Auteurs- en sprekersregister betreffende "Nyssens Clotilde" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Activiteitenverslagen 2003 van de hoven van beroep (3-454)      
  Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Adoptie in BelgiŽ - Begrip "adopteerbaar kind" - Ongegronde weigering tot toestemming van ouders en voogden (3-4141)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5579 3-61 p. 5579 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5775-5778 3-62 p. 5775-5778 (PDF)
Arbeidsongevallen - Genezenverklaring - Datum - Kennisgeving door de verzekeraar (3-889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-16
p. 1057-1058 3-16 p. 1057-1058 (PDF)
Arbitragehof - Ambtshalve aangestelde advocaten - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering (3-3886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-58
p. 5177 3-58 p. 5177 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-59
p. 5332 3-59 p. 5332 (PDF)
Arbitragehof - Ambtshalve aangestelde advocaten - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering (3-5417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7377-7378 3-71 p. 7377-7378 (PDF)
Arbitragehof - Ambtshalve aangestelde advocaten - Afwezigheid van een koninklijk besluit ter uitvoering (3-5418)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-71
p. 7397 3-71 p. 7397 (PDF)
Artikel 44, ß1, 2į van het BTW-wetboek - Geneesheer - Begrip (3-2677)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3388 3-43 p. 3388 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4015-4016 3-48 p. 4015-4016 (PDF)
Artikel 44, ß2, 2į, 4į en 9į, van het BTW-wetboek - Subsidies - Vrijstelling van BTW (3-2681)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3418 3-43 p. 3418 (PDF)
Artsen - Numerus clausus - Toepassingsmodaliteiten (3-12)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 40 3-1 p. 40 (PDF)
Asielzoekers - Afghaanse onderdanen verblijvend in BelgiŽ - Situatie - Evaluatie van de humanitaire en de veiligheidssituatie in Afghanistan (3-5239)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-69
p. 7040-7041 3-69 p. 7040-7041 (PDF)
Asielzoekers - Regularisatie - Termijn van 3 of 4 jaar sedert de aanvraag van het statuut van vluchteling - Ontstentenis van een uitvoeringsbeschikking (Weigering om andere redenen dan de nationale veiligheid of de openbare orde) (3-1826)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2217-2218 3-32 p. 2217-2218 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2571-2572 3-35 p. 2571-2572 (PDF)
BTW - Aftrekbaarheid van geschenken van geringe waarde (3-6213)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8714-8714 3-80 p. 8714-8714 (PDF)
BTW - Begrip normale waarde van een gebouw bij een schatting (3-5637)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7768 3-73 p. 7768 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7909-7910 3-74 p. 7909-7910 (PDF)
BTW - Buitenlandse octrooien "buiten EEG" - Inbreng tegen betaling (3-2675)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3416 3-43 p. 3416 (PDF)
BTW - Centra voor onderwijskeuze en gezinsvoorlichting - Centra voor levens- en gezinsvragen - Verschil (3-5635)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7767 3-73 p. 7767 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7908-7909 3-74 p. 7908-7909 (PDF)
BTW - Controle van de boekhouding van een exporteur - Overlegging van EX1 of EX3-documenten (3-5638)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7768 3-73 p. 7768 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7910-7911 3-74 p. 7910-7911 (PDF)
BTW - Diensten aangeboden aan leden van beroepsorganisaties (Syndicaal doel) (3-5634)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7767 3-73 p. 7767 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7907-7908 3-74 p. 7907-7908 (PDF)
BTW - Diensten die via elektronische weg aan belastingplichtigen worden verleend (Elektronische factuur verzonden naar het buitenland - Elektronische handtekening) (3-6219)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8793 3-81 p. 8793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9062 3-83 p. 9062 (PDF)
BTW - Elektronische facturatie - Verplichte voorlegging van een getuigschrift (Electronische handtekening) (3-6218)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8793 3-81 p. 8793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-83
p. 9061-9062 3-83 p. 9061-9062 (PDF)
BTW - Elektronische facturatie vanuit het buitenland - Vermeldingen op de factuur (3-6216)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8829-8830 3-81 p. 8829-8830 (PDF)
BTW - Europese richtlijnen - Weerslag op de bedrijven (Bepalingen van de Europese verdragen of arresten van het EG-Hof op dewelke de belastingadministratie stoelt om van economische actoren financiŽle bijdragen te eisen - Juridische begrippen die zowel in Europese richtlijnen als in het Belgische gemeen recht bestaan - Antirechtsmisbruikbepalingen in de programmawet van 20 juli 2006) (3-6892)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9671-9672 3-87 p. 9671-9672 (PDF)
BTW - Gediplomeerde psychologen - Bijkomende medische prestaties (Psychotherapeutische behandelingen) (3-2680)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3417-3418 3-43 p. 3417-3418 (PDF)
BTW - Geneesheren - Prestaties die niet zijn opgenomen in de nomenclatuur van prestaties in de gezondheidszorg - Biologische analyses (Genetische verwantschap) (3-2678)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3416-3417 3-43 p. 3416-3417 (PDF)
BTW - Levering aan schepen in het buitenland (Bouwers, eigenaars of gebruikers van schepen en zeeschepen - BTW-plichtige die in een andere lid-staat niet BTW-plichtig is) (3-1251)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1411-1412 3-23 p. 1411-1412 (PDF)
BTW - Maatstaf van heffing (Interpretatie artikel 26 van het BTW-Wetboek - Levering van goederen en diensten - Subsidies die rechtstreeks met de prijs verband houden) (3-1253)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1412 3-23 p. 1412 (PDF)
BTW - Misbruiken (onwettig verklaard door de wet van 24 augustus 2006 - Ondernemingen) (3-6894)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9592 3-87 p. 9592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10208 3-89 p. 10208 (PDF)
