Schriftelijke vragen van 6-901 tot 6-1000

100 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
6-901 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2016 ) 31/3/2016
  Antwoord 2/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-902
6-902 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Salafisme - giften aan veroordeelde terroristen - opvolging en screening - bevriezen fondsen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 5/5/2016 ) 31/3/2016
  Rappel 24/11/2016
  Antwoord 6/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-901
6-903 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Westoever - Projecten en structuren gefinancierd door de Europese Unie en BelgiŽ - Vernieling door IsraŽl - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 18/5/2016
6-904 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering en het promoten van terrorisme - Strijd - Haatpredikers op Internet en sociale media - Aanpak - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-905 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 28/4/2016
6-906 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Strijd - Nationaal meldpunt voor de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten - Mogelijke oprichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-907 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-908 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-909 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-910 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Federale culturele instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad - Concurrentie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 14/6/2016
6-911 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Erkenning - Ondersteuning - Procedure - Vereenvoudiging - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Rappel 14/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-912 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - MoskeeŽn - Gestroomlijnde erkenningsprocedure - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 14/9/2017
6-913 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenissen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 29/3/2017
6-914 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 29/12/2016
6-915 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van cultuur - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/3/2017
6-916 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van onderwijs - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-917 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van sport - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-918 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van tewerkstelling - Samenwerking met de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 31/3/2017
6-919 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Radicalisering - Strijd - Gevangenen - Begeleiding - Re-integratie in de samenleving - Projecten op het vlak van welzijn - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/3/2017
6-920 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 02 - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-921 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 20 - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-922 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 25L - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-923 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Baan 25R - Gebruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-924 Anciaux Bert (sp.a) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Luchthaven van Zaventem - Aanslag van 22 maart 2016 - Heropstart van de luchthaven - Veiligheid van gevaarlijke sites en gevoelige bedrijven - Spreiding van het baangebruik - Mogelijke wijzigingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-925 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Nieuwe beperkte culturele bevoegdheid van het Gewest - Mogelijke oprichting van een museum in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 23/5/2016
6-926 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Duitstalige Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-927 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Franse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-928 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Federale Wetenschappelijke Instellingen - Samenwerking met de Vlaamse Gemeenschap
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 26/5/2016
6-929 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Radicalisering - Strijd - Wapenhandel - Aanpak - Maatregelen - Samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
6-930 Anciaux Bert (sp.a) staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken  
  Nieuwkomersverklaring - Werking - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Rappel 16/11/2018
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2151
6-931 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Rappel 11/9/2017
  Antwoord 11/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-932
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-933
6-932 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 17/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-933
6-933 Anciaux Bert (sp.a) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Kinderarmoede - Strijd - Gezinsinkomen - Niet voor beslag vatbare som - Verhoging - Overleg met de Gewesten en Gemeenschappen - Overleg binnen de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 19/5/2016 ) 20/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-931
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-932
