Schriftelijke vragen van 7-601 tot 7-700

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
7-601 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Spreiding van het baangebruik en spreiding van de routes - Terug gebruik van de drie pistes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 29/8/2020
7-602 Eerdekens Jean-Frťdťric (PS) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Corruptie - Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa - Verslag - Toestand in BelgiŽ- Aanbevelingen - Uitvoering -Veroordeling wegens corruptie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 19/8/2020
7-603 Eerdekens Jean-Frťdťric (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Filmindustrie - Taxshelter-systeem - kaderovereenkomsten - Aantal - 'Majoritaire' en 'minoritaire' filmprojecten - Onderscheid - Budgetten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 18/6/2020
  Antwoord 23/7/2020
7-604 Ahallouch Fatima (PS) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Opening van de grenzen - GecoŲrdineerde Europese aanpak - Landen die sanitaire beperkingen opleggen - Wederkerigheid - Maatregelen - Geval van Griekenland (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 22/7/2020
7-605 Ahallouch Fatima (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  NeonicotinoÔden - Gebruik in ons land - Verbod - Coherentie van het milieubeleid - Overleg met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 27/7/2020
7-606 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-607
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-801
7-607 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Turkije - Internationaal conflict - Koerden - Mensenrechten - Oorlog in SyriŽ - Humanitaire situatie - Mensenrechtenschending - Extremisme - Vluchtelingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 30/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-606
7-608 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-609
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-610
7-609 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 28/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-610
7-610 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Polen - LGBTIQ+ - Homofobie - Discriminatie - Verdere escalatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/7/2020 ) 23/6/2020
  Antwoord 7/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-608
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-609
7-611 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Coronacrisis - Track and trace technologie - Corona-apps - Privacy - Verdrag 108+ van de Raad van Europa - Vereisten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 22/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-612
7-612 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Coronacrisis - Track and trace technologie - Corona-apps - Privacy - Verdrag 108+ van de Raad van Europa - Vereisten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 1/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-611
7-613 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Pitazaken - Fiscale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 27/7/2020
7-614 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Pitazaken - Sociale fraude - Controle - Inbreuken - Cijfers - Aanpak - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 28/7/2020
7-615 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen - Toename - Impact van de corona-lockdown - Rapport van Europol - Slechte cijfers voor BelgiŽ - Handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-616
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-775
7-616 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Seksueel misbruik en uitbuiting van kinderen - Toename - Impact van de corona-lockdown - Rapport van Europol - Slechte cijfers voor BelgiŽ - Handhaving (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 3/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-615
7-617 Van Cauter Carina (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Internationaal Strafhof - Onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Afghanistan - Verenigde Staten - Mogelijke sancties tegen leden van het Strafhof - Impact op de werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 22/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-618
7-618 Van Cauter Carina (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Internationaal Strafhof - Onderzoeken naar oorlogsmisdaden in Afghanistan - Verenigde Staten - Mogelijke sancties tegen leden van het Strafhof - Impact op de werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 7/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-617
7-619 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-620
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-750
7-620 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Mondmaskers - Handleiding - Taal - Gevallen van Franse handleiding in het Nederlandse taalgebied(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 30/6/2020
  Antwoord 2/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-619
7-621 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Coronacrisis - Werkloosheid bij jongeren - ExponentiŽle toename - Cijfers - Maatregelen - Overleg met de Gewesten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 1/7/2020
  Antwoord 27/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-622
7-622 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Werkloosheid bij jongeren - ExponentiŽle toename - Cijfers - Maatregelen - Overleg met de Gewesten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/7/2020 ) 1/7/2020
  Antwoord 10/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-621
7-623 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/8/2020 ) 7/7/2020
  Antwoord 14/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-624
7-624 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Hong Kong - Mensenrechten - Democratie - Nieuwe besluitwet - Repressie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/8/2020 ) 7/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-623
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-703
7-625 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Radicalisering - Klachten, processen-verbaal en meldingen - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 11/8/2020
7-626 Daems Rik (Open Vld) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Landsverdediging - GedragsbeÔnvloedende methodes - Gebruik door het Belgisch Leger - Ethisch kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 22/7/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-627
