Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-690

van Nele Jansegers (Vlaams Belang) d.d. 3 april 2008

aan de vice-eersteminister en minister van Justitie en Institutionele Hervormingen

Gestolen kunstwerken - Inventaris - OfficiŽle webstek - Toegankelijkheid voor het publiek

kunstvoorwerp
politie
toegang tot de informatie
gegevensbank
cultuurgoed
internetsite
diefstal

Chronologie

3/4/2008 Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008 )
5/1/2009 Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-379
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-612
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2515

Vraag nr. 4-690 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Op de webstek van de afdeling FinanciŽle en Algemene Recherche bij de gerechtelijke dienst van het arrondissement Oudenaarde kan men een voor het publiek toegankelijke inventaris vinden van de kunstwerken die in dat arrondissement gestolen werden, inclusief afbeelding van de gestolen stukken.

1. Beschikt BelgiŽ al over een voor het publiek toegankelijke webstek met een overzicht van de gestolen kunstwerken?

2. Zo neen, bestaan er plannen om iets dergelijks te realiseren en zo ja, binnen welke termijn? Zo nee, waarom niet?

3. Is het correct dat de federale politie over een dergelijke databank beschikt, maar dat deze zelf niet rechtstreeks toegankelijk is voor politiemensen? Zo ja, wordt eraan gedacht om hierin in de nabije toekomst verandering te brengen?