Schriftelijke vragen van 4-5101 tot 4-5200

99 resultaten

Nummer Senator Minister Datum
4-5101 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Staking van 5 november 2009 - Redenen - Communicatie tussen personeel en reizigers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5102 Somers Ann (Open Vld) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) - Vertragingen - Klachten - Juli-oktober 2009
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5103 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Uitzendarbeid - Arbeidsverhoudingen - Arbeidsongevallen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
4-5104 Destexhe Alain (MR) minister van Justitie  
  Rwanda - Genocidairs - Verblijf in BelgiŽ - Straffeloosheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4951
4-5105 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Treinen - Ongevallen - Aantal - Stijging - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4943
4-5106 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Luchthaven Brussel-Nationaal - Bereikbaarheid Diaboloproject - Financiering - Passagiersbijdrage - Wijze van inning - Sancties - Informatiecampagne
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4945
4-5107 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Institutionele Hervormingen  
  Iran - Vervolging van de Iraanse oppositie - Doodvonnissen - Regeringsstandpunt
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5424
4-5108 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5109 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  VZW Smals - Wijzigingen aan het samenwerkingsreglement - Datum van aanvang
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5110 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113
4-5111 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 19/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113
4-5112 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5113
4-5113 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor de Sociale zekerheid van de Provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5110
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5111
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5112
4-5114 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5117
4-5115 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5116
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5117
4-5116 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 26/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5117
4-5117 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Binnenlandse Zaken  
  vzw Smals - Gebruik van voorschotten - Afwijking van de samenwerkingsreglementen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5114
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5115
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5116
4-5118 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid (OISZ) - Huishoudelijk reglement - Vastlegging van de bevoegdheden van de leidend ambtenaar ten opzichte van de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5119 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Rekenhof - Audit - Samenwerking met de vzw Smals - Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
4-5120 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) minister van Pensioenen en Grote Steden  
  Rekenhof - Audit - Rijksdienst voor Pensioenen - Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 8/1/2010
4-5121 Ceder Jurgen (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid  
  Rekenhof - Audit - Verscheidene openbare instellingen van sociale zekerheid - Samenwerking met de vzw Smals
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5122 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 17/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5123
4-5123 Seminara Franco (PS) minister van Binnenlandse Zaken  
  Handelszaken - Winkeldiefstal - Aantal - Stijging - Studie Global Retail Theft Barometer - Rangschikking - Plaats van BelgiŽ - Bestrijding van het fenomeen - Initiatieven
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5122
4-5124 Seminara Franco (PS) minister van Justitie  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5125 Seminara Franco (PS) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5126 Seminara Franco (PS) minister van Klimaat en Energie  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 11/1/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5127 Seminara Franco (PS) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 8/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5128
4-5128 Seminara Franco (PS) staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie  
  Media - Spellen en wedstrijden - Organisatie - Onethische wedstrijden - Beperking - Regelgeving
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 6/4/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5124
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5125
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5126
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5127
4-5129 Seminara Franco (PS) minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven  
  Station van Bergen - Treinontsporing - Omstandigheden - Onderzoek - Middelen - Verantwoordelijkheden - Maatregelen om andere ongelukken te voorkomen - Infrastructuur - Betrouwbaarheid - Eventuele audit
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 23/4/2010
4-5130 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Minderjarige chauffeurs - Aantal - Vervolgingen (Zie ook mondelinge vraag 4-1555)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5131
4-5131 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Minderjarige chauffeurs - Aantal - Vervolgingen (Zie ook mondelinge vraag 4-1555)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 17/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5130
4-5132 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Valse autoverzekeringen - Handel - Vervolgingen - Verscherpen van de controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5133
Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5211
4-5133 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Valse autoverzekeringen - Handel - Vervolgingen - Verscherpen van de controles
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5132
4-5134 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Veroordeelden - Elektronisch toezicht - Controle - Uitbreiding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 3/5/2010
4-5135 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Justitie  
  Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 24/3/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5136
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5137
4-5136 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen  
  Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5137
