Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 7-710

van Annick Lambrecht (sp.a) d.d. 9 november 2020

aan de vice-eersteminister en minister van Mobiliteit

Verkeersveiligheid - Lissewege - N31, Zeebruggelaan - Overnachtende truckers - Processen-verbaal - Cijfers

verkeersveiligheid
wegvervoer
geldboete
officiŽle statistiek

Chronologie

9/11/2020Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 10/12/2020)
9/12/2020Antwoord

Herindiening van : schriftelijke vraag 7-671

Vraag nr. 7-710 d.d. 9 november 2020 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Mobiliteit is uiteraard een transversale aangelegenheid. De regels rond mobiliteit zitten op het federale en het gewestelijke niveau. Ook rond verkeersveiligheid zijn de regels verdeeld over de Gewesten en de federale overheid. Zelfs onafhankelijk of het over een gewestelijke of gemeentelijke weg gaat. Zo ook in dit geval: onlangs werden de bewoners van de Zeebruggelaan in Lissewege opnieuw opgeschrikt door een zwaar verkeersongeval waarbij twee vrachtwagens betrokken waren. Opnieuw, want volgens de bewoners gebeuren dergelijke ongevallen hier meermaals per jaar. Bovenop de gevaarlijke verkeerssituatie hebben ze ook nog onophoudelijke geluidsoverlast en overlast door kamperende truckers, die sluikstorten, wildplassen, enz., te verduren melden mij de bewoners.

Ik heb volgende vraag:

Hoeveel processen-verbaal voor overnachtende truckers zijn er opgemaakt de jongste vijf jaar op de N31 tussen De Blauwe Toren en Zeebrugge? Graag kreeg ik een overzicht per jaar.

Antwoord ontvangen op 9 december 2020 :

Het Verkeersreglement verbiedt het overnachten op de openbare weg op zich niet, zolang dat kadert in de normale dagelijkse en de verkorte wekelijkse rusttijd, en voor zover het parkeren op de plaats niet verboden is.

De bevoegdheid voor het reglementeren van het overnachten op de openbare weg bevindt zich op het niveau van de steden en gemeenten. Op de website van de stad Brugge heb ik een verwijzing gevonden naar een politieverordening op het overnachten langsheen de openbare weg of op openbare plaatsen (gemeentelijk reglement GR 26 september 1989). Overtredingen op plaatselijke politiereglementen worden echter enkel lokaal gevat en worden bijgevolg niet geregistreerd in de databank van de federale politie. Ik beschik dus niet over die cijfers en verwijs u door naar de stad Brugge.