Stephanie D'Hose - Open Vld
Deelstaatsenator (Vlaams Parlement)
 
Voorzitster
Correspondentie tel.: 02 501 72 68
e-mail: [email protected]
  website: www.stephaniedhose.be (*)

(*) De Senaat is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van zijn leden.
Geboren te Roeselare op 1 juni 1981

Licentiate in de politieke wetenschappen (UGent)

Gewezen medewerkster (viceminister-president en minister van de Vlaamse regering)
Gewezen kabinetschef (stad Gent)
Gewezen adjunct-kabinetschef (Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel)

2009-2014 : parlementair medewerkster
Sinds 2013 : gemeenteraadslid (Gent)
Sinds 26 mei 2019 : lid van het Vlaams Parlement
Sinds 4 juli 2019 : deelstaatsenator aangewezen door het Vlaams Parlement
Sinds 13 oktober 2020 : voorzitster van de Senaat

Heeft in de Senaat 5 wetsvoorstellen, die wet zijn geworden, ingediend.
(Gegevens vanaf legislatuur 1995-1999)
Mandatenlijst
 
Parlementair werk
Auteursregister
Legislatuur 2019-....      
Wetgevend werk
Legislatuur 2019-....      
Schriftelijke vragen
Legislatuur 2019-....      
Mondelinge vragen
                                      
Vragen om uitleg
                                      
 
Huidig lidmaatschap van commissies
Voorzitter  
Lid  
 
Lidmaatschap van commissies sinds 1995
18/7/2019-13/10/2020 Plaatsvervanger Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
8/10/2019-13/10/2020 Lid Commissie voor de Transversale Aangelegenheden
8/10/2019-13/10/2020 Lid Commissie voor de Democratische Vernieuwing, Burgerschap en Internationale Aangelegenheden
8/10/2019-20/10/2020 Lid Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen
13/10/2020- Voorzitter Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/10/2020- Lid Commissie voor de Institutionele Aangelegenheden
13/10/2020- Voorzitter Parlementaire overlegcommissie
13/10/2020- Lid Parlementaire overlegcommissie : afvaardiging Senaat
21/5/2021-23/5/2022 Voorzitter Parlementaire commissie belast met de evaluatie van de Staatshervormingen sinds 1970