BTW - Onderscheid tussen een kredietnota en een verbeterend stuk (BTW-Wetboek, art. 53, ß2 en KB nr. 1 tot uitvoering van het BTW-Wetboek, art. 12) (3-6211)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8792 3-81 p. 8792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9163-9164 3-84 p. 9163-9164 (PDF)
BTW - Prestaties van faillissementscuratoren - Verschil naargelang de curator al dan niet advocaat is (3-5636)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7767-7768 3-73 p. 7767-7768 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7909 3-74 p. 7909 (PDF)
BTW - Prestaties van vertegenwoordigers van ziekenfondsen (Zelfstandige boekhouders - Fiscale vrijstelling - Tussenpersonen bij verzekeringen) (3-6214)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8714-8715 3-80 p. 8714-8715 (PDF)
BTW - Terugbetaling - Verjaring - Stuiting (3-2679)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3417 3-43 p. 3417 (PDF)
BTW - Terugbetaling in geval van verlies van schuldvordering (Faillissement) (3-6221)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-80
p. 8715 3-80 p. 8715 (PDF)
BTW - Toepassing - Elektronische facturatie - Door een betrouwbare derde partij bevestigd attest (3-6887)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9591 3-87 p. 9591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10473-10474 3-90 p. 10473-10474 (PDF)
BTW - Toepassing - Gratis diensten (Consultantbedrijf dat gratis conferenties organiseert om zijn klanten te overtuigen van het nut om voor zijn diensten te kiezen) (3-6886)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9669 3-87 p. 9669 (PDF)
BTW - Toepassing op advocaten en andere vrijgestelde handelingen - Berekening van de eigen middelen (uit de BTW) (3-6897)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9673-9674 3-87 p. 9673-9674 (PDF)
BTW - Toepassing op de mortuariumdiensten (3-5633)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7767 3-73 p. 7767 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7907 3-74 p. 7907 (PDF)
BTW - Toepassing op kortingsbonnen (3-6220)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8830-8831 3-81 p. 8830-8831 (PDF)
BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Aangifteformaliteiten - Vereenvoudiging (3-6898)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9592 3-87 p. 9592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10476 3-90 p. 10476 (PDF)
BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Facturatie binnen de eenheid (3-6893)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9592 3-87 p. 9592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10475-10476 3-90 p. 10475-10476 (PDF)
BTW - Toepassing van de BTW-eenheid - Filialen in het buitenland (3-6885)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9591 3-87 p. 9591 (PDF)
BTW - Toepassing van het attractiebeginsel (Verstrekking van een dienst vanuit het buitenland : BTW-Wetboek art. 51, ß 2 - Diensten bestemd voor 2 vaste inrichtingen van eenzelfde juridische entiteit die in verschillende lidstaten zijn gevestigd : BTW-Wetboek, art. 21, ß 3) (3-6217)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8792-8793 3-81 p. 8792-8793 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10460-10461 3-90 p. 10460-10461 (PDF)
BTW - Uitreiking van kredietnota's door de klant (BTW-Wetboek art. 53, ß 2) (3-6212)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8828-8829 3-81 p. 8828-8829 (PDF)
BTW - Vastgoed- en financiŽle transacties (3-5640)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7768-7769 3-73 p. 7768-7769 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7912 3-74 p. 7912 (PDF)
BTW - Verkoop van aandelen - Onderhandelingen (Tussenpersoon) (3-5)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 422-423 3-6 p. 422-423 (PDF)
BTW - Verkoop van een gebouw - Voorwaarden voor de herziening van de BTW - Vruchtgebruik van het gebouw (3-5639)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-73
p. 7768 3-73 p. 7768 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-74
p. 7911 3-74 p. 7911 (PDF)
BTW - Vermeldingen op facturen (Verplichting om de eenheidsprijs te vermelden : KB tot uitvoering van het BTW-Wetboek, art. 5, ß1 - Leveringen van goederen en verstrekkingen van diensten - Prestaties van boekhouders) (3-6215)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-81
p. 8792 3-81 p. 8792 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-84
p. 9164-9165 3-84 p. 9164-9165 (PDF)
BTW - Verrichtingen van buitenlandse dochterondernemingen - Toepassing van de BTW-eenheid - Verschuldigdheid van de BTW (3-6891)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9592 3-87 p. 9592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10474-10475 3-90 p. 10474-10475 (PDF)
BTW - Verstrekken van diensten aan een onverdeeldheid - Vermeldingen (Onverdeeldheid van BTW-belastingplichtigen) (3-2676)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-43
p. 3388 3-43 p. 3388 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-50
p. 4275 3-50 p. 4275 (PDF)
BTW - Voertuig dat in een vennootschap is ingebracht - Doorverkoop (3-2682)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-43
p. 3418 3-43 p. 3418 (PDF)
BTW - Voorschotten (Voorschot op een bestelling : afkoopsom als schadeloosstelling voor een commercieel nadeel) (3-4)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 365 3-5 p. 365 (PDF)
BTW - Vrijstelling - Bevoegde overheid (Kinderbewaarplaatsen en zuigelingentehuizen - Verschaffen van onderwijs - Cultuurdiensten) (3-1249)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1411 3-23 p. 1411 (PDF)
BTW - Vrijstelling - Economische activiteiten (Art. 44 BTW-Wetboek) (3-1250)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1372 3-23 p. 1372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-25
p. 1509 3-25 p. 1509 (PDF)
BTW - Vrijstelling bij gratis terbeschikkingstelling van onroerende goederen (Art. 44 BTW-Wetboek) (3-1252)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-23
p. 1372 3-23 p. 1372 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-24
p. 1453 3-24 p. 1453 (PDF)
BTW - Vrijstellingen (Instelling zonder winstoogmerk) (3-9)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 425 3-6 p. 425 (PDF)
BTW - Winstaandelen van beheerders (3-6)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-5
p. 365-366 3-5 p. 365-366 (PDF)
BTW- Activiteiten die betrekking hebben op het arrest van 5 oktober 2006 van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen - Eigen middelen - Vastgestelde rechten (Douaneschuld - Zesde BTW-richtlijn) (3-6866)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9667 3-87 p. 9667 (PDF)