6-934 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Uitgeweken SyriŽstrijders - Bevolkingsregister - Schrapping - Procedure - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-935 Anciaux Bert (sp.a) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Tewerkstellingsbeleid - Doelgroepenbeleid - Uitvoering van de Zesde Staatshervorming - Samenwerking met de Gewesten en Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-936 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 10/6/2016
6-937 Anciaux Bert (sp.a) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent - Vlaamse Zorginspectie - Auditverslag - Kritieken - Opvolging - Samenwerking met de diensten van de Vlaamse overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 25/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
6-938 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Voormalige SyriŽgangers - Opvolging en begeleiding - Werk van Vlaamse en Franstalige justitiehuizen - Cijfers - Evaluatie - Samenwerking met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 9/5/2016
6-939 Anciaux Bert (sp.a) minister van Justitie  
  Gevangenissen - Radicale gedetineerden - Inrichting van speciale vleugel - Gevangenissen van Hasselt en Ittre - Strijd tegen radicalisering - Stand van zaken - Samenwerking met de Gemeenschappen en Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 12/12/2016
6-940 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 27/5/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-941
6-941 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vervoers- en mobiliteitsinfrastructuur - Veiligheid - Bewakingscamera's - Ontwikkeling van een gezamenlijke kwaliteitsnorm
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Rappel 27/6/2017
  Antwoord 21/9/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-940
6-942 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-943
6-943 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Vliegverkeer - Doelbewust hinderen piloten met een laserstraal - Cijfers - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 11/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-942
6-944 Miesen Alexander (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Eupen - Zentrales Gerichtsgebšude Eupen - Centraal gerechtsgebouw
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 26/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-846
6-945 Van Rompuy Peter (CD&V) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Woninginbraken - Vlaamse Rand rond Brussel - Cijfers - Strijd - Beleid - Overleg met de betrokken overheden
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 24/8/2016
6-946 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Domicilie- en uitkeringsfraude - Herhaalde fraude - Stand van zaken - Preventie - Straffen - Terugvorderingen - Samenwerking met gemeenten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 27/5/2016
6-947 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  Statutaire ambtenaren - Federale en interfederale (externe) mobiliteit - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 24/5/2016
6-948 Miesen Alexander (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Deutschsprachigen Gemeinschaft - Zahnšrzte - Anzahl - Mangel - Analyse der Situation - Studien Duitstalige Gemeenschap - Tandartsen - Aantal - Tekort - Analyse van de situatie - Studies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 26/5/2016 ) 27/4/2016
  Antwoord 13/6/2016
6-949 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars - Mogelijk opdracht aan het Jubelparkmuseum
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 28/4/2016
  Antwoord 27/5/2016
6-950 Desquesnes FranÁois (cdH) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Personen met een handicap - Voorbehouden parkeerplaatsen - Mogelijk gebruik door gezondheidswerkers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 28/4/2016
  Antwoord 1/6/2016
6-951 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-952
6-952 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  WK voetbal van 2018 - HollandBelgiumBid - Uitspraken van de voormalige voorzitter - Mogelijke terugvordering kosten en reputatieschade
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-951
Heringediend als : schriftelijke vraag 6-2104
6-953 de Bethune Sabine (CD&V) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Familiale hypercholesterolemie - Gezondheidsbeleid - Specifieke aandacht - Acties en campagnes - PatiŽntenvereniging BELCHOL - Samenwerking en ondersteuning
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 29/4/2016
  Antwoord 20/9/2016
6-954 Defraigne Christine (MR) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Natuurrampen in BelgiŽ - Bescherming van de bevolking - Communicatie-instrumenten - Waarschuwingssystemen ďinfo-r!squesĒ en ďbe alertĒ - Ontwikkeling - Informatiecampagnes voor de bevolking
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 3/5/2016
  Rappel 16/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
6-955 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) eerste minister  
  Joodse geroofde kunst - Geroofde kunstwerken in de federale musea - Commissie Buysse - Rapport 2008 - Databank - Openstellen - Identificatie van de eigenaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 2/6/2016 ) 4/5/2016
  Antwoord 30/5/2016
6-956 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  DiŽthylstilbestrol (DES) in utero - Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten (FAGG) - Meldingen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 6/7/2016
6-957 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) eerste minister  
  Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 6/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-958
6-958 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Roofkunst - Tweede Wereldoorlog - Belgische oorsprong - Nederland- Weeskunst - Restitutie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 16/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-957
