Vraag om uitleg nr. 4-93

4-93 Nahima Lanjri (CD&V N-VA) 31/1/2008
  het stookoliefonds
  minister van Pensioenen en Maatschappelijke Integratie
  vraag geherkwalificeerd
  Geherkwalificeerd als : schriftelijke vraag 4-371