF)
Doc. 1-929/10 1-929/10 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
30/3/1998   Verzending naar commissie
2/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
2/4/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques D'Hooghe
2/4/1998   Inleidende uiteenzetting
2/4/1998   Bespreking
22/4/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/4/1998   Uitgesteld
22/4/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
22/4/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-929/2 1-929/2 (PDF)
6/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
6/5/1998   Inleidende uiteenzetting
Vice-Eerste Minister en Minister van Economie en Telecommunicatie
6/5/1998   Bespreking
Algemene bespreking
6/5/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 24 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 25 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 26 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 27 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
6/5/1998   Amendement: Am. 28 Doc. 1-929/3 1-929/3 (PDF)
12/5/1998   Inschrijving op agenda commissie
12/5/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+6/-2/o0)
12/5/1998   Beslissing schriftelijk verslag
12/5/1998   Amendement: Am. 29 Doc. 1-929/4 1-929/4 (PDF)
12/5/1998   Amendement: Am. 30 Doc. 1-929/4 1-929/4 (PDF)
12/5/1998   Amendement: Am. 31 Doc. 1-929/4 1-929/4 (PDF)
12/5/1998   Amendement: Am. 32 Doc. 1-929/4 1-929/4 (PDF)
12/5/1998   Amendement: Am. 33 Doc. 1-929/4 1-929/4 (PDF)
12/5/1998   Amendement: Am. 34 Doc. 1-929/4 1-929/4 (PDF)
3/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
3/6/1998   Uitgesteld
9/6/1998   Inschrijving op agenda commissie
9/6/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-929/6 1-929/6 (PDF)
9/6/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (10 stemmen)
Doc. 1-929/5 1-929/5 (PDF)
11/6/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
5/7/1998   Bekrachtiging en afkondiging
31/7/1998   Bekendmaking (24613-24623)
18/9/1998   Erratum (30343)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 18/3/1998, 19/3/1998, 26/3/1998
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 10/6/1998, 11/6/1998
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 2/4/1998, 6/5/1998, 12/5/1998, 9/6/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 28/3/1998 15 27/4/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 150 + Addendum
Onderzoekstermijn (S1) 31/3/1998 60 15/6/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
5/7/1998 31/7/1998, blz 24613-24623
Errata
Op 18/9/1998, blz 30343