7-627 Daems Rik (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Landsverdediging - GedragsbeÔnvloedende methodes - Gebruik door het Belgisch Leger - Ethisch kader
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 4/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-626
7-628 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Cybercriminaliteit - Aanpak - ęQuick responsive communityĽ - ęQuick Reaction ForceĽ - Andere initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 11/8/2020
7-629 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Hong Kong - Nieuwe veiligheidswet - Mensenrechten - Verenigde Naties - Speciale rapporteur - Aanduiding - NGO's en journalisten - Uitoefening van het werk - Bedrijven - Impact op de investeringen - Informatie aan reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 14/8/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-630
7-630 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Hong Kong - Nieuwe veiligheidswet - Mensenrechten - Verenigde Naties - Speciale rapporteur - Aanduiding - NGO's en journalisten - Uitoefening van het werk - Bedrijven - Impact op de investeringen - Informatie aan reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-629
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-704
7-631 Gahouchi Latifa (PS) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Strijd tegen racisme -Sensibiliseringscampagne - Steun - Treinrijtuigen - Eventuele toestemming van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 29/8/2020
7-632 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - Boetes - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 11/8/2020
7-633 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Trajectcontroles - Vlaams-Brabant - GeÔnde boetes - Tarieven - Eerste semester 2020 - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
7-634 Anciaux Bert (sp.a) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Orde van Leopold II - Benaming - Mogelijke afschaffing - Nieuwe onderscheidingen in een andere Orde
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 7/9/2020
7-635 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Kids-ID's - Vervallen - Vrijwillige oproeping voor vernieuwing - Steden en gemeenten - Overzicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 11/8/2020
7-636 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Elektronische rijbewijzen - Vervallen - Oproeping voor vernieuwing - Onmogelijkheid - Vervanging van de papieren rijbewijzen tegen 2033 - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/8/2020 ) 15/7/2020
  Antwoord 28/8/2020
7-637 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Cybercriminaliteit - Illegale handel in wilde dieren - Zeldzame en beschermde vogels en reptielen - Verkoop op het internet in BelgiŽ - Strijd - Middelen - Cijfers - Maatregelen - Informatie aan het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/8/2020 ) 27/7/2020
  Rappel 15/9/2020
  Antwoord 23/9/2020
7-638 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Lokale politiezones - Jaarverslagen - Statistieken - Gekende daders - Woonplaats - Halle-Vilvoorde - Brusselse gemeentes
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 3/9/2020 ) 30/7/2020
  Antwoord 3/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-477
7-639 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Covid-19 - Persoonlijke beschermingsmiddelen - Strategische reserve - Niet-steriele handschoenen - Tekort - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-705
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-751
7-640 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Gsm-gebruik achter het stuur - Beleid - Boetes - Bedrag - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-707
7-641 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-642
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-776
7-642 D'Hose Stephanie (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Homofobie - Sociale media - Geweld en haat tegen LGBTQI+ - Strijd - Meldpunt internetdiscriminatie - Nederlands initiatief - Gelijkaardig initiatief in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-641
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-798
7-643 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Donatie menselijk lichaamsmateriaal - Verklaring - Nieuwe aanmeldmogelijkheden - Cijfers - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-752
7-644 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ziekenhuizen - Classificatie - Investeringssubsidiesysteem - Eurostat - Standpunt - Overleg - Impact op de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-713
7-645 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douane - Verzegeling en begeleiding van containers - Smart-seals - Gebruik - Onvoldoende kwaliteit - Nieuwe type smart-seal - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-714
7-646 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douane - Personeelsleden - Wapendrachtvergunningen - Moraliteitsonderzoek - Criteria - Verlies van de wapendracht - Gevolgen voor de douaniers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-715
7-647 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-716
7-648 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douane - Antwerpse haven - Gegevensbanken van de politie - Toegang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-717
7-649 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Douane - Telescopische wapenstok - Invoering - Vertraging - Reden - Vervanging van de rubberen knuppel - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-718
7-650 Daems Rik (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Coronacrisis - Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Personen met een beperking - Assistentie - Het niet leveren van de dienstverlening - Periode van 21†maart tot 4†mei†2020 - Reden - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-708
7-651 Daems Rik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-652
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-777
7-652 Daems Rik (Open Vld) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Coronacrisis - Huiselijk geweld - Geweld tegen vrouwen - Politie - Slachtofferhulp - Klachten - Cijfers - Aanpak - Maatregelen - Overleg met de Europese Unie (EU) of buurlanden (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-651
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-799
7-653 Ahallouch Fatima (PS) eerste minister, belast met Beliris en de Federale Culturele Instellingen  
