Annick Lambrecht - Vooruit
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Correspondentie Vlaams Parlement
Leuvenseweg 86
1011 Brussel
e-mail: [email protected]
Privé Collettijnenhof 4
8000 Brugge
tel.: 0474 95 02 09
e-mail: [email protected]
  website: www.annicklambrecht.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Sint-Amandsberg op 9 december 1969

Licentiate in de handelswetenschappen (Economische Hogeschool Sint-Aloysius)

Sinds 2007 : gemeenteraadslid (Brugge)
2007-2017 : schepen (Brugge)
2012-2017 : provincieraadslid (West-Vlaanderen)
Sinds 2017 : voorzitster van de gemeenteraad (Brugge)
2017-2019 : lid van de Kamer van volksvertegenwoordigers
Sinds 2 januari 2019 : verhinderd schepen (Brugge)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement

Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
8/10/2019- Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
8/10/2019- Lid Parlementair Comité belast met de wetsevaluatie : afvaardiging Senaat