6-959 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Site Stockem - Overplaatsing van de activiteiten naar de werkplaats van Aarlen - Eventueel toekomstige park & ride (P+R)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 16/6/2016 ) 13/5/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-960 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post  
  Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 20/5/2016
  Antwoord 20/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-961
6-961 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Prijsdiscriminatie op het Internet - Netneutraliteit - Zero rating
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 20/5/2016
  Antwoord 23/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-960
6-962 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Internet - Digitale verzuiling - Transparantie van de algoritmes - Nieuwsfeeds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 20/5/2016
  Antwoord 23/6/2016
6-963 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Informatieverslag over de omzetting van het recht van de Europese Unie in Belgisch recht (stuk Senaat 131/2) - Opvolging - Aanbevelingen - Inachtneming door de federale regering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 24/5/2016
  Antwoord 4/8/2016
6-964 Destexhe Alain (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Studiecentrum Oorlog en Maatschappij (SOMA) - Rijksarchief - Integratie - Balans
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 24/5/2016
  Antwoord 17/6/2016
6-965 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Navelstrengbloeddonatie - Sensibiliseringscampagnes - Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Antwoord 20/6/2018
6-966 Wahl Jean-Paul (MR) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Fonds voor participatie en activering - Subsidies aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW) - Jaarlijks koninklijk besluit - Problemen van beheer en organisatie voor de OCMW's - Mogelijk structureel fonds
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Antwoord 6/6/2016
6-967 Wahl Jean-Paul (MR) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Artikel 23, lid 3, 5į van de Grondwet - Recht op culturele ontplooiing- Doelstelling cultuur voor iedereen - Federale culturele instellingen - Initiatieven -Fťdťration Wallonie-Bruxelles - Eventuele gezamenlijke projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 23/6/2016 ) 25/5/2016
  Rappel 11/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-968 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beheersvennootschappen - Boekjaren 2014 en 2015 - Foutieve bedragen - Controlediensten - Cijfers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 27/5/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-969 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel  
  Beheersvennootschap - Uitbetaling rechten - Achterstallige betaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 27/5/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-970 Thibaut Cťcile (Ecolo-Groen) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Spoorwegnet tussen Rodange (Groothertogdom Luxemburg) en Virton - Materiaal van de Luxemburgse Spoorwegen (CFL) - Goedkeuring
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 30/5/2016
  Antwoord 4/6/2016
6-971 Vereeck Lode (Open Vld) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Nederland - Personen die in BelgiŽ gedomicilieerd zijn - Algemene Ouderdomswet - Uitkering - Fiscale behandeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 30/6/2016 ) 30/5/2016
  Antwoord 27/6/2016
6-972 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Convention on Human Rights and Biomedicine - Ondertekening - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 3/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-973
6-973 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Convention on Human Rights and Biomedicine - Ondertekening - Ratificatie - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 3/6/2016
  Antwoord 22/6/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-972
6-974 Vereeck Lode (Open Vld) minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling  
  E-voertuigen - Europese richtlijn 2014/94 van 22 oktober 2014 betreffende de uitrol van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen - Omzettingsprocedure - Nationaal beleidskader - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 3/6/2016
  Antwoord 19/6/2016
6-975 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Zollbeamte - Anwerbungsverfahren von deutschsprachigem Personal
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 28/7/2016
6-976 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  SELOR - SprachenprŁfung - MŲgliche Befreiung
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-977
6-977 Miesen Alexander (MR) minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken  
  SELOR - SprachenprŁfung - MŲgliche Befreiung
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 7/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-976
6-978 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 2/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-979
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-980
6-979 Taelman Martine (Open Vld) minister van Justitie  
  Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 21/9/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-980
6-980 Taelman Martine (Open Vld) staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Levensbedreigende incidenten of rampen - Informatie van de bevolking - Overheidsapplicatie - Frans voorbeeld - Mogelijke ontwikkeling in BelgiŽ
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 7/7/2016 ) 8/6/2016
  Antwoord 7/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-978
