Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-716

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding

Douane - Arrestatietechnieken - Knieklemtechniek - Gebruik

douane
beroep in het douanewezen
arrestatie

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
18/11/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-647

Vraag nr. 7-716 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wapenexport is een gewestbevoegdheid en wordt gecontroleerd door de douane, zodat er een transversale insteek is.

De affaire Floyd heeft gezorgd voor heel wat kritiek op de arrestatietechnieken van de politiediensten. De oude legertechniek waarbij de nekklem wordt toegepast en waarbij de politieagent zijn knie in de nek of op het hoofd van de arrestant plaatst, wordt gecontesteerd. Nochtans wordt deze techniek nog steeds aangeleerd aan nieuwe rekruten bij de douane.

Kan de geachte minister mij meedelen in hoeverre hier verandering in komt of wordt de oude knieklemtechniek als arrestatietechniek verder aangeleerd aan het nieuwe douanepersoneel?

Antwoord ontvangen op 18 november 2020 :

Er wordt aan de bewapende ambtenaren binnen de algemene administratie de Douane en Accijnzen verschillende opleidingen inzake geweldbeheersing gegeven, waaronder handboeitechnieken (meewerkende en niet-meewerkende personen).

Bij de niet-meewerkende persoon gaat men de verdachte vragen om de grond te gaan liggen. De knieën worden tegen de zijkant van de schouder geplaats om de persoon onder controle te houden, nooit op de nek. De nekklem zoals bij de affaire Floyd wordt dan ook niet aangeleerd.