BTW-Wetboek - Medische en paramedische verstrekkingen - Toepassing van de BTW (Vrijstelling bedoeld in art. 44, ß 1, 2į, BTW-Wetboek - Juridische vorm van de belastingplichtige) (3-6895)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9672 3-87 p. 9672 (PDF)
BTW-eenheid - Invoering (Kredietinstellingen) (3-6890)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9591-9592 3-87 p. 9591-9592 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-88
p. 9883-9884 3-88 p. 9883-9884 (PDF)
BTW-eenheid - Toepassing - Holdings, advocaten en notarissen (3-6882)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9590 3-87 p. 9590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10207 3-89 p. 10207 (PDF)
BTW-eenheid - Toepassing- Budgettair gevolg (voor de bijdrage van BelgiŽ aan de eigen middelen voor de Europese instellingen) (3-6884)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9591 3-87 p. 9591 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10473 3-90 p. 10473 (PDF)
BTW-eenheid - Uitstel van betaling bij invoer - Toelating tot versnelde terugbetaling (3-6896)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9672-9673 3-87 p. 9672-9673 (PDF)
Belgische onderzoekscel aangaande de misdaden in Rwanda - Werkzaamheden - Vacature hoofd van de cel (3-4203)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-61
p. 5640 3-61 p. 5640 (PDF)
Communautair recht - Toepassing - Wijziging van de fiscale wetgeving (Inzake BTW, inkomstenbelastingen en douane en accijnzen) (3-11)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 36 3-1 p. 36 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 229-231 3-3 p. 229-231 (PDF)
Criminaliteit - Cijfers in BelgiŽ voor 2003 (3-1651)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1937 3-29 p. 1937 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-30
p. 2081-2082 3-30 p. 2081-2082 (PDF)
De "euthanasie"-kits ("Euthanaserende" producten bestemd voor de artsen - Bevoorrading van de apothekers) (3-667)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-108
p. 32-35 3-108 p. 32-35 (PDF)
De Belgische ambassade te Sarajevo (3-429)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer De Decker, minister van Ontwikkelingssamenwerking
3-82
p. 15-16 3-82 p. 15-16 (PDF)
De Franstalige Probatiecommissie te Brussel die niet meer over een secretariaat beschikt (Justitiehuizen) (3-266)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-58
p. 7-8 3-58 p. 7-8 (PDF)
De Moslimexecutieve (Organisatie van verkiezingen - Verzoek tot vernietiging bij het Arbitragehof en bij de Raad van State) (3-453)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-84
p. 11-15 3-84 p. 11-15 (PDF)
De aanvragen voor de erkenning van erediensten (Syrisch-orthodoxe kerk van AntiochiŽ - Belgische boeddhistische unie) (3-999)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-150
p. 26-27 3-150 p. 26-27 (PDF)
De aanwijzing van de nieuwe Moslimexecutieve van BelgiŽ (Publicatie van de wet betreffende de classificatie van de veiligheidsmachtigingen en hun uitvoeringsbesluiten) (3-700)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-113
p. 9-11 3-113 p. 9-11 (PDF)
De actie in de ULB en de UCL van de Iraanse asielzoekers die niet in BelgiŽ kunnen blijven noch naar Iran kunnen terugkeren (en probleem van de vrouwelijke asielzoekers) (3-47)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-19
p. 9-11 3-19 p. 9-11 (PDF)
De afschaffing van het verbod op de dubbele nationaliteit (Invoegetreding van artikel 389 van de wet van 27 december 2006 - Opheffing van de Overeenkomst van Straatsburg van 6 mei 1963 - Beslissing van Luxemburg) (3-1355)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-198
p. 22-23 3-198 p. 22-23 (PDF)
De arbeidsomstandigheden van het personeel van de griffies en parketten in het Justitiepaleis te Brussel (3-1292)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-190
p. 23-25 3-190 p. 23-25 (PDF)
De audit van het Rekenhof omtrent het "human resources management" van de strafinrichtingen (Structurele gebreken in het beheer van het gevangenispersoneel - Arbeidsvoorwaarden van de gevangenen) (3-1444)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 51-55 3-154 p. 51-55 (PDF)
De benoeming van een directeur aan het hoofd van het Instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen (3-1966)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 60-62 3-193 p. 60-62 (PDF)
De beoordelingscriteria bij de individuele analyse van de verzoeken tot toepassing van artikel 9, ß 3, van de wet van 15 december 1980 op de vreemdelingen (Verlenging van de verblijfsduur wegens uitzonderlijke omstandigheden) (3-572)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-96
p. 57-58 3-96 p. 57-58 (PDF)
De berekening van alimentatie voor kinderen (bij echtscheiding van de ouders - Methode-Renard - Studie) (3-2226)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-210
p. 117-118 3-210 p. 117-118 (PDF)
De bescherming van de maatschappij tegen abnormalen en gewoontemisdadigers : het meest problematische aspect van justitie (Lot van de personen die in de psychiatrische afdelingen van de gevangenissen verblijven - Bezwarend verslag van het Internationaal Observatorium van de Gevangenissen) (3-159)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-38
p. 7-11 3-38 p. 7-11 (PDF)
De bestrijding van de mensenhandel (Financiering van de opvangcentra - Rol van het parket generaal - Herziening wet van 13 april 1995) (3-102)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-38
p. 63-65 3-38 p. 63-65 (PDF)
De betaling van vertaal- en tolkwerk voor de rechters en politiediensten (Gerechtskosten) (3-242)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-56
p. 37-39 3-56 p. 37-39 (PDF)
De betrekkingen tussen BelgiŽ en Colombia (Stappen ondernomen om de Colombiaanse regering te wijzen op het belang dat BelgiŽ hecht aan het respect voor de internationale verplichtingen inzake het recht op waarheid, gerechtigheid en herstel voor de slachtoffers - Eventuele sluiting van de Belgische ambassade in Bogota) (3-1658)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-167
p. 28-30 3-167 p. 28-30 (PDF)
De bewaring van op stoffelijke overschotten genomen monsters (3-1342)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-150
p. 31-33 3-150 p. 31-33 (PDF)
