Auteurs- en sprekersregister betreffende "Brusseel Ann" (Legislatuur 2014-2019)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Daders van seksueel geweld - Vredesakkoorden (6-530)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-530
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Seksueel geweld - Preventie via early warning-netwerken (6-531)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-531
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Seksueel geweld - Preventie via early warning-netwerken (6-532)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-532
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Vrouwen en gewapende conflicten - Re-integratie van slachtoffers en bestraffing van daders (6-528)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-528
Actieplatform van de Vierde VN Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging - Vrouwen en gewapende conflicten - Re-integratie van slachtoffers en bestraffing van daders (6-529)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-529
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Ophelderingsgraad (6-737)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-737
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Strafmaat - Straftoemetingsrichtlijnen (6-735)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-735
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Opvolging van de toepassing - Seksueel geweld - Strafmaat - Straftoemetingsrichtlijnen (6-736)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-736
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-854)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Michel, eerste minister
   Antwoord
SV 6-854
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-855)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Peeters, vice-eersteminister en minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-855
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-856)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-856
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-857)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-857
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-858)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-858
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-859)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-859
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-860)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-860
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-861)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Bacquelaine, minister van Pensioenen
   Antwoord
SV 6-861
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-862)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Van Overtveldt, minister van Financiën, belast met de Bestrijding van de fiscale fraude
   Antwoord
SV 6-862
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-863)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Borsus, minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke Integratie
   Antwoord
SV 6-863
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-864)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Marghem, minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling
   Antwoord
SV 6-864
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-865)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Vandeput, minister van Defensie, belast met Ambtenaren-zaken
   Antwoord
SV 6-865
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Galant, minister van Mobiliteit, belast met Belgocontrol en de Nationale Maatschappij der Belgische spoorwegen
   Antwoord
SV 6-866
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-867)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Wilmès, minister van Begroting, belast met de Nationale Loterij
   Antwoord
SV 6-867
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-868)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Crem, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel, toegevoegd aan de minister belast met Buitenlandse Handel
   Antwoord
SV 6-868
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-869)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Tommelein, staatssecretaris voor Bestrijding van de sociale fraude, Privacy en Noordzee, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-869
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-870)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-870
Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging - Beleidscel - Samenstelling - Evenwichtige tussen vrouwen en mannen - Genderbeleid - Maatregelen (6-871)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-871
Asielcentra - Geweld tegen vrouwen - Seksueel geweld - Preventie - Klachten - Procedure - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging (6-539)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-539
Asielcentra - Geweld tegen vrouwen - Seksueel geweld - Preventie - Klachten - Procedure - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging (6-540)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-540
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 25 mei 2014)      
  mevrouw Ann Brusseel, senator aangewezen door het Vlaams Parlement
6-1
p. 16 6-1 p. 16 (PDF)
Federaal Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen - Interfederalisering (6-433)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-433
Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen (6-983)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-983
Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen (6-984)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-984
Geweld jegens holebi's - Orgaan voor de coördinatie en de analyse van de dreiging (OCAD) - Dreigingsanalyse - Overleg bij evenementen - Preventie - Overleg met de Gemeenschappen (6-985)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-985