  Coronacrisis - Evenementensector - Huwelijksrecepties - Beperkingen - Behoud - Rechtvaardiging - Maatregelen om de sector te steunen - Tijdsschema - Concurrentie van dienstverlenende bedrijven uit de buurlanden (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Antwoord 2/10/2020
7-654 Ahallouch Fatima (PS) minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking  
  Coronacrisis - Economische relance - Bescherming van de werkgelegenheid en van de werknemers - Instrument van de Europese Unie (EU) SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) - Verdeling -Voorwaarden-Gedeeltelijke werkloosheid(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-655
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-966
7-655 Ahallouch Fatima (PS) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Coronacrisis - Economische relance - Bescherming van de werkgelegenheid en van de werknemers - Instrument van de Europese Unie (EU) SURE (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) - Verdeling -Voorwaarden-Gedeeltelijke werkloosheid(Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-654
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-967
7-656 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronavirus - Vaccin - Aankoop door BelgiŽ - Schadelijke bijwerkingen - Clausule van bescherming tegen elke wettelijke aanklacht - FinanciŽle aansprakelijkheid - Voorbehoud door de experts (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
7-657 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee  
  Facebook - Politieke advertenties - Weigering door de gebruiker - Wettelijke bepaling - Mogelijkheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-804
7-658 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Coronacrisis - Deelfietssysteem ęBlue-bikeĽ - Gebruik - Daling - Terug stimulering - Kosteloos integratie in het NMBS-abonnement (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-709
7-659 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Milieuvervuiling - Volksgezondheid - Verbetering - Aanbeveling van het Europees Milieuagentschap (EEA) - Ontwikkeling van groene ruimten - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Antwoord 22/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-660
7-660 Gahouchi Latifa (PS) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Milieuvervuiling - Volksgezondheid - Verbetering - Aanbeveling van het Europees Milieuagentschap (EEA) - Ontwikkeling van groene ruimten - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-659
7-661 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Juridisch systeem - Burgerlijke zaken - Rechtbank van eerste aanleg - Principe van een alleen zetelende rechter - Uitzondering - Rechtbank met drie rechters - Toepassing voor de ondernemingsrechtbank en de arbeidsrechtbank
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-778
7-662 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Dagvaarding - Inleidend verzoekschrift - Opschorting - Nietigheidsvorderingen - Cijfers - Artikel†702 van het Gerechtelijk Wetboek - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-779
7-663 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Juridisch systeem - Wrakingsverzoeken - Vervanging van de rechter - Cijfers - Publicatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-780
7-664 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Justitie - Bemiddeling - Strafzaken - Cijfers - Aanmoediging - Maatregelen - Wetboek van strafvordering - Artikel†216ter - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-781
7-665 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Justitie - Illegale economie - Fiscale fraude - Cijfers - Nalatigheidsinteresten - Verbeurdverklaringen - Strafrechtelijke geldboetes - Aanpak - Verbetering van de inning - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-782
7-666 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Notaris-vereffenaar - Naleving van de termijnen - Controle door de rechter - Cijfers - Mogelijke ambtshalve controle - Artikel†1220 van het Gerechtelijk Wetboek - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-783
7-667 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Medische incidenten - Klachten - Cijfers - Aansprakelijkheidsrecht bij medische incidenten - Transparantie - Fonds voor medische ongevallen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-668
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-784
7-668 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Medische incidenten - Klachten - Cijfers - Aansprakelijkheidsrecht bij medische incidenten - Transparantie - Fonds voor medische ongevallen - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-667
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-753
7-669 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) minister van Buitenlandse Zaken en van Defensie  
  Verenigde Naties - Mensenrechtenraad - Kandidatuur van China - Standpunt van BelgiŽ - Overleg met de deelstaten en de landen van de Europese Unie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
7-670 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Amateurvoetbalclubs - Belastingcontroles - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-719
7-671 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Verkeersveiligheid - Lissewege - N31, Zeebruggelaan - Overnachtende truckers - Processen-verbaal - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-710
7-672 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  Paarden - Verminkingen - Onrustwekkende stijging in Frankrijk - Cijfers voor BelgiŽ - Preventieve maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-797
7-673 Gahouchi Latifa (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - PCR-Test (polymerase chain reaction) - Medisch voorschrift - Huisartsen en kinderartsen - Sterk toegenomen administratieve werklast - Eventuele oprichting van een callcenter (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-754
7-674 Masai France (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Ciney - Nieuw station - Vergunningsaanvraag - Inhoud -Opmerkingen van de gemeente - Inachtneming - Eventuele wijzigingen - Tijdspad van het project
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
7-675 Gahouchi Latifa (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met Bestrijding van de fiscale fraude, en Minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  SomaliŽ - Kindhuwelijken - Bestrijding - voorstel van Somalische wet tot legalisatie van kindhuwelijken - Somalische organisaties voor de bescherming van de rechten van vrouwen en kinderen - Steun van BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-802
