Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-711

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Stations - Fietsparkeerplaatsen - Nummering of pictogrammen

Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
spoorwegstation
tweewielig voertuig
parkeerterrein

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
23/12/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-678

Vraag nr. 7-711 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Er zijn de jongste tijd aardig wat fietsparkeerplaatsen bijgekomen in het station van Brugge en in andere stations. Ik juich dit initiatief toe.

Mobiliteit is uiteraard een transversale aangelegenheid en u bent als minister bevoegd voor de NMBS, vandaar mijn volgend aandachtspunt.

Wanneer men 's ochtends als fietser een parkeerplaats zoekt, is dit vaak een lange zoektocht. Eens een plaats gevonden, bevind je je ergens in een gang tussen honderden fietsparkeerplaatsen. Wanneer je je fiets later terug wil oppikken, begin je opnieuw aan een zoektocht, bijvoorbeeld ergens op de vierde, de vijfde of de zevende gang.

Ik heb volgende vragen:

1) Kunt u opdracht geven om bijvoorbeeld de fietsplaatsen te nummeren of te werken met pictogrammen zodat de zoektocht naar de fietsparkeerplaats bij het ophalen van de fiets kan worden vereenvoudigd voor de reiziger?

2) Weet u of er hier plannen voor bestaan in het station van Brugge? Zo ja voor wanneer is dit voorzien?

Antwoord ontvangen op 23 december 2020 :

Mijn ambitie als minister van Mobiliteit is om, waar mogelijk, alternatieven voor de auto te stimuleren. De combinatie van trein en fiets is een interessant en veelbelovend alternatief dat ik wil ontwikkelen. Om dit te doen is het inderdaad belangrijk dat fietsers hun fiets snel kunnen stallen en makkelijk kunnen terugvinden.

De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) meent dat de meeste van haar parkings kleinschalig zijn waardoor zich daar weinig praktische problemen stellen. Haar grootste parking zoals die bij het Sint-Pietersstation heeft wel genummerde gangen.

NMBS neemt uw vraag echter mee, en zal laten onderzoeken of dit opportuun is voor andere grote fietsenstallingen zoals die in Brugge.