De buitensporige schuldenlast die het gevolg is van GSM-schulden (Jongeren) (3-241)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Van den Bossche, minister van Leefmilieu, Consumentenzaken en Duurzame Ontwikkeling
3-56
p. 43-45 3-56 p. 43-45 (PDF)
De catastrofale situatie van de mentaal gehandicapten in de gevangenissen (3-673)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-102
p. 43-45 3-102 p. 43-45 (PDF)
De confiscatie van witgewassen geld (Bestrijding van de financiŽle criminaliteit - Arrest Hof van Cassatie - Uitbreiding voorwaarden voor verbeurdverklaring) (3-170)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-39
p. 17-19 3-39 p. 17-19 (PDF)
De coŲrdinatie van het huisvestingsbeleid (InterministeriŽle Conferentie Task Force "Huisvesting") (3-576)      
  Mondelinge vraag van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 82-83 3-97 p. 82-83 (PDF)
De datum van inwerkingtreding van de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de nieuwe gemeentewet (Invoering van administratieve sancties voor de zogenaamde "kleine criminaliteit" - Aanpassing van de politiereglementen) (3-604)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-98
p. 56-57 3-98 p. 56-57 (PDF)
De door de gemeenten georganiseerde opsporing van diabetes (3-304)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-56
p. 22-24 3-56 p. 22-24 (PDF)
De dubbele nationaliteit en de ratificatie van de Conventie van de Raad van Europa over de nationaliteit van 6 november 1997 (Dubbele nationaliteit voor de Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen - Opzeg van het Verdrag van 6 mei 1963) (3-586)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-97
p. 87-89 3-97 p. 87-89 (PDF)
De epidemiologie van de menselijke brucellose in BelgiŽ (Besmettelijke ziekte veroorzaakt door een bacterie van de Brucella-soort die wordt overgedragen van dier op mens - Verplichte melding - Preventieve maatregelen) (3-930)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Overheidsbedrijven
3-121
p. 64-65 3-121 p. 64-65 (PDF)
De erkende centra voor medisch begeleide voortplanting en de problematiek van de draagmoeders in BelgiŽ (3-282)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 71-73 3-61 p. 71-73 (PDF)
De evaluatie van het systeem voor juridische bijstand dat werd ingevoerd door de wet van 23 november 1998 (3-1017)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-127
p. 39-41 3-127 p. 39-41 (PDF)
De eventuele wijziging van artikel 33 van het beheerscontract van de NMBS dat bepaalt dat het toekomstige nationaal spoorwegmuseum moet worden opgetrokken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3-2235)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Tuybens, staatssecretaris voor Overheidsbedrijven, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-212
p. 23-25 3-212 p. 23-25 (PDF)
De feestelijke opening van het Instituut voor de gelijkheid van mannen en vrouwen (in het Brussels justitiepaleis - Dansavond) (3-244)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-46
p. 29-30 3-46 p. 29-30 (PDF)
De follow-up van de maatregelen ter bescherming van de maatschappij (Scheppen van een overstapmogelijkheid tussen een gevangenisstraf en de bescherming van de maatschappij voor sommige specifieke gevallen - Oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken m.b.t. de bescherming van de maatschappij - Hervorming van de internering) (3-1192)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-172
p. 11-13 3-172 p. 11-13 (PDF)
De forensische deskundigen (Laattijdige betaling van hun onkostenrekeningen) (3-94)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-26
p. 10-12 3-26 p. 10-12 (PDF)
De fraude met documenten op de FOD Buitenlandse Zaken en op sommige ambassades (Illegale visahandel bij de ambassade in Bulgarije) (3-1643)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 27-29 3-165 p. 27-29 (PDF)
De geautomatiseerde stemming (3-55)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-21
p. 65-68 3-21 p. 65-68 (PDF)
De geautomatiseerde stemming (Evaluatie van het systeem - Studie van de aanbevelingen van het college van experts) (3-383)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-68
p. 28-29 3-68 p. 28-29 (PDF)
De gebrekkige financiering van de ondersteunende teams in de palliatieve zorg (3-107)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-28
p. 26-27 3-28 p. 26-27 (PDF)
De gevangenis te Nijvel (Staking tengevolge problemen met de directeur - Brandstichting - Evacuatieplan) (3-1140)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-165
p. 16-18 3-165 p. 16-18 (PDF)
De gevolgen van de verbreking van het contract over de informatisering van Justitie voor de nieuwe bepalingen over de collectieve schuldenregeling (Verbreking van het Phenixcontract - Impact op de overdracht van de geschillen betreffende de collectieve schuldenregeling van de rechtbanken van eerste aanleg naar de arbeidsrechtbanken) (3-1470)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-210
p. 18-19 3-210 p. 18-19 (PDF)
De gezondheid in de gevangenissen (3-341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-61
p. 31-33 3-61 p. 31-33 (PDF)
De houding van de Belgische regering betreffende het artikel van het ontwerp van Europese grondwet inzake de kerken en de niet-confessionele organisaties (3-58)      
  Vraag om uitleg van mevrouw De Schamphelaere aan de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
   Stemming over de gewone motie
3-28
p. 48-50 3-28 p. 48-50 (PDF)
  3-28
p. 69 3-28 p. 69 (PDF)
De inhouding van het wettelijk pensioen bij gedetineerden die langer dan een jaar in de gevangenis verblijven (Onderscheid tussen schorsing en opheffing - Gevolgen voor de familie - Middelen om zich te verdedigen - Sociaal statuut van de gedetineerden) (3-93)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-36
p. 40-42 3-36 p. 40-42 (PDF)
De interministeriŽle conferentie voor de huisvesting (Aangekaarte thema's - ContinuÔteit van de werkzaamheden) (3-887)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-137
p. 38-41 3-137 p. 38-41 (PDF)
De invoering van een tariefstructuur voor de erelonen van advocaten en notarissen (Standpunt van de Europese Commissie houdende verbod van vaste honoraria - Concurrentiebeginsel voor de vrije beroepen - Standpunt van BelgiŽ) (3-199)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-43
p. 11-12 3-43 p. 11-12 (PDF)
De juridische bijstand (Verhoging van de inkomensgrens om een beroep te kunnen doen op een pro-Deoadvocaat - Effect op het aantal aanvragen om juridische bijstand - Vergoeding van de advocaten) (3-317)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-68
