Schriftelijke vragen van 4-301 tot 4-400

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-301 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Esthetisch geneesheer - Titel - Erkenning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 5/3/2008
4-302 Mahoux Philippe (PS) minister van Werk  
  Verschillende juridische statuten bedienden en arbeiders - Evolutie van de cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-654
4-303 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Jemen - Dood van twee Belgische toeristen - Terrorisme - Onderzoek van het federale parket
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-685
4-304 Mahoux Philippe (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Vrouwelijke genitale verminkingen - Strijd - Belgische partnerlanden directe bilaterale samenwerking - Specifiek actieprogramma
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 4/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-305 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Gratieverzoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-306 Hermans Margriet (Open Vld) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Gelijkheid tussen mannen en vrouwen - Loonkloof
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-307 Verwilghen Marc (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Wegenwerken - Ongevallen - Signalisatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-308 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Landsverdediging  
  Oud munitiedepot Vloethemveld - Kunstwerken - Bescherming - Klassering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 6/3/2008
4-309 Destexhe Alain (MR) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Grootstedenbeleid - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-722
4-310 Lambert Geert (SP.A-SPIRIT) minister van Justitie  
  Rechtsplegingsvergoeding - Akkoordvonnissen - Hogere vergoeding bij niet-naleving van de afspraken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
4-311 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Politiekantoren - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-518
4-312 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Postkantoren - Postpunten - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-313 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stations - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-710
4-314 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale openbare gebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-519
4-315 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouwen - Toegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-520
4-316 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-317
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-318
4-317 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-318
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-602
4-318 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Brussel - Onderwijs - Taalinspectie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-316
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-317
4-319 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 26/2/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-320
4-320 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Buitenlandse Zaken  
  Egmontpaleis - Conferentiezaal - Kostprijs - Verhuur
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-319
4-321 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Gegevensbestand diagnoses
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 11/3/2008
4-322 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federale ambtenaren - Ziekteverzuim - Vermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
4-323 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ziekteverzuim van ambtenaren - Controles - Niet gerechtvaardigde afwezigheid - Gevolgen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 6/3/2008 ) 5/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-324 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Stations - Veiligheidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-325
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-603
4-325 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Stations - Veiligheidsacties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-324
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-686
4-326 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Taalinspectie - Taalinspecteurs (in het onderwijs)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Antwoord 28/2/2008
4-327 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Werkloosheid - Evolutie - Werknemers in beschutte werkplaatsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-655
4-328 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Onthaalouders - Werkloosheid - Uitkeringen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-656
4-329 Vandenberghe Hugo (CD&V N-VA) minister van Justitie  
  Gevangenen - Drugsbezit en -gebruik in de cel - Bijkomende straffen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 11/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-687
4-330 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  DGOS - Sensibilisering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 8/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-331 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Verkeer - Koud weer - Gevaarlijke situaties op de wegen - Vrachtwagens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-84
4-332 Stevens Helga (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-340
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
4-333 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Farmaceutische verstrekkingen - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-537
4-334 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Dialyse - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-538
4-335 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Tandheelkundige verstrekkingen - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-539
4-336 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Geestelijke gezondheidszorg - Eerste semester van 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-540
4-337 Dua Vera (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Wet van 21†maart†2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscameraís - Uitvoeringsbesluiten - Houding steden en gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-604
4-338 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Klimaat en Energie  
  CO2-uitstoot - Compensatieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 13/3/2008
4-339 Buysse Yves (Vlaams Belang) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Treinbegeleider - Vaststelling van tuberculose - Opvolging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
4-340 Stevens Helga (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nummerplaten - Leesbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-332
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-82
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-605
4-341 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Globale medische dossiers - Cijfergegevens
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-541
4-342 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinesitherapeuten - Huisbezoeken - Aantallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-343 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Tandartsen - Kinderen onder de 12 jaar - Gratis verzorging - Promotie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-542
4-344 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Eerste semester 2007
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-543
4-345 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  RIZIV - Permanente audit - Audiciens - Levering toestellen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-544
4-346 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Aantallen - Regionale gegevens (per provincie e per transplantatiecentrum)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-545
4-347 Van Den Driessche Pol (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Zelfstandigen - Inkomenscompensatievergoeding ten gevolge van werken - Evaluatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 13/3/2008 ) 13/2/2008
  Antwoord 12/3/2008
4-348 Verwilghen Marc (Open Vld) minister van Justitie  
  Strafuitvoeringsrechtbanken - Achterstand - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-62
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-688
4-349 Schelfhout Els (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Informatie- en analysecentrum mensensmokkel en mensenhandel - Functionering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-102
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-606
4-350 Mahoux Philippe (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-351
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-546
4-351 Mahoux Philippe (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Agentschap voor de oproepen tot de hulpdiensten - Informatie- en communicatiecentra - Inwerkingtreding - Werking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-350
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-607
4-352 Bouarfa Sfia (PS) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-353
4-353 Bouarfa Sfia (PS) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Gsm - Gebruik - Gezondheidsrisicoís - Informatie van de gebruikers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 15/2/2008
  Antwoord 10/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-352
4-354 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-355
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-75