4-5137 Vandenberghe Hugo (CD&V) minister van Binnenlandse Zaken  
  Elektrisch gereedschap - Namaak - Gevaar - Aantallen en maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 22/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5135
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5136
4-5138 Fremault Cťline (cdH) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overeenkomsten die rechten van opstal of erfpacht vestigen - Registratierechten - Bedragen - Aantal - Verdeling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Heringediend als : schriftelijke vraag 4-5212
4-5139 Van Ermen Lieve (LDD) minister van Klimaat en Energie  
  Kinderwagens - Veiligheid - Informatie van de Belgische consument
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 13/1/2010
  Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1224
4-5140 Van Ermen Lieve (LDD) vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie  
  Transvetten - Substituut voor verzadigde vetten - Verplichte verlaging in de voedingssector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 16/2/2010
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5141
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1227
4-5141 Van Ermen Lieve (LDD) minister van KMO's, Zelfstandigen, Landbouw en Wetenschapsbeleid  
  Transvetten - Substituut voor verzadigde vetten - Verplichte verlaging in de voedingssector
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 1/1/2010 ) 1/12/2009
  Antwoord 7/12/2009
  Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-5140
4-5142 Somers Ann (Open Vld) eerste minister, belast met de CoŲrdinatie van het Migratie- en asielbeleid  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 18/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5006
4-5143 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
4-5144 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nieuwe financiŽle producten - Risicoís voor particuliere beleggers - Toezicht
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2245
4-5145 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Dividendbelasting - Pensioenfondsen - Onterecht geheven bronbelasting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 22/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2247
4-5146 Destexhe Alain (MR) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Btw - Subsidies - Recht op aftrek
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2248
4-5147 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Gent - Onderhoudskosten - Evolutie - Impact van het onderhoudscontract
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2834
4-5148 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Brussel - Onderhoudskosten - Evolutie - Renovatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2839
4-5149 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gerechtsgebouw Antwerpen - Onderhoudskosten - Evolutie - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2841
4-5150 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Vlaams-Brabant - Personeelsproblematiek - Geplande projecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2878
4-5151 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belgisch gevangenisbeleid - Verouderde gevangenissen - Gebrek aan sanitaire voorzieningen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 19/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-2973
4-5152 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Bankwezen - Dexia - Financial Security Assurance (FSA) - Bonusbeleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3015
4-5153 Lambert Geert (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Aankoopbeleid - Duurzame natuursteen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3017
4-5155 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Pensioenfondsen - Potentieel zware verliezen - Bevriezen van pensioenen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 12/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3297
4-5156 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Spaanse kust - Onteigeningen - Waardebepaling - Belgische eigenaars
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3458
4-5157 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Reglementaire bepalingen - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3511
4-5158 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Toegekende middelen - Besteding
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3521
4-5159 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Ontvangen middelen - Besteding - Renovatie- en restauratieprojecten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3522
4-5160 Van Hauthem Joris (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Nationale Loterij - Sponsoring - Belgavox-concert
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3523
4-5161 Van Gaever Freddy (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Wijnhandelaars - Betaalde accijnzen - Teruggevorderde bedragen - Laattijdige uitbetaling
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3595
4-5162 de Bethune Sabine (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kinderrechten - Aandacht - Begroting - Strategische doelstellingen voor 2008
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3624
4-5163 Taelman Martine (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inbraak en brand - Beveiligingsmaatregelen - Belastingvermindering
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3807
4-5164 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn - Personeelsprobleem - Werknemers van niveau A en B - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3828
4-5165 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kredietcrisis - Herstelplannen pensioenfondsen - Doorlichting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3841
4-5166 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangiften - Programma Taxi - Problemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 11/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3865
4-5167 Daras Josť (Ecolo) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Hospitalisatieverzekering - Gedragscode
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 17/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-3889
4-5168 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Audiovisuele sector - Tax shelter - Kredietcrisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4043
4-5169 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Kaupting - Ongeoorloofde kredieten aan aandeelhouders
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4044
4-5170 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Obligatiefondsen - Meerwaardebelasting - Negatieve impact op begroting
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4171
4-5171 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingsparadijzen - Liechtenstein - Opheffen bankgeheim