p. 76-77 3-68 p. 76-77 (PDF)
De laattijdige uitbetaling van de subsidies die worden toegekend door het Impulsfonds voor het migrantenbeleid (3-38)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-21
p. 51-52 3-21 p. 51-52 (PDF)
De medische procedure die de Dienst Vreemdelingenzaken toepast inzake de verblijfsaanvragen of de aanvragen tot uitstel van vertrek om medische redenen (3-1413)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-153
p. 59-60 3-153 p. 59-60 (PDF)
De mensen zonder papieren die de Sint-Bonifatiuskerk bezetten (Contactname met de verantwoordelijken van die bezetting) (3-864)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-134
p. 15-18 3-134 p. 15-18 (PDF)
De middelen die zullen worden toegekend aan de strafuitvoeringsrechtbanken (3-1242)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-183
p. 8-10 3-183 p. 8-10 (PDF)
De millenniumdoelstellingen (Doelstellingen die alle lidstaten van de Verenigde Naties, waaronder BelgiŽ, hebben beloofd te zullen verwezenlijken tegen 2015 namelijk de grootste armoede en honger uitbannen, het basisonderwijs wereldwijd toegankelijk maken voor iedereen, een gelijke behandeling van mannen en vrouwen bevorderen, door vrouwen meer kansen en zeggenschap te bieden, de kindersterfte verminderen, de gezondheid van moeders verbeteren, de strijd leveren tegen AIV/AIDS, malaria en andere ziekten, actief werken aan een duurzaam milieu en werken aan een mondiaal partnerschap voor ontwikkeling) (3-603)      
  Voorstel tot terugzending naar commissie
3-98
p. 7-14 3-98 p. 7-14 (PDF)
De moeilijkheden inzake de mede-eigendom (Evaluatie van de wet van 30 juni 1994 die vele technische en interpretatieproblemen doet rijzen) (3-1393)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 46-48 3-152 p. 46-48 (PDF)
De mogelijke aanwijzing van een man aan het hoofd van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (3-1248)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-185
p. 16-17 3-185 p. 16-17 (PDF)
De moord die werd begaan te Watermaal-Bosvoorde (Moord op de parochiepriester van Watermaal-Bosvoorde door een gevaarlijk individu tegen wie reeds klachten voor gewelddaden waren ingediend - Beleid van het Brusselse parket betreffende klachten inzake ernstige gewelddaden) (3-724)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-116
p. 8-9 3-116 p. 8-9 (PDF)
De moslimexecutieve van BelgiŽ (Modaliteiten voor de vernieuwing van de executieve) (3-316)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-57
p. 7-9 3-57 p. 7-9 (PDF)
De naleving van de verplichting voor openbare besturen, instellingen van openbaar nut en particuliere ondernemingen om mindervaliden tewerk te stellen (3-53)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
3-21
p. 68-72 3-21 p. 68-72 (PDF)
De nationaliteit en het verblijf van de kinderen en "kleinkinderen" van de Belgen die naar Belgisch Congo zijn geŽmigreerd (Problemen ondervonden door de afstammelingen van gemengde Belgisch-Congolese koppels om hun afstamming te bewijzen) (3-1463)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie, aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-154
p. 57-59 3-154 p. 57-59 (PDF)
De navelstrengbloedbanken (Uitwerking van een wetgeving - Omzetting Europese richtlijn - CommerciŽle exploitatie door privť-banken) (3-1384)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-151
p. 65-67 3-151 p. 65-67 (PDF)
De nieuwe bepalingen ter bestrijding van het witwassen van kapitalen (Beperking van betalingen in contanten : interpretatie - Goederen van grote waarde - BTW-plichtig of niet) (3-120)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-41
p. 109-111 3-41 p. 109-111 (PDF)
De ongezondheid van de vleugels A en B in het huis van bewaring van Vorst (Fonds voor renovatiewerken) (3-1805)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 28-29 3-181 p. 28-29 (PDF)
De onterechte opsluiting van een kind van 19 maanden in het gesloten centrum 127bis (3-1269)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-187
p. 23-24 3-187 p. 23-24 (PDF)
De opdrachten van de griffiers (Verbod consult te geven, beroepsplicht informatie te geven) (3-1388)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 44-46 3-152 p. 44-46 (PDF)
De opening van een enig loket voor het grensoverschrijdend bezoekrecht (Internationale ontvoeringen door ouders) (3-310)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-66
p. 45-47 3-66 p. 45-47 (PDF)
De opsluiting van minderjarigen in gesloten asielcentra (Bezoek van parlementsleden aan het gesloten vluchtelingencentrum 127bis in Steenokkerzeel)      
  Debat
3-119
p. 8-18 3-119 p. 8-18 (PDF)
De opvang van comapatiŽnten (Specifieke bedden in aangepaste structuren) (3-11)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-14
p. 47-49 3-14 p. 47-49 (PDF)
De opvolging van de Wereldvrouwenconferentie (Peking +10) (VN-conferentie te New-York van 28 februari tot 25 maart 2005 over de positie van de vrouw)      
  Debat
3-98
p. 14-23 3-98 p. 14-23 (PDF)
De organisatie van de verkiezingen voor de Moslimexecutieve (3-517)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-91
p. 27-30 3-91 p. 27-30 (PDF)
De overheveling van de dossiers collectieve schuldenregeling naar de arbeidsgerechten (Overname van de nieuwe dossiers - Informatisering) (3-1504)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-214
p. 16-17 3-214 p. 16-17 (PDF)
De palliatieve zorg (Sluiting van dagcentra)      
  Debat
3-86
p. 14-22 3-86 p. 14-22 (PDF)
De paspoorten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (3-1594)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 50-52 3-162 p. 50-52 (PDF)
De paspoorten van de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen (Moeilijkheid voor de voogden een nationaal paspoort van de minderjarige voor te leggen om zo een bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister te krijgen, de echte verblijfsvergunning) (3-1682)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-169
p. 60-62 3-169 p. 60-62 (PDF)
De politierechtbank te Brussel en het parkeren van zware vrachtwagens (Problematiek van het verboden parkeren in de steden) (3-1632)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-165
p. 29-31 3-165 p. 29-31 (PDF)
