S. 1-814 Dossierfiche K. 49-1184

Wetsontwerp houdende sociale bepalingen
Regering J.-L. Dehaene II  

gemeente
betaalde vakantie
sociale bijdrage
Rode Kruis
ziekenhuis
buitenlandse student
landbouwer
faillissement
overheidsapparaat
personeelsbeheer
gehandicapte
arbeidsongeschiktheid
farmaceutische industrie
brandbestrijding
varend en vliegend personeel
gezinsuitkering
paramedisch beroep
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
arbeidsongevallenverzekering
thuisverzorging
ziekteverzekering
dokter
dierenarts
apotheker
vervroegd pensioen
niet in loondienst verkregen inkomen
pensioenregeling
geneesmiddel
sociale zekerheid
postdienst
opneming in het beroepsleven
sportmanifestatie
mijnwerker
gezondheidsverzorging
psychotropicum
belastingaftrek
kinderoppas
sociale integratie
beroepsziekte
armoede
sociaal beleid
eerste hulp
invaliditeitsverzekering
zelfstandig beroep
wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering
biotechnologie
samenwerkingsakkoord (Belgisch institutioneel kader)
Regie voor Maritiem Transport
Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oudstrijders en oorlogsslachtoffers
Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid
Rijksdienst voor Pensioenen
klinische biologie
Fonds voor collectieve uitrustingen en diensten
programmawet
Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers
Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
Instituut voor Veterinaire Keuring
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid Louis Pasteur
Fonds voor de Beroepsziekten
geneeskundige noodhulp
chronische ziekte
palliatieve zorg
apotheek

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 49-1184/1 Wetsontwerp 10/9/1997
K. 49-1184/2 Erratum 1/10/1997
K. 49-1184/3 Amendementen 16/10/1997
K. 49-1184/4 Amendementen 22/10/1997
K. 49-1184/5 Verslag namens de commissie 3/11/1997
K. 49-1184/6 Amendement 4/11/1997
K. 49-1184/7 Amendement 5/11/1997
K. 49-1184/8 Amendement 13/11/1997
K. 49-1184/9 Verslag namens de commissie 14/11/1997
K. 49-1184/10 Amendementen 20/11/1997
K. 49-1184/11 Amendementen 25/11/1997
K. 49-1184/12 Amendementen 26/11/1997
K. 49-1184/13 Amendement 27/11/1997
K. 49-1184/14 Verslag namens de commissie 8/12/1997
K. 49-1184/15 Verslag namens de commissie 8/12/1997
K. 49-1184/16 Tekst aangenomen door de commissies 8/12/1997
K. 49-1184/17 Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag 10/12/1997
K. 49-1184/18 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 11/12/1997
1-814/1 1-814/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 12/12/1997
1-814/2 1-814/2 (PDF) Amendementen 22/1/1998
1-814/3 1-814/3 (PDF) Verslag namens de commissie 11/2/1998
1-814/4 1-814/4 (PDF) Tekst verbeterd door de commissie 11/2/1998
1-814/5 1-814/5 (PDF) Amendementen opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/2/1998
1-814/6 1-814/6 (PDF) Amendement ingediend na de goedkeuring van het verslag 17/2/1998
1-814/7 1-814/7 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 19/2/1998
                                      
Chronologie
  Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer
  [K1] Eerste behandeling door Kamer
10/9/1997   Indiening ontwerp Doc. K. 49-1184/1
10/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7193-7220, 7252-7256
11/12/1997   Bespreking
Handelingen, p. 7252-7256
11/12/1997   Stemming over het geheel: geamendeerd (+77/-52/o3)
Handelingen, p. 7256-7259
Doc. K. 49-1184/18
11/12/1997   Aanneming na amendering
12/12/1997   Overzending aan Senaat voor de eerste maal Doc. 1-814/1 1-814/1 (PDF)
  [S2] Eerste behandeling door Senaat
9/1/1998   Uitoefening evocatierecht
9/1/1998   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
12/2/1998   Inschrijving op agenda plenaire
17/2/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-814/5 1-814/5 (PDF)
17/2/1998   Amendement: Am. 23 Doc. 1-814/6 1-814/6 (PDF)
17/2/1998   Algemene bespreking
Handelingen, p. 4387-4408
Hand. 1-165 Hand. 1-165 (PDF)
19/2/1998   Artikelsgewijze bespreking Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
Doc. 1-814/7 1-814/7 (PDF)
19/2/1998   Stemming over het geheel: ne varietur Hand. 1-167 Hand. 1-167 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
9/1/1998   Verzending naar commissie
15/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
15/1/1998   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Santkin, Jacques D'Hooghe
15/1/1998   Inleidende uiteenzettingen
Inleidende uiteenzettingen door de ministers Colla, De Galan, Pinxten en staatssecretaris Peeters
20/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
20/1/1998   Bespreking
22/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
22/1/1998   Bespreking
22/1/1998   Amendement: Am. 1 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 2 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 3 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 4 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 5 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 6 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 7 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 8 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 9 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 10 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 11 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 12 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 13 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 14 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 15 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 16 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 17 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 18 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 19 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 20 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 21 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
22/1/1998   Amendement: Am. 22 Doc. 1-814/2 1-814/2 (PDF)
29/1/1998   Inschrijving op agenda commissie
29/1/1998   Niet behandeld
(vergadering uitgesteld)
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Bespreking
5/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
5/2/1998   Stemming in commissie over het geheel: ne varietur (+7/-1/o0)
5/2/1998   Beslissing schriftelijk verslag
11/2/1998   Inschrijving op agenda commissie
11/2/1998   Tekst aangenomen door de commissie Doc. 1-814/4 1-814/4 (PDF)
11/2/1998   Goedkeuring verslag
Het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 1-814/3 1-814/3 (PDF)
19/2/1998   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
22/2/1998   Bekrachtiging en afkondiging
3/3/1998   Bekendmaking (5614-5706)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Art. 78+79, evocatieproc. initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Eerste behandeling door Kamer
Aangenomen 10/12/1997, 11/12/1997
[S2] Eerste behandeling door Senaat
Ongewijzigd aangenomen 17/2/1998, 19/2/1998
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling in commissie beŽindigd 15/1/1998, 20/1/1998, 22/1/1998, 5/2/1998, 11/2/1998
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat voor de eerste maal Evocatietermijn 13/12/1997 15 12/1/1998
Uitoefening evocatierecht
Griffiebulletin nr. 133
Onderzoekstermijn (S1) 10/1/1998 60 19/3/1998
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/2/1998 3/3/1998, blz 5614-5706