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4174
4-5172 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Europese spaarrichtlijn - Woonstaatheffing - Impact voor de Belgische overheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4204
4-5173 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Alleenstaanden - Invoering van een specifiek beleid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4214
4-5174 Buysse Yves (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Overheidsportaal Fisconetplus - Onvolledige en verouderde informatie - Redenen en klachten - Verbreken van onderhoudscontract
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 29/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4234
4-5175 Verwilghen Marc (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Beheer van de overheidsgebouwen - Investeringen in "groene economie" - Energieverbruik
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 1/2/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4240
4-5176 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingaangifte - Frankeren van de omslag - Afschaffing
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4293
4-5177 Stevens Helga (Onafhankelijke) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Sint-Niklaas - Gebouw der belastingen - Ontoegankelijkheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4295
4-5178 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  BTW - Fraude - Uitstootrechten CO2 - Beltijden met mobiele telefoons - Grondstoffen (Strijd tegen BTW-carrousels)
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4302
4-5179 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax-on-web - Belastingaangiftes - Terugbetaling voor het einde van het jaar
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4323
4-5180 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Verkeersveiligheidsfonds - Bedragen - Eventuele beleggingen - Eventuele verliezen door de bankencrisis
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4363
4-5181 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Leegstand - Gelegenheidsbewoners - Voorwaarden en kosten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4394
4-5182 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Global Competitiveness Index - Zwakke score van BelgiŽ - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4395
4-5183 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Handheld meter - Meten van de bloedstolling - Verlaging van het BTW-tarief - Stand van zaken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4533
4-5184 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Elektronische factuur - Gelijke behandeling dan de papieren factuur - Besparingspotentieel
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4541
4-5185 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Freelancejournalisten - Onderscheid tussen beroepsinkomsten en auteursrechten - Belastingen - Sociale lasten - Gevolgen - Wet van 16 juli 2008 tot instelling van een forfaitaire belastingregeling inzake auteursrechten en naburige rechten - Interpretatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4564
4-5186 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingparadijzen - Fiscale regularisatie - Totaalbedragen - Aantal dossiers
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Rappel 15/3/2010
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4574
4-5187 Seminara Franco (PS) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Internetbanken - Beveiliging - Raad voor particulieren - Commissie voor het Bank-, financie- en assurantiewezen (CBFA) - Aanbevelingen voor de banken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 3/2/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4588
4-5188 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Inkomstenbelastingen - Gezinnen die geen belasting betalen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4662
4-5189 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Vrachtvervoer - Cabotage - Controle op misbruiken
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4672
4-5190 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Gemeenschap van goederen - Fiscaal regime - Vooroverlijden van de niet-inbrenger - Ontbindend beding van terugkeer
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4709
4-5191 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Landbouwers - FinanciŽle steun - Vrijstel van heffingen op Europese en gewestelijke premies
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 21/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4879
4-5192 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - Aangiften - Controles - Verschillen tussen de drie gewesten
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4887
4-5193 Van dermeersch Anke (Vlaams Belang) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Personenbelasting - Controle van de aangiften - Criteria
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4888
4-5194 Franssen Cindy (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Federaal Plan Armoedebestrijding - Toekenning van het onderhoudsgeld - Realisatie
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4915
4-5195 Claes Dirk (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Regie der Gebouwen - Geplande projecten - Vlaams-Brabant
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Einde zittingsperiode 6/5/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4930
4-5196 Vandenberghe Hugo (CD&V) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Tax-on-web - Aangifte via boekhouders - Capaciteitsproblemen - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 9/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4965
4-5197 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Notionele intrest - Concurrentie door de Nederlandse "Groepsrentebox" - Effecten op onze werkgelegenheid
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 20/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4994
4-5198 Tommelein Bart (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Iran - Terrorisme - Wapenhandel - Verscherpen van de sancties
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 8/12/2009
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-4995
4-5199 Somers Ann (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Holebi's - Discriminatie op de werkvloer - Situatie - Maatregelen
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 6/1/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5007
4-5200 Wille Paul (Open Vld) vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen  
  Belastingplichtigen - Te laat indienen van de aangifte - Waarschuwingen - Aanslagen van ambtswege
  Verzending vraag (Einde van de antwoordtermijn: 8/1/2010 ) 7/12/2009
  Antwoord 15/4/2010
  Herindiening van : schriftelijke vraag 4-5026