Tweetalige printerversie Eentalige printerversie

Schriftelijke vraag nr. 4-362

van Nahima Lanjri (CD&V N-VA) d.d. 20 februari 2008

aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Draagmoederschap - Wanpraktijken (SIS-kaart)

fraude
draagmoeder
sociale zekerheid
bio-ethiek

Chronologie

20/2/2008Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 20/3/2008)
19/3/2008Dossier gesloten

Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-92
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-548

Vraag nr. 4-362 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Deze week werden weer wanpraktijken vastgesteld betreffende een Limburgse kandidaat-draagmoeder. Gelukkig werd ze tijdig opgespoord, zodat een herhaling van de zaak rond baby Donna kon worden vermeden.

Ze bood zich via het internet aan als draagmoeder en vroeg veel geld voor het dragen van het kind, maar ook voor de voorafgaande gesprekken en voor het opzetten van gesjoemel rond SIS-kaarten.

Zij ging namelijk als draagmoeder naar het ziekenhuis met de SIS-kaart van de wensmoeder. In het ziekenhuis wordt blijkbaar geen identiteitskaart gevraagd en volstaat de SIS-kaart waarop natuurlijk geen foto staat. Het kind kan zo onmiddellijk op naam van de wensmoeder worden ingeschreven bij de burgerlijke stand. Het kind is dan ook onmiddellijk officieel kind van de wensmoeder. Er hoeft geen adoptieprocedure doorlopen te worden.

En dit systeem wordt, zo blijkt, vaker toegepast. Een koppel dat al langer op zoek was naar een draagmoeder heeft de afgelopen jaren contact gehad met zesendertig draagmoeders. Vijf van hen hebben hen het systeem van de SIS-kaart voorgesteld. En zij hebben weet van een tiental wensouders die op die manier effectief een baby op hun naam hebben staan.

Klopt het dat de SIS-kaart in 2009 wordt opgenomen in de elektronische identiteitskaart? Kan dit, praktisch gezien, voor alle Belgen lukken in 2009?

Is er iets mogelijk in de overgangsperiode tot 2009, of totdat alle Belgen een identiteitskaart hebben met een daarin verwerkte SIS-kaart? Kan de geachte minister bijvoorbeeld de ziekenhuizen niet verplichten ook de identiteitskaarten te vragen van de vrouwen die bij hen worden opgenomen voor een bevalling?

Zal zij de problematiek van draagmoederschap als een prioriteit behandelen, opdat er voorgoed een einde kan komen aan deze wanpraktijken?