Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-707

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Verkeersveiligheid - Gsm-gebruik achter het stuur - Beleid - Boetes - Bedrag - Cijfers

verkeersveiligheid
mobiele telefoon
geldboete
geografische spreiding
bewustmaking van de burgers

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
9/12/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-640

Vraag nr. 7-707 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mobiliteit is uiteraard een transversale aangelegenheid. De regels rond mobiliteit en verkeersveiligheid zitten op het federale en het gewestelijke niveau. Tevens vernemen we dat er nog altijd veel jongeren sterven in het verkeer. Daardoor rijst er een grote bezorgdheid omtrent de correcte aanpak van de verkeersveiligheid in ons land.

Dat blijkt onder andere uit nieuwe cijfers van Verkeersinstituut Vias die Het Laatste Nieuws van 13†augustus†2020 heeft gepubliceerd.

Vorig jaar stierven er 98 jongeren in de auto. In 2018 waren dat er nog 64.

Vias vermoedt dat het smartphonegebruik hierbij een rol speelt. Dat concludeert het Verkeersinstituut op basis van het soort ongevallen waarbij jongeren opvallend vaker betrokken zijn: kop-staartaanrijdingen en kettingbotsingen.

Ook in WalloniŽ nemen wellicht het aantal ongevallen door gsm-gebruik achter het stuur toe.

Ik heb volgende vragen:

1) Wat voorziet uw verkeerveiligheidsbeleid (bijvoorbeeld: campagnes, enz.) om het gsm-gebruik tijdens het autorijden af te raden?

2) Hoeveel is het bedrag aan boete per betrapping op gsm'en achter het stuur? Zijn deze boetebedragen dezelfde in Vlaanderen als in WalloniŽ?

3) Hoeveel boetes werden in Vlaanderen uitgeschreven voor gsm'en achter het stuur de laatste drie jaar? Graag kreeg ik een opsplitsing per provincie.

4) Hoeveel boetes werden in WalloniŽ uitgeschreven voor gsm'en achter het stuur de laatste drie jaar? Graag kreeg ik een opsplitsing per provincie.

Antwoord ontvangen op 9 december 2020 :

Wat de eerste vraag betreft, vallen de bewustmakingscampagnes voor de verkeersveiligheid onder de bevoegdheid van de gewesten, maar ik probeer mijn bijdrage te leveren door middel van sensibiliseringsboodschappen die worden toegevoegd aan de onmiddellijke inningen over verschillende thema’s, waaronder het gebruik van de GSM achter het stuur. Deze informeren de overtreders over de gevaren die verbonden zijn aan het gebruik van de GSM achter het stuur en geven verschillende tips om dergelijk gedrag te vermijden. Deze sensibiliseringsboodschappen zijn het resultaat van de samenwerking tussen het federale en het regionale niveau, alsook met de federale overheidsdienst (FOD) Justitie en Vias institute.

Om de bestuurders bewust te maken van de gevaren van de GSM achter het stuur, lanceerden Vias en Baloise Insurance begin dit jaar een nieuwe campagne met de slogan: «Wagen in, GSM uit». Deze spot, waarvan het gezicht Nina Derwael was, tweevoudig wereldkampioen gymnastiek, werd uitgezonden op nationale tv-zenders.

Tenslotte, volgen mijn diensten de ontwikkelingen inzake de technische mogelijkheden voor de automatische opsporing van verkeersovertredingen nauwgezet op. Zo voorzien we in de toekomst camera’s en radars in te zetten voor de detectie van GSM-gebruik tijdens het rijden in de toekomst.

Wat de tweede vraag betreft, vormt het gebruik van de GSM achter het stuur een tweedegraads overtreding. Het bedrag van de onmiddellijke inning voor deze overtreding is 116 euro.

Het bedrag is overal in België hetzelfde.

Wat de derde en vierde vraag betreft, volgt hieronder het aantal door de federale en lokale politie geregistreerde overtredingen met betrekking tot het gebruik van de GSM achter het stuur vanaf 2017. Een overzicht per regio en provincie is opgenomen. Het is echter nog te vroeg om de cijfers voor 2020 te hebben.

Deze cijfers kunnen worden geraadpleegd voor een specifieke politiezone op de website: http://www.verkeersstatistieken.federalepolitie.be/statistiques_circulation/interactif/.

Vlaams Gewest

Provincie

2017

2018

2019

Antwerpen

21 139

24 301

25 467

Limburg

5 679

4 932

4 722

Oost-Vlaanderen

10 927

11 819

10 972

Vlaams-Brabant

11 779

11 792

12 088

West-Vlaanderen

9 498

9 937

10 106

Totaal

59 022

62 781

63 355

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Provincie

2017

2018

2019

Brussel-Hoofdstad

23 055

18 814

22 027

Waals Gewest

Provincie

2017

2018

2019

Waals-Brabant

2 431

2 198

2 354

Henegouwen

8 489

7 986

8 659

Luik

3 627

3 412

4 351

Luxemburg

1 984

1 738

1 461

Namen

1 805

1 882

2 785

Totaal

18 336

17 216

19 610

Bron: Federale Politie – DGR-DRI/BIPOL-Verkeer.