De praktijken van de dienst Vreemdelingenzaken die hij machtigt om gezinnen uit te wijzen (Administratieve opsluiting van de asielzoeker - Uitzetting - Bijeenhouden van het gezin) (3-1282)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegevend door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 27-28 3-146 p. 27-28 (PDF)
De problematiek van de doping in de sport (3-366)      
  Stemming over de aanbevelingen van de commissie en stemverklaringen van de heren Mahoux, Germeaux, Dedecker, Cheron en Van Nieuwkerke en mevrouw Nyssens
3-112
p. 92-94 3-112 p. 92-94 (PDF)
  3-112
p. 127 3-112 p. 127 (PDF)
De problematiek van de ontvoeringen door ouders (De werking van de interministeriŽle cel) (3-1076)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-157
p. 47-50 3-157 p. 47-50 (PDF)
De problemen bij het overlijden van een gehandicapte in verband met de uitbetaling van diens toelage voor de maand waarin hij is overleden aan andere personen dan de echtgeno(o)t(e) (Uitbreiding van het recht op uitbetaling van de toelage aan de naasten die verplegings- en andere kosten op zich zouden hebben genomen tijdens de maand van overlijden - Uitbetaling van de bijdrage naar rato van het aantal dagen dat de overleden persoon nog geleefd heeft in de maand van overlijden) (3-1568)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-160
p. 65-67 3-160 p. 65-67 (PDF)
De rechtsonzekerheid inzake het bewijs van afstamming via DNA (Strafrechtelijke en burgerlijke aspecten - Erkenning van laboratoria voor DNA-onderzoeken - Zaak "Donna") (3-931)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-142
p. 10-11 3-142 p. 10-11 (PDF)
De referendarissen en parketjuristen (Functie in het leven geroepen bij wet van 24 maart 1999 - CarriŤremogelijkheden - Toegang tot de magistratuur - Mobiliteit - Opleiding - Aantal juristen en referendarissen - Vacatures) (3-1394)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Jamar, staatssecretaris voor Modernisering van de FinanciŽn en de Strijd tegen de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn
3-152
p. 48-50 3-152 p. 48-50 (PDF)
De regeling van de beroepen in de sector van de geestelijke gezondheid (Hervorming) (3-740)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-118
p. 34-36 3-118 p. 34-36 (PDF)
De renovatie van het Josaphat-park door Beliris (en het toekomstige beheer van het park van Schaarbeek) (3-1061)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-155
p. 7-8 3-155 p. 7-8 (PDF)
De slaagcijfers voor de taalexamens die het Selor organiseert (Kloof tussen Nederlandstalige en Franstalige kandidaten inzake slaagpercentage - GeÔnformatiseerde test "Atlas") (3-871)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-116
p. 44-46 3-116 p. 44-46 (PDF)
De stadsdelinquentie (Sterke stijging in bepaalde zones) (3-1316)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-193
p. 9-10 3-193 p. 9-10 (PDF)
De staking in de ziekenhuizen en rusthuizen (Ontevredenheid o.a. wat betreft het banentekort en de arbeidsomstandigheden) (3-590)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-98
p. 40-41 3-98 p. 40-41 (PDF)
De status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen (Omzetting richtlijn 2003/109/EU - Draagwijdte van de richtlijn) (3-968)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-147
p. 19-21 3-147 p. 19-21 (PDF)
De tenuitvoerlegging van de rechterlijke beslissingen die genomen zijn met toepassing van het Verdrag van Den Haag van 25 oktober 1980 inzake de burgerrechtelijke aspecten van de internationale ontvoering van kinderen (3-15)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 23-25 3-14 p. 23-25 (PDF)
De terugbetaling aan Belgacom van opcentiemen op de onroerende voorheffing die werden geÔnd door de FOD FinanciŽn (Arresten van het Arbitragehof waarin het oordeelde dat de vrijstelling van provinciale en gemeentelijke belastingen en opcentiemen een wettelijk voorrecht van Belgacom was - Andere geschillen) (3-1020)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
3-152
p. 10-12 3-152 p. 10-12 (PDF)
De terugbetaling door de politie van onrechtmatig ontvangen lonen (Regularisatieperiode 2001) (3-629)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-102
p. 12-13 3-102 p. 12-13 (PDF)
De terugbetaling van de werkingskosten van de Bureaus voor juridische bijstand (3-645)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
3-104
p. 27-28 3-104 p. 27-28 (PDF)
De terugkerende klachten van het medisch personeel van Vottem (Gesloten centrum voor asielzoekers) (3-1458)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-208
p. 20-22 3-208 p. 20-22 (PDF)
De tiger-kidnapping (Gewelddaden tegen bankgeranten) (3-1585)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-161
p. 38-39 3-161 p. 38-39 (PDF)
De toegang tot de justitie (Onderschrijving van een verzekeringscontract "juridische bescherming") (3-1278)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-146
p. 26-27 3-146 p. 26-27 (PDF)
De toekenning van visa (Vermoeden van fraude door de Dienst Vreemdelingenzaken t.o.v. niet-Europese onderdanen) (3-1954)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 39-40 3-193 p. 39-40 (PDF)
De toekomst van de diensten Omkadering Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen (AGM) (Structurele financiering en personeelsstatuut) (3-818)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-113
p. 31-33 3-113 p. 31-33 (PDF)
De toekomst van de gevangenisarbeid (Tekort aan werkaanbiedingen - Sluiting van de drukkerij van Leuven-Centraal - Sociale bescherming) (3-1310)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-149
p. 48-50 3-149 p. 48-50 (PDF)
De toename van de justitiŽle taken waaronder de gemeenten gebukt gaan (Autonome Politionele Afhandeling - Gerechtsdeurwaarders - Minnelijke schikkingen in verkeerszaken) (3-265)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-49
p. 6-8 3-49 p. 6-8 (PDF)
De toepassing van de regelgeving met betrekking tot invalidenwagentjes (Hervorming van de regeling voor toekenning en terugbetaling van invalidenwagentjes - Oprichting van een eenheidsloket) (3-12)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Simonis, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-14
p. 49-51 3-14 p. 49-51 (PDF)
De toepassing van de wet van 18 juli 2006 tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Problemen in de praktijk i.v.m. de naleving van de gerechtelijke beslissingen) (3-2063)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-200
p. 50-52 3-200 p. 50-52 (PDF)