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-979
6-981 Franssen Cindy (CD&V) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Armoedebestrijding - Federaal Armoedeplan - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 10/6/2016
  Antwoord 13/7/2016
6-982 Miesen Alexander (MR) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Steuererklšrung - Verteilung - VerzŲgerung - Verlšngerung der Frist fŁr die Deutschsprachigen Belastingaangifte - Verspreiding - Vertraging - Verlenging van de termijn voor de Duitstaligen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 13/6/2016
  Dossier gesloten 9/12/2018
6-983 Brusseel Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coŲrdinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 14/6/2016
  Antwoord 21/10/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-984
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-985
6-984 Brusseel Ann (Open Vld) minister van Justitie  
  Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coŲrdinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 14/6/2016
  Antwoord 2/12/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-985
6-985 Brusseel Ann (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coŲrdinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 14/6/2016
  Antwoord 12/7/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-983
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-984
6-986 De Sutter Petra (Ecolo-Groen) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Hormoonverstoorders - Bisfenol A - Beperking - Dringende reactie en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 14/7/2016 ) 15/6/2016
  Rappel 16/1/2019
  Einde zittingsperiode 23/5/2019
6-987 Mahoux Philippe (PS) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Facultatief protocol van 18 december 2002 bij het VN-verdrag van 10 december 1984 tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - Ratificatie door BelgiŽ - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 17/6/2016
  Rappel 20/10/2016
  Antwoord 27/7/2017
6-988 De Bue Valťrie (MR) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  GEN (Gewestelijk ExpresNet) - Dienstwegen - Gebruik door fietsers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 21/6/2016
  Antwoord 21/9/2017
6-989 Verstreken Johan (CD&V) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen  
  Safe Schools Declaration - Ondertekening - Belgisch standpunt - Betrokkenheid van de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 21/6/2016
  Antwoord 17/8/2018
6-990 Van Rompuy Peter (CD&V) minister van FinanciŽn, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude  
  Hernieuwbare energie - Financiering - Crowdfunding - Maximale bijdrage per persoon - Aanpassing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 21/7/2016 ) 22/6/2016
  Antwoord 20/7/2016
6-991 Zrihen Olga (PS) minister van Pensioenen  
  Pensioenen - Hervorming - Beschikbaarheid van de grootouders als oppas voor hun kleinkinderen - Gevolgen - Opvangmogelijkheid voor de kinderen - Gezinsbudget - Impact - Plaatsen in de opvang - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Antwoord 29/9/2016
6-992 Wahl Jean-Paul (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Digitale toepassingen in de gezondheidszorg - Uitverkoren domeinen - Keuze - Juridisch kader - Invoering - Tijdschema - Betrokkenheid van de regionale Parlementen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Antwoord 6/9/2016
6-993 De Bue Valťrie (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Vroegtijdig ontslag uit het ziekenhuis na bevalling - Betrokken ziekenhuizen - Cijfers - Mening van het Office de la naissance et de líenfance
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 28/7/2016 ) 29/6/2016
  Rappel 14/10/2016
  Antwoord 17/10/2016
6-994 Defraigne Christine (MR) minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid  
  Kindermishandeling - Melding - Gezondheidszorgverstrekkers - Huisartsen - Sensibilisering - Maatregelen - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 1/7/2016
  Rappel 31/8/2016
  Antwoord 19/10/2016
6-995 Defraigne Christine (MR) minister van Justitie  
  Kindermishandeling - Melding en aangifte - Mogelijkheden en procedures - Informatie voor de burgers - Eventueel eenvoudigere rechtsstelsels - Overleg met de Gemeenschappen en de Gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 1/7/2016
  Rappel 31/8/2016
  Antwoord 9/11/2016
6-996 Taelman Martine (Open Vld) minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Zelfmoorden en zelfmoordpogingen - Evolutie - Gevolgen voor de NMBS - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 1/7/2016
  Rappel 23/2/2017
  Antwoord 28/6/2017
6-997 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van FinanciŽn  
  Wetenschapsbeleid - Beheersovereenkomsten met de wetenschappelijke instellingen - Autonomie - BeleidscoŲrdinatie - Samenwerking met de deelstaten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 4/8/2016 ) 5/7/2016
  Antwoord 4/8/2016
6-998 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 24/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-999
6-999 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) minister van Justitie  
  Radicalisering - Voorbereidingsfase van jihadisten - Kleine criminaliteit - Knipperlichtfunctie voor detectie en preventie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Rappel 14/4/2017
  Antwoord 19/4/2017
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-998
6-1000 De Gucht Jean-Jacques (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen  
  Haatpredikers - Cijfers - Strijd - Veroordeling - Intrekken visa - Europese lijst
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 11/8/2016 ) 7/7/2016
  Antwoord 23/8/2016
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1001
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 6-1002