Geweld tegen vrouwen - Beleid ten aanzien van de slachtoffers - Transparantie - Coördinatie - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging (6-563)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-563
Geweld tegen vrouwen - Beleid ten aanzien van de slachtoffers - Transparantie - Coördinatie - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging (6-564)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-564
Geweld tegen vrouwen - Definities van de verschillende vormen van geweld - Eenvormigheid - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging (6-535)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-535
Geweld tegen vrouwen - Intrafamiliaal geweld - Tijdelijk huisverbod - Cijfers - Wet van 15 mei 2012 betreffende het tijdelijk huisverbod in geval van huiselijk geweld - Evaluatie - Resultaten (6-1222)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1222
Geweld tegen vrouwen - Intrafamiliaal geweld - Tijdelijk huisverbod - Toepassing - Evaluatie - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag 6-97/2 - Opvolging (6-537)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-537
Geweld tegen vrouwen - Omzendbrief over het strafrechtelijk beleid inzake partnergeweld COL 4/2006 - Evaluatieverslag 2009 - Vernieuwde omzendbrief - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing (6-533)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-533
Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel « Sweetie » - Opsporingsmethode (6-1247)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1247
Grooming - Lokprofiel - Nederlandse wet - Virtuele lokprofiel « Sweetie » - Opsporingsmethode (6-1248)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1248
Holebi's - Bloed geven (6-635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-635
Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Cijfers voor 2016 (6-1304)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1304
Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Oorzaken discrepantie (6-1094)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1094
Homofobe discriminatie en homofobe haatmisdrijven - Aantal behandelde gevallen per gerechtelijk arrondissement - Aantal klachten per politiezone - Oorzaken discrepantie (6-1095)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1095
Hongarije - Verkrachtingen - Voorlichtingsfilm - Seksisme - Schending van vrouwenrechten (6-271)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-271
Hongarije - Verkrachtingen - Voorlichtingsfilm - Seksisme - Schending van vrouwenrechten (6-272)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-272
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-1731)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1731
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-1732)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1732
Kindhuwelijken - Gedwongen huwelijken - Richtlijnen - Registratie - Samenwerking - Vervolging (6-1733)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1733
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-758)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-758
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-759)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-759
Loverboys - Integrale aanpak - Sociale media - Plan van aanpak (6-760)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-760
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1078)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1078
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1079)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1079
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Cijfers - Compensatie voor slachtoffers (6-1080)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1080
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1081)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1081
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1082)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1082
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting - Economische uitbuiting - Tendens naar steeds jongere slachtoffers - Cijfers (6-1083)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1083
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1075)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1075
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1076)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1076
Mensenhandel - Seksuele uitbuiting minderjarige slachtoffers - Klanten - Handhaving (6-1077)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1077
Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) (6-1228)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1228
Minderjarigen - Seksuele uitbuiting - Kinderporno - Internet - Cijfers - Preventieve instrumenten - Vervolgingen en strafmaten - Samenwerking met de Amerikaanse National Centre for Missing and Exploited Children (NCMEC) (6-1229)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1229
Notie "aanranding van de eerbaarheid zonder geweld of bedreiging op een meerderjarige" - Strafwetboek - Opname - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag nr. 6-97/2 - Opvolging (6-534)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-534
Ontslag van senatoren (2018-2019)      
  mevrouw Ann Brusseel
6-42
p. 8 6-42 p. 8 (PDF)
Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Geweldpreventie - Kindermishandeling - Meldcode (6-641)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-641
Opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Geweldpreventie - Kindermishandeling - Meldcode (6-642)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-642
Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen (6-1213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1213
Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen (6-1214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1214
Partnergeweld - Aantal dossiers - Aangiftes - Veroordelingen - Hulp aan slachtoffers - Maatregelen (6-1215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1215
Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Aantal dossiers - Opleiding en informatiecampagne (6-262)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-262
Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Aantal dossiers - Opleiding en informatiecampagne (6-263)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-263
Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Aantal dossiers - Opleiding en informatiecampagne (6-264)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-264
Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen (6-1216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1216
Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen (6-1217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1217
Partnergeweld - Beroepsgeheim - Nieuwe wetgeving - Beroepen gebonden door het beroepsgeheim - Sensibilisering - Opleiding - Uitvoering - Maatregelen (6-1218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1218
Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting (6-1219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1219
Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting (6-1220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1220
Partnergeweld - Dadertherapie - Nieuwe programma's - Uitvoering - Recidive - Meting (6-1221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-1221
Partnergeweld - Intrafamilaal geweld - Dadertherapie - Recidive (6-259)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-259
Partnergeweld - Intrafamilaal geweld - Dadertherapie - Recidive (6-260)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-260
Partnergeweld - Intrafamilaal geweld - Dadertherapie - Recidive (6-261)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-261
Partnergeweld - Kostprijs voor de samenleving - Cijfermateriaal - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 - Opvolging (6-538)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-538
Partnergeweld - Mentormoederhulp - Mentormoeders voor Steun en Advies (MeMoSA) - Onderzoeksresultaten - Maatregelen (6-265)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw De Block, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord
SV 6-265
Partnergeweld - Mentormoederhulp - Mentormoeders voor Steun en Advies (MeMoSA) - Onderzoeksresultaten - Maatregelen (6-266)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-266
Politie - Betoging - Voorkomen van provocatie - Instructie vanwege de politie - Kusverbod voor holebi's - Strijdig met gelijke kansen en non-discriminatie (6-651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-651
Politie - Betoging - Voorkomen van provocatie - Instructie vanwege de politie - Kusverbod voor holebi's - Strijdig met gelijke kansen en non-discriminatie (6-652)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-652
Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International (6-1822)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer De Croo, vice-eersteminister en minister van Ontwikkelingssamenwerking, Digitale Agenda, Telecommunicatie en Post
   Antwoord
SV 6-1822
Rechten van meisjes - Aanwijzing van een Bijzondere rapporteur bij de Verenigde Naties (VN) - Rapport van Plan International (6-1823)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1823
Reproductieve en seksuele rechten van de vrouwen - El Salvador - Vervolging van vrouwen die een miskraam hebben - Standpunt van België (6-776)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-776
Reproductieve en seksuele rechten van de vrouwen - El Salvador - Vervolging van vrouwen die een miskraam hebben - Standpunt van België (6-777)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Sleurs, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Financiën
   Antwoord
SV 6-777
Richtlijn 2004/113/EG van de Raad van 13 december 2004 - Omzetting - Uitvoeringsbesluit - Lijst van uitzonderingssituaties - Stand van zaken - Overleg met deelentiteiten (6-1627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1627
Rusland - Mensenrechten - Journalist en holebi-activist - Uitlevering aan Oezbekistan (6-1537)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1537
Saudi-Arabië - Interministeriële Conferentie voor buitenlands beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Toetreding tot de VN-vrouwenraad (6-1446)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   Antwoord
SV 6-1446
Saudi-Arabië - Interministeriële Conferentie voor buitenlands beleid - Coördinatie en overleg met de deelstaten - Toetreding tot de VN-vrouwenraad (6-1447)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten
SV 6-1447
Seksuele Agressie Set (SAS) - Resultaten - DNA-databank "Criminalistiek" of "Veroordeelden" - Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking - Toepassing - Informatieverslag van de Senaat nr. 6-97/2 (6-536)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-536
Seksuele misbruik van mannen door vrouwen - Cijfers - Dark number - Onderzoek (6-1230)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-1230
Seksuele misbruik van mannen door vrouwen - Cijfers - Dark number - Onderzoek (6-1231)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-1231
Studenten uit landen die geen lid zijn van de EU - Toelatingsvoorwaarden - Uitspraak van het Europees Hof van Justitie (6-708)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-708
Studenten uit landen die geen lid zijn van de EU - Toelatingsvoorwaarden - Uitspraak van het Europees Hof van Justitie (6-709)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-709
Tsjetsjenië - Schending mensenrechten - Holebi's - Protest (6-1375)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Reynders, vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken en Europese Zaken, belast met Beliris en Federale Culturele Instellingen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1375
Verkrachtingen - Aangiftes - Drempels - Aangifte via het internet (6-267)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-267
