Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-717

van Anke Van dermeersch (Vlaams Belang) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn, belast met de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding

Douane - Antwerpse haven - Gegevensbanken van de politie - Toegang

douane
haveninstallatie
gegevensbank
politie
gemeentepolitie

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
23/2/2021Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-648

Vraag nr. 7-717 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Wapenexport is een gewestbevoegdheid en wordt gecontroleerd door de douane, zodat er een transversale insteek is.

Na de Islamitische Staat (IS)-aanslagen in 2016 had de douane in de Antwerpse haven rechtstreekse toegang tot de commandokamer van de LPA (lokale politie Antwerpen). Dit zorgde voor snelle gegevensuitwisseling bij arrestatie van personen en identiteitscontroles. Sinds enige tijd dienen dergelijke gegevens opgevraagd te worden via de centrale in Brussel met als gevolg dat het soms twintig minuten tot een half uur duurt vooraleer de gegevens ter beschikking zijn.

Kan de geachte minister mij meedelen waarom de Antwerpse douane geen toegang meer heeft tot de commandokamer van de Antwerpse politie en nu beroep moet doen op de gegevensbanken van de politie in Brussel met alle vertragingen van dien?

Antwoord ontvangen op 23 februari 2021 :

In Antwerpen werkt de Douane samen met alle politiediensten in het kader van de strijd tegen het terrorisme, maar ook van de strijd tegen de drugssmokkel. Wanneer de Douane gegevens opvraagt uit de ANG (Algemene Nationale Gegevensbank), dan gebeurt dit steevast hetzij via CICANT (Communicatie Informatie Centrum Antwerpen) van de federale politie, hetzij rechtstreeks via de meldkamer van de lokale politie Antwerpen, hetzij rechtstreeks via de SPN (scheepvaarpolitie).