De toepassing van de wetgeving over het druggebruik (Liberalisering van cannabis - Moeilijkheden i.v.m. de interpretatie van de rondzendbrief, voornamelijk door jongeren) (3-189)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-41
p. 9-10 3-41 p. 9-10 (PDF)
De toestand bij het parket te Brussel (Reeks problemen : management, verdeling van de werklast, archivering, informatie-uitwisseling, ondoorzichtig crimineel beleid - Vaststelling door de Hoge Raad voor de Justitie dat een noodplan moet worden opgesteld) (3-1119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minsiter van Justitie
3-162
p. 10-12 3-162 p. 10-12 (PDF)
De toestand van de 300 Afghanen in hongerstaking (Elsene - Uitgeprocedeerde asielzoekers - Uitwijzingsbevel) (3-10)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Durant aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-10
p. 15-19 3-10 p. 15-19 (PDF)
De toestand van de 300 Afghanen in hongerstaking (Elsene - Uitgeprocedeerde asielzoekers - Uitwijzingsbevel) (3-11)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-10
p. 15-19 3-10 p. 15-19 (PDF)
De toestand van de Afghaanse onderdanen die in BelgiŽ verblijven (3-1526)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 21-22 3-159 p. 21-22 (PDF)
De uitleveringsprocedure voor HissŤne Habrť (Uitvaardigen, door een Belgisch rechter, van een internationaal aanhoudingsmandaat tegen Habrť, president van Tsjaad - Verzoek om uitlevering gericht aan Senegal - Misdaden tegen de menselijkheid) (3-812)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-130
p. 7-11 3-130 p. 7-11 (PDF)
De uitvoering van de aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie inzake de onwettige praktijken van de sekten en van de gevaren ervan voor de samenleving en voor het individu, inzonderheid voor minderjarigen (Bewustmaking, actiemiddelen en samenwerking met de Europese en internationale instanties - Aanpassing van het wetgevend arsenaal - Strafwetboek - Informatie- en Adviescentrum en Administratieve CoŲrdinatiecel bij FOD Justitie - Cel bij de Staatsveiligheid) (3-484)      
  Vraag om uitleg van de heer Willems aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 29-32 3-90 p. 29-32 (PDF)
De verjaring in corruptiezaken (3-84)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-22
p. 8-10 3-22 p. 8-10 (PDF)
De verjaringstermijn die van toepassing is op de in artikel 21bis van het Wetboek van strafvordering bedoelde gevallen van aanranding van de eerbaarheid en verkrachting van een minderjarige (3-274)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-58
p. 8-9 3-58 p. 8-9 (PDF)
De vernieuwing van de Moslimexecutieve (Gedeeltelijke of algemene verkiezingen - Financiering) (3-284)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-52
p. 9-11 3-52 p. 9-11 (PDF)
De vertraging bij de werken om bezoeken zonder bewaking mogelijk te maken in het huis van bewaring van Vorst (3-1806)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-181
p. 29-30 3-181 p. 29-30 (PDF)
De verwarde instructies die aan de onderdanen van de Europese Unie gegeven worden met het oog op hun deelneming aan de verkiezing van het Europees Parlement (3-255)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-47
p. 16-17 3-47 p. 16-17 (PDF)
De verwijdering van personen die in onthaalcentra verblijven (Hervorming tot inkorting van de procedures) (3-829)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-131
p. 25-28 3-131 p. 25-28 (PDF)
De vestigingsplaats van de vierde Europese school (3-54)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Antwoord gegeven door de heer Michel, vice-eerste minister en minister van Buitenlandse Zaken
3-21
p. 62-63 3-21 p. 62-63 (PDF)
De vliegtuigvluchten boven Schaarbeek (Andere baan op zaterdag 10 juni - Ongebruikelijke hinder boven dichtbevolkte gebieden) (3-1175)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-171
p. 16-17 3-171 p. 16-17 (PDF)
De voogdijvorm "kafala" (Te ondernemen stappen wanneer iemand een kind wil adopteren dat onder kafala-voogdij staat - Bekomen van een visum - Gelijkstelling met een voogdijvorm in BelgiŽ erkend) (3-914)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-140
p. 26-28 3-140 p. 26-28 (PDF)
De voortzetting van het Europees project "Insert" in de Franstalige gevangenissen (Opleiding voor gevangenen) (3-65)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-26
p. 45-47 3-26 p. 45-47 (PDF)
De vrijwillige dienst van collectief nut (Uitwerking koninklijke besluiten - Uitbreiding van de regeling tot andere besturen dan Landsverdediging) (3-348)      
  Vraag om uitleg van mevrouw de T'Serclaes aan de heer Flahaut, minister van Landsverdediging
3-69
p. 5-7 3-69 p. 5-7 (PDF)
De werking van de politierechtbank te Brussel (Moeilijkheden waarmee deze rechtbank wordt geconfronteerd - Geschillen inzake wegverkeer - Permanente vorming) (3-1525)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-159
p. 18-21 3-159 p. 18-21 (PDF)
De werking van de strafuitvoeringsrechtbanken (Overbelasting - Vroegere dossiers van voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1517)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-216
p. 32-33 3-216 p. 32-33 (PDF)
De wijze waarop de collocatie georganiseerd wordt (Procedure en vergoeding voor dringende expertises) (3-87)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-35
p. 35-37 3-35 p. 35-37 (PDF)
Debat over de situatie in Congo      
  Opstanden - Invasie van Rwandese troepen - Aanwezigheid van Belgische militairen - Blauwhelmen MONUC
3-61
p. 7-24 3-61 p. 7-24 (PDF)
Debat over het huiselijk geweld (Campagne van de Raad van Europa teneinde de parlementen nogmaals aan te zetten tot actie)      
  Debat
3-189
p. 4-6 3-189 p. 4-6 (PDF)
  3-189
p. 6-31 3-189 p. 6-31 (PDF)
Directe belastingen in Ukkel - Administratie - Diensten - Locatie (Hergroepering van de diensten van de Directe Belastingen - Toegankelijkheid van de FinanciŽtoren voor bejaarden en mindervaliden) (3-810)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-14
p. 904 3-14 p. 904 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-51
p. 4398-4399 3-51 p. 4398-4399 (PDF)
Directie Luchtvaart - Belgocontrol - Gebrek aan communicatie (Normen voor de windcomponente) (3-702)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-13
p. 861 3-13 p. 861 (PDF)
Echtscheidingen - Maatregelen bepaald in het vonnis of de minnelijke schikking - Uitvoering (bv. het niet-naleven van het hoederecht of het bezoekrecht) (3-627)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-12