Verkrachtingen - Aangiftes - Drempels - Aangifte via het internet (6-268)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-268
Verkrachtingen - Aantallen - Aangiftes - Seponeringen - Veroordelingen - Opsporen van bewijsmateriaal - Gespecialiseerde onderzoekers (6-269)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-269
Verkrachtingen - Aantallen - Aangiftes - Seponeringen - Veroordelingen - Opsporen van bewijsmateriaal - Gespecialiseerde onderzoekers (6-270)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-270
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen (6-526)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-526
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen (6-527)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-527
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen - 2014 (6-678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Jambon, vice-eersteminister en minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met de Regie der gebouwen
   Antwoord
SV 6-678
Verkrachtingen - Aantallen - Seponeringen - Veroordelingen - 2014 (6-679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Geens, minister van Justitie
   Antwoord
SV 6-679
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de nieuwe toepassingen in de gezondheidszorg en mHealth in het bijzonder (6-261)      
  Verzoek van de dames Martine Taelman, Anne Brusseel, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Sonja Claes, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes en Bertin Mampaka Mankamba
6-261/1
p. 1-7 6-261/1 p. 1-7 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten om tot een sterker geïntegreerd openbaar vervoersplan en -aanbod te komen (6-201)      
  Verzoek van de dames Karin Brouwers, Nadia El Yousfi, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Cécile Thibaut, Ann Brusseel, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Steven Van Ackere, Johan Verstreken, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Alexander Miesen, Jean-Paul Wahl, Philippe Henry, Hermes Sanctorum, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba
6-201/1
p. 1-5 6-201/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de gezamenlijke aanpak van de strijd tegen kinderarmoede in ons land (6-162)      
  Verslag van de dames Cindy Franssen, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Lieve Maes, Ann Brusseel en Hélène Ryckmans en de heer Olivier Destrebecq
6-162/2
p. 1-154 6-162/2 p. 1-154 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-162/2)
6-16
p. 9-73 6-16 p. 9-73 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid, de Gemeenschappen en de Gewesten inzake de preventie en de eliminatie van hormoonverstorende stoffen in de consumptie, met het oog op de bevordering van de volksgezondheid (6-303)      
  Verzoek van de dames Cindy Franssen, Brigitte Grouwels en Karin Brouwers, de heer Johan Verstreken, de dames Sabine de Bethune, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Véronique Jamoulle en Anne Lambelin, de heren Karl-Heinz Lambertz en Philippe Mahoux, mevrouw Christie Morreale, de heer Patrick Prévot, de dames Christiane Vienne, Olga Zrihen en Petra De Sutter, de heer Philippe Henry, de dames Annemie Maes, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans, Cécile Thibaut en Anne Barzin, de heer Jacques Brotchi, de dames Valérie De Bue en Christine Defraigne, de heren Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard en Jean-Paul Wahl, de dames Ann Brusseel en Martine Taelman, de heren Bert Anciaux en Rob Beenders, de dames Katia Segers en Güler Turan, de heren Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes en Bertin Mampaka Mankamba en mevrouw Véronique Waroux
6-303/1
p. 1-5 6-303/1 p. 1-5 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de opvolging van de toepassing van het Actieplatform van de Vierde VN-Wereldvrouwenconferentie van Peking (6-97)      
  Verzoek van de dames Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Karin Brouwers, Sonja Claes, Brigitte Grouwels, Cathy Coudyser, Annick De Ridder, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Anne Barzin, Valérie De Bue, Hélène Ryckmans, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Güler Turan en Véronique Waroux en de heren Peter Van Rompuy, Steven Vanackere, Johan Verstreken, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche, Karl Vanlouwe, Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin en Bertin Mampaka Mankamba
6-97/1
p. 1-6 6-97/1 p. 1-6 (PDF)
  Informatieverslag van de dames Sabine de Bethune, Christie Morreale, Ann Brusseel, Valérie De Bue, Katia Segers, Hélène Ryckmans en Miranda Van Eetvelde
6-97/3
p. 1-184 6-97/3 p. 1-184 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (6-97/2)
6-9
p. 17-69 6-9 p. 17-69 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende een onderzoek van de mogelijkheden voor een wettelijke regeling van meeouderschap (Draagmoederschap) (6-98)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Jan Becaus, Piet De Bruyn, Andries Gryffroy, Jan Peumans, Wilfried Vandaele, Pol Van Den Driessche Jan Van Esbroeck, Karl Vanlouwe, Olivier Destrebecq, Jean-Paul Wahl, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Philippe Henry en Wouter Van Besien en de dames Ann Brusseel, Martine Taelman, Annick De Ridder, Cathy Coudyser, Lieve Maes, Miranda Van Eetvelde, Valérie De Bue, Brigitte Grouwels, Nadia El Yousfi, Latifa Gahouchi, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut
6-98/1
p. 1-3 6-98/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het optimaliseren van de samenwerking tussen de federale overheid en de Gewesten inzake de bekendmaking van de beleidsmaatregelen ten gunste van de zelfstandige ondernemers en de kmo's, alsook inzake de administratieve vereenvoudiging (6-320)      
