Vraag om uitleg nr. 4-90

4-90 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  de omzetting van de Europese opvangrichtlijn 2003/9
  minister van Buitenlandse Zaken
  minister van Werk
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-369
Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-370