4-355 Claes Dirk (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Analoge flitspalen - Betrouwbaarheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-354
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-75
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-608
4-356 Claes Dirk (CD&V N-VA) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Winterbanden - Verplicht gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-97
4-357 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Militair hospitaal - Inschrijving Orde van de Geneesheren - Commissie voor ethiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-73
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-547
4-358 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Phenix-project (Informatisering van hoven en rechtbanken)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-85
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-689
4-359 Claes Dirk (CD&V N-VA) minister van Landsverdediging  
  Bezoek aan Auschwitz - Vliegtuigpanne - Staat van het vliegend materieel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-98
4-360 Claes Dirk (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Stiptheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-76
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-711
4-361 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  De Lijn - Spartacusplan - Deelname van de NMBS
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-107
4-362 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-92
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-548
4-363 Brotchi Jacques (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Aantal geriatrische bedden - Verhoging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-95
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-549
4-364 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Artsen - Besmetting van patiŽnten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-103
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-550
4-365 Piryns Freya (Groen!) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asielzoekers - Gesloten centrum voor gezinnen - Oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-74
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-633
4-366 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-367
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-634
4-367 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-366
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
4-368 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Economische migratie - Overleg - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-96
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-635
4-369 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Buitenlandse Zaken  
  Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 3/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-370
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
4-370 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Werk  
  Europese opvangrichtlijn 2003/9 - Omzetting in de Belgische wetgeving (Recht op werk voor asielzoekers)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 20/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-369
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-90
4-371 Lanjri Nahima (CD&V N-VA) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-93
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-723
4-372 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte van parlementsleden - Controlecentrum Brussel 4 - Overschrijding van de territoriale bevoegdheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-521
4-373 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-374
4-374 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Comitť van aankoop - Procedure - Vereenvoudiging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-373
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-609
4-375 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Koninklijk besluit van 23†maart†1998 betreffende het rijbewijs - Taalbepalingen - Strijdigheid met de Grondwet
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 17/3/2008
4-376 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kentekenplaten - Gestolen platen - Verloren platen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-610
4-377 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Kandidaat politieagenten - Vooropleiding voor specifieke doelgroepen (Allochtonen) - Resultaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-611
4-378 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-379
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-612
4-379 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Justitie  
  Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-378
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-690
4-380 Taelman Martine (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-381
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-613
4-381 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Computercriminaliteit - Evolutie - Bescherming
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-380
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-691
4-382 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale wetenschappelijke instellingen - In bruikleen gegeven kunstwerken - Kosten van het restaureren
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-383 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Federale wetenschappelijke instellingen - Verdwenen kunstwerken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 18/3/2008
4-384 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Eiceldonoren - Tekort - Werving (Terugbetaling door het RIZIV)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-551
4-385 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-386
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-552
4-386 Jansegers Nele (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie  
  Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Beheerscomitť - Voorzitters en leden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-385
4-387 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Wet van 27†april†2007 betreffende de hervorming van de echtscheiding - Statistieken - Manier van registreren van cijfermateriaal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008 ) 20/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-692
4-388 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Farmaceutische industrie - Omzetheffingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-128
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-553
4-389 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-390
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-650
4-390 Beke Wouter (CD&V N-VA) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Ondernemers - Administratieve lasten - Stijging
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-389
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-109
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-712
4-391 Bouarfa Sfia (PS) minister van Ontwikkelingssamenwerking  
  Ontwikkelingprogramma van de Verenigde Naties (UNDP) - Index menselijke ontwikkeling - Achteruitgang BelgiŽ - Strategie om opnieuw een betere plaats in te nemen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-177
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-708
4-392 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-393
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-190
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-522
4-393 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Begroting, Mobiliteit en Institutionele Hervormingen  
  Gewesten - Geldstromen - Onderzoek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-392
Doorverwezen door : schriftelijke vraag 4-190
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-731
4-394 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Riziv - Besnijdenissen - Aantal operaties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-554
4-395 Durant Isabelle (Ecolo) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  NMBS - Autoslaaptreinen - Opnieuw in circulatie brengen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-713
4-396 Destexhe Alain (MR) minister van Binnenlandse Zaken  
  De Islamitische Republiek Iran - School in de ambassade in Brussel - Iraanse leraren - Toekennen van visa
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Antwoord 19/3/2008
4-397 Roelants du Vivier FranÁois (MR) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Federaal openbaar ambt - Gecertificeerde opleidingen - Valideringscommissie voor de diplomaís van de derde cyclus - Toekennings- en weigeringsvoorwaarden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-714
4-398 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Binnenlandse Zaken  
  Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 14/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-399
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-614
4-399 Ide Louis (CD&V N-VA) minister van Economie, Zelfstandigen en Landbouw  
  Nationale wetenschapinstellingen - Nationale kunstinstellingen - Budget - Taalgebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 18/4/2008 ) 14/3/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-398
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-644
4-400 Vankrunkelsven Patrik (Open Vld) minister van Binnenlandse Zaken  
  GSM - Gebruik achter het stuur - Overtredingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 27/3/2008 ) 27/2/2008
  Dossier gesloten 19/3/2008
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-401
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-615