Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-723

van Nahima Lanjri (CD&V N-VA) d.d. 3 april 2008

aan de minister van Maatschappelijke Integratie, Pensioenen en Grote Steden

Stookoliefonds - Verbruikers van gas en elektriciteit - Doelgroepen

gas
elektrische energie
sociaal achtergestelde groep
stookolie
verwarming
begrotingsfonds
laag inkomen
hulp aan minderbegunstigden

Chronologie

3/4/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/5/2008)
5/1/2009Dossier gesloten

Herindiening van : schriftelijke vraag 4-371
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-2596

Vraag nr. 4-723 d.d. 3 april 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Enkele weken geleden werd de uitbreiding van het stookoliefonds goedgekeurd. De doelgroep werd sterk uitgebreid en de tussenkomst verhoogd. Ongeveer 100 000 gezinnen konden genieten van het bestaande systeem. Met de nieuwe regeling zouden dat er ongeveer 300 000 worden. De inkomensgrens is opgetrokken tot 22 873 euro. Wie nu reeds een tussenkomst ontvangt, kan rekenen op maximaal 210 euro per jaar. Voor de nieuwe categorie gaat het om maximaal 105 euro.

De regering kondigde toen eveneens aan dat ook de verbruikers van gas en elektriciteit beroep zouden kunnen doen op een tussenkomst. Want niet alle mensen met een laag inkomen verwarmen hun woning met stookolie.

De regering heeft beslist om één uniek fonds te stichten voor mensen met een bepaald inkomen.

Welke stappen werden reeds gezet?

Welke doelgroep zal hiervan kunnen genieten?

Hoe zal het worden uitgewerkt?

Wanneer zal men daarop beroep kunnen doen?