7-676 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel  
  Politie - Diploma's en graden - Gelijkschakeling - Stand van zaken - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 22/10/2020 ) 22/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-800
7-677 Masai France (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Justitie, belast met de Regie der gebouwen, en minister van Europese Zaken  
  Nieuwe gevangenis van Sugny - Toegang - Buslijnen - Uitbreiding - Verbintenis van TEC - Zittingzaal in de gevangenis - Mogelijkheid voorzien - Gevangenis van Dinant - Sluiting - Penitentiair beleid in de provincie Namen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2020 ) 24/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-785
7-678 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsparkeerplaatsen - Nummering of pictogrammen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2020 ) 29/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-711
7-679 Lambrecht Annick (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Steden en gemeenten - Fietszones - Invoering - Onmogelijkheid - Reglement van de wegbeheerder (ministerieel besluit van 11†oktober 1976 houdende de minimum afmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens) - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2020 ) 29/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-712
7-680 Van Goidsenhoven GaŽtan (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie  
  Coronacrisis - Alcoholgel - Toelating om op de markt te brengen - Lijst van toegelaten producten - Non-conforme producten - Risicobeperking - Maatregelen (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 29/10/2020 ) 29/9/2020
  Dossier gesloten 1/10/2020
  Heringediend als : schriftelijke vraag 7-755
7-681 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Landenoverschrijdend Informatiesysteem ten behoeve van migratieonderzoek bij de sociale administratie (LIMOSA) - Meldingsplicht - Niet naleving - Sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 31/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-107
7-682 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Transportsector - Situatie - Aantal faillissementen - Evolutie - Ondersteuning van de sector - Maatregelen - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 2/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-222
7-683 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Innovatiepremie - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-224
7-684 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 1/2/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-426
7-685 El Yousfi Nadia (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Ontslagen werknemers - Outplacement - Verplichting - Sancties voor de werkgever - Gevallen van ontslagen werknemers van 45 jaar of ouder - Sancties - Cijfers - Federale en regionale overheidsdienst - Situatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 31/1/2021
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-464
7-686 El Yousfi Nadia (PS) vice-eersteminister en minister van Economie en Werk  
  Ouderschapsverlof - Uitbreiding - Standpunt - Uitkeringen - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 27/11/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-466
7-687 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Beliris - Projecten - Prioriteiten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-22
7-688 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Investeringsplan van de nieuwe Europese Commissie - Samenwerking met de Gemeenschappen - Culturele projecten - Rol van de parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-23
7-689 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Gewesten en Gemeenschappen - Besparingen van de federale overheid - Invloed op het buitenlandse beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-25
7-690 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal beleid aangaande cultuur - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-26
7-691 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federaal buitenlands beleid - Invloed van de besparingen van de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-27
7-692 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  De tweetaligheid van de werknemers van de Koninklijke Muntschouwburg
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-32
7-693 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Federale Culturele Instellingen - Samenwerking met de Gemeenschappen - Beheerstructuren - Samenstelling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-39
7-694 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Muntschouwburg - De Munt - Renovatie - Vertraging - Gevolgen voor de samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-52
7-695 Schiltz Willem-Frederik (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Cybersurveillance technologie - Export naar landen met autoritaire regimes - Mensenrechtenschendingen - Vergunningsplicht - Overleg met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-76
7-696 Slootmans Klaas (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Congolese president Fťlix Tshisekedi - Staatsbezoek - Kostprijs
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 11/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-97
7-697 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Oeganda - Invoering van de doodstraf voor holebi's - Schending mensenrechten - Impact op gouvernementele samenwerking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 24/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-126
7-698 D'haeseleer Guy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  GeorgiŽ - Afschaffing visumplicht - Toename van het aantal asielaanvragen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-131
7-699 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Verenigde Arabische Emiraten - Toevluchtsoord criminele landgenoten en hun crimineel vermogen - Transparantie - Uitleveringsverdrag - Europese zwarte lijst van belastingparadijzen - Overleg met Nederland
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-276
7-700 D'Hose Stephanie (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken, Europese Zaken en Buitenlandse Handel, en de Federale Culturele Instellingen  
  Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) - Zilvercollectie - Eigendom - Zilvercollectie van de Franse Gemeenschap in het kasteel van Seneffe - Teruggave
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020 ) 9/11/2020
  Antwoord 9/12/2020
  Herindiening van : schriftelijke vraag 7-319