  Verzoek van de dames Anne Barzin, Valérie De Bue, Christine Defraigne, Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Brigitte Grouwels, Anne Brusseel, Martine Taelman, Nadia El Yousfi, Véronique Jamoulle, Anne Lambelin, Christie Morreale, Christiane Vienne, Olga Zrihen, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Petra De Sutter, Elisabeth Meuleman, Hélène Ryckmans en Cécile Thibaut en de heren Jacques Brotchi, Alain Destexhe, Olivier Destrebecq, Yves Evrard, Jean-Paul Wahl, Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Rik Daems, Jean-Jacques De Gucht, Lode Vereeck, Karl-Heinz Lambertz, Philippe Mahoux, Patrick Prévot, Bert Anciaux, Rob Beenders, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquennes, Bertin Mampaka Mankamba en Philippe Henry
6-320/1
p. 1-6 6-320/1 p. 1-6 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over het intra-Belgisch besluitvormingsproces inzake burden sharing met betrekking tot klimaatdoelstellingen (6-253)      
  Voorstel van de heren Steven Vanackere, Peter Van Rompuy, Johan Verstreken, Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht, Rik Daems, Lode Vereeck, Bert Anciaux, Bart Van Malderen, Christophe Bastin, François Desquesnes, Bertin Mampaka-Mankamba, Philippe Mahoux en Patrick Prévot en de dames Karin Brouwers, Sonja Claes, Sabine de Bethune, Cindy Franssen, Brigitte Grouwels, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Martine Taelman, Ingrid Lieten, Katia Segers, Güler Turan, Véronique Waroux, Anne Lambelin en Christiane Vienne
6-253/1
p. 1-4 6-253/1 p. 1-4 (PDF)
Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief (6-1333)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan de heer Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, belast met Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1333
Vluchtelingen met een lesbische, homoseksuele, biseksuele en/of transseksuele geaardheid (LHBT) - App - Gelijke kansen - Nederlands initiatief (6-1334)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Brusseel aan mevrouw Demir, staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een beperking, en Wetenschapsbeleid, belast met Grote Steden, toegevoegd aan de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken
   dossier afgesloten wegens einde zittingsperiode
SV 6-1334
Voorstel tot herziening van de Grondwet om in titel II een artikel 22ter in te voegen dat het recht van personen met een handicap waarborgt op aangepaste maatregelen die hun zelfstandigheid en culturele, maatschappelijke en professionele inclusie garanderen (6-306)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Christine Defraigne, Ann Brusseel, Olga Zrihen, Cécile Thibaut en Brigitte Grouwels en de heren François Desquesnes, Bert Anciaux en Peter Van Rompuy
6-306/1
p. 1-6 6-306/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsbeginsel voor ambtenaren die een openbaar ambt bekleden (6-263)      
  Voorstel van de heren Jean-Paul Wahl, Jean-Jacques De Gucht en Alain Destexhe en de dames Ann Brusseel en Anne Barzin
6-263/1
p. 1-11 6-263/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het neutraliteitsprincipe voor ambtenaren (6-226)      
  Voorstel van mevrouw Ann Brusseel
6-226/1
p. 1-9 6-226/1 p. 1-9 (PDF)
  Amendement nr 3 van mevrouw Ann Brusseel
6-226/2
p. 2 6-226/2 p. 2 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de e-mobiliteit (Masterplan voor het Stimuleren van Elektrische Mobiliteit in België) (6-149)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-149/1
p. 1-5 6-149/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot het testen en gebruiken van zelfrijdende auto's in België (6-150)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Rik Daems en Jean-Jacques De Gucht en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-150/1
p. 1-14 6-150/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde een coherent en geïntegreerd beleid uit te stippelen om een uitdaging op het vlak van de volksgezondheid aan te gaan: milieu en chronische ziektes (6-125)      
  Amendementen nrs 5 tot 9 van mevrouw Ann Brusseel en de heer Lode Vereeck
6-125/2
p. 5-7 6-125/2 p. 5-7 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van innovatieve maatschappelijke investeringsinstrumenten, in het bijzonder Social Impact Bonds (Met behulp van deze obligaties financieren private investeerders projecten van algemeen belang, waarbij de openbare actoren zich ertoe verbinden de investeerders te vergoeden indien de vooraf bepaalde maatschappelijke doelstellingen bij een doelpubliek gehaald worden) (6-271)      
  Voorstel van de heren Lode Vereeck, Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Bert Anciaux en de dames Anne Brusseel en Martine Taelman
6-271/1
p. 1-14 6-271/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie tot uitbreiding van het erkende statuut oorlogswezen tot minderjarige gezinsleden van slachtoffers van terroristische aanslagen (6-269)      
  Voorstel van de heren Jean-Jacques De Gucht, Jean-Paul Wahl en Rik Daems en de dames Ann Brusseel en Martine Taelman
6-269/1
p. 1-11 6-269/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie tot versterking van de financiële autonomie van vrouwen in ontwikkelingslanden (Toegang tot een eigen bankrekening) (6-278)      
  Voorstel van de dames Ann Brusseel, Christine Defraigne, Martine Taelman en Valérie De Bue
6-278/1
p. 1-10 6-278/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 en 10 van mevrouw Ann Brusseel
6-278/2
p. 1-4 6-278/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
6-27
p. 41-43 6-27 p. 41-43 (PDF)
  6-27
p. 32-40 6-27 p. 32-40 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudiger en meer informatieve belastingaangifte (6-298)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invoering van een eenvoudigere en informatievere belastingaangifte (6-381)      
  Bespreking
6-39
p. 21-37 6-39 p. 21-37 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een evenredige tewerkstelling van personen met een handicap in de reguliere arbeidsmarkt (6-319)      
  Verslag van mevrouw Ann Brusseel
6-319/3
p. 1-91 6-319/3 p. 1-91 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999