Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-426

van Stephanie D'Hose (Open Vld) d.d. 31 maart 2020

aan de minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Armoedebestrijding, Gelijke Kansen en Personen met een beperking

Coronacrisis - Regionale pers en zenders - Impact - Vrijwaren van de vrijheid van pers - Overleg met de Gemeenschappen - Maatregelen - Bijzondere machten (Covid-19)

infectieziekte
epidemie
pers
steun aan ondernemingen
persvrijheid
delegatie van bevoegdheid

Chronologie

31/3/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/4/2020)
1/10/2020Dossier gesloten

Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-424
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 7-425
Heringediend als : schriftelijke vraag 7-684

Vraag nr. 7-426 d.d. 31 maart 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Door een dramatische daling van advertentie-inkomsten verkeren de uitgevers van lokale en regionale kranten in acute geldnood. De Nederlandse regionale pers gaf alvast aan dat ze de freelance-medewerkers niet meer kunnen betalen en vrezen voor hun voortbestaan. Ik vrees dat het plaatje bij ons wat de regionale pers betreft gelijkaardig is.

Zowel de Nederlandse Vereniging van journalisten (NVJ) als de branchevereniging De Nederlandsche Nieuwsbladpers (NNP) voor lokale en regionale huis-aan-huisbladen dringt aan op steun. Ook bij de Nederlandse minister van Media, Arie Slob, is aangeklopt. Hij zegt dat de kwestie zijn aandacht heeft.

De dalende advertentie-inkomsten treffen de regionale en lokale pers (lokale radio's, kranten, lokale zenders) extra hard.

Vooral huis-aan-huisbladen en lokale radio's moeten het vooral hebben van advertenties, omdat ze niet of nauwelijks inkomsten hebben uit abonnementsgelden.

Ook de freelancers worden nu niet of veel minder ingezet. Er is ook minder om te doen, geen sportwedstrijden meer om te verslaan of evenementen om naartoe te gaan.

De Nederlandse NVJ-voorzitter Thomas Bruning zegt dat de kranten zeer gevoelig zijn voor schommelingen in de economie.

De Nederlandse overheid biedt steun aan ondernemers die 20 % omzetverlies hebben. Maar voor krantenbedrijven kan 10 % omzetverlies al de nekslag zijn.

Ondertussen blijven de vaste kosten, zoals die van de drukkerij, gaan gewoon door.

Behalve met het wegvallen van inkomsten, kampen krantenbedrijven en lokale radio's en zenders ook met achterstallige betalingen.

Deze vraag betreft een transversale aangelegenheid met de Gemeenschappen. De federale overheid is dan weer bevoegd voor diverse economische maatregelen ten voordele van de bedrijven in het licht van de coronacrisis en de verdeling van de kranten via bpost.

Graag had ik u volgende vragen voorgelegd:

1) Hoe reageert u op de problemen van de kranten en in het bijzonder – maar niet exclusief – de regionale kranten en de lokale zenders?

2) Heeft u hieromtrent reeds overleg gehad met de diverse ministers van Media van de Gemeenschappen? Hebben zij bij u reeds bepaalde voorstellen gedaan? Zo ja, kan u deze toelichten? Wat is de inhoud en de timing?

3) Welke inspanningen worden er federaal gedaan ten aanzien van de freelancers in het algemeen en het dreigend inkomensverlies? Kan u deze maatregelen oplijsten?

4) Bent u het met me eens dat in het licht van de volmachtenwet de pers een belangrijke rol vervult inzake het pluralisme en de persvrijheid en dat deze bijgevolg er nauw op moet toezien dat de diverse media voldoende financiële slagkracht behouden om hun taak te kunnen vervullen? Kan u dit uitvoerig toelichten?