Vraag om uitleg nr. 4-91

4-91 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese richtlijnen over asiel- en migratiebeleid
  minister van Binnenlandse Zaken
  minister van Buitenlandse Zaken
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-366
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-367