p. 725-726 3-12 p. 725-726 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-15
p. 988-991 3-15 p. 988-991 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  mevrouw Nyssens, senator gekozen door het Franse kiescollege
3-1
p. 13 3-1 p. 13 (PDF)
Europees Strafregister - Koppeling van de nationale strafregisters - Europese centrale gegevensbank - Instelling (3-6273)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-81
p. 8822-8823 3-81 p. 8822-8823 (PDF)
FOD Justitie - Personeel van griffies en parketten - Staking van het openbaar vervoer - Door het personeel te nemen maatregelen (3-2717)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-44
p. 3489 3-44 p. 3489 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-45
p. 3691 3-45 p. 3691 (PDF)
Fisconet - Publicatie van omzendbrieven en administratieve beslissingen - Garanties voor de belastingplichtigen - Behoud van de dienstverlening (Vervanging van een publicatie op papier door gegevensbank Fisconet) (3-6888)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9669-9670 3-87 p. 9669-9670 (PDF)
Gemeenschapsrecht -Definitief belaste inkomsten (DBI) - Wetgeving - Wijzigingen (Overeenstemming van artikel 205, ß 2 WIB met artikel 4 van richtlijn 90/435/EEG) (3-1796)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-32
p. 2212-2213 3-32 p. 2212-2213 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5221 3-58 p. 5221 (PDF)
Gerechtelijke alternatieve maatregelen - Beroepsgeheim - Personeel - Taken (Financiering - Projecten - Betrokken gemeenten) (3-1174)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-22
p. 1345-1347 3-22 p. 1345-1347 (PDF)
Gerechtelijke alternatieve maatregelen - Beroepsgeheim - Personeel - Taken (Financiering - Projecten - Betrokken gemeenten) (3-1175)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-22
p. 1320-1321 3-22 p. 1320-1321 (PDF)
Gesloten centra - Klachtencommissie - Werking (3-2105)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-35
p. 2582-2584 3-35 p. 2582-2584 (PDF)
Gesloten centra - Opsluiten van kinderen - Alternatieven - Studie (3-7471)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-89
p. 10228-10229 3-89 p. 10228-10229 (PDF)
Gesloten centra - Problematiek van de geestelijke gezondheid (Functie van psycholoog - Beroep op een gespecialiseerde medische dienst - Vrijlating op basis van een medisch advies - Begeleiding bij vertrek uit het centrum in geval van vrijlating om medische redenen) (3-4286)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5484-5485 3-60 p. 5484-5485 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-61
p. 5640-5642 3-61 p. 5640-5642 (PDF)
Gesloten centra - Regeringsbeleid (Beleid m.b.t. de immigratie - Aanbevelingen van de Senaat) (3-1842)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2300-2301 3-33 p. 2300-2301 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2574-2575 3-35 p. 2574-2575 (PDF)
Gevangenis van Merksplas - Psychosociale dienst - Personeelsschaarste (3-5435)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7605-7606 3-72 p. 7605-7606 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-76
p. 8134-8135 3-76 p. 8134-8135 (PDF)
Gevangenissen - Dove en/of stomme gedetineerden - Begeleidingsmaatregelen (o.a. tolken) (3-963)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1181-1182 3-19 p. 1181-1182 (PDF)
Gevangenissen - Kinesitherapeutische zorg - Prestaties - Betaling (3-2452)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 2998-2999 3-39 p. 2998-2999 (PDF)
Hallepoort - Renovatie - Bestemming (Overblijfsel van de oude omwalling van de stad Brussel - Tentoonstelling in het kader van Europalia ItaliŽ) (3-346)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 271 3-4 p. 271 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-11
p. 699-700 3-11 p. 699-700 (PDF)
Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128 - Ed. 2 van 10 april 2003) (3-49)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-49/1
p. 1-9 3-49/1 p. 1-9 (PDF)
Het "referentie-adres" van de daklozen (Daklozen die naar een andere gemeente willen verhuizen) (3-896)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-139
p. 40-42 3-139 p. 40-42 (PDF)
Het Phenix-project (Informatisering van de rechtspleging) (3-2179)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-206
p. 44-48 3-206 p. 44-48 (PDF)
Het beleid inzake het overvliegen van Brussel (Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreidingsplan) (3-61)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Anciaux, minister van Mobiliteit en Sociale Economie
3-20
p. 16-18 3-20 p. 16-18 (PDF)
Het examen beroepsbekwaamheid voor de Nederlandstalige kandidaat-magistraten (Verhandeling over een politiek gevoelig onderwerp) (3-622)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-100
p. 20-21 3-100 p. 20-21 (PDF)
Het gebrek aan personeel in de justitiepaleizen om de gevangenen te begeleiden (Veiligheidsbeambten - Gebrek aan personeel voor Brussel - Oproep voor kandidaten binnen het leger en de administratie - Probleem van de zittingen die niet kunnen doorgaan) (3-119)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 8-10 3-31 p. 8-10 (PDF)
Het gebrek aan referendarissen bij het Hof van Cassatie (Vraag om uitbreiding van de personeelsformatie - Vervanging van referendarissen die loopbaanonderbreking gevraagd hebben - Uitbreiding van de administratie) (3-1743)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-173
p. 43-45 3-173 p. 43-45 (PDF)
Het gebruik van kinderen in het kader van het bedelen op de openbare weg (Misdrijf - Lokale politie - Bestrijding mensenhandel - Vreemdelingen - Bestuurlijke maatregelen - Strafbaarstelling van de exploitatie van bedelarij) (3-842)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-115
p. 69-71 3-115 p. 69-71 (PDF)
Het gevolg dat moet worden gegeven aan ongelukken waarbij dronken chauffeurs zijn betrokken (3-839)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-132
p. 65-66 3-132 p. 65-66 (PDF)
Het justitiehuis van Brussel (3-327)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-60
p. 16-17 3-60 p. 16-17 (PDF)
Het niet-verstrekken van onderwijs aan de minderjarigen in het centrum van Neder-over-Heembeek (Politiek asiel : niet-begeleide minderjarigen) (3-800)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-127
p. 29-30 3-127 p. 29-30 (PDF)
Het nieuwe transitcentrum (Asielzoekers - Luchthaven) (3-1341)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-195
p. 12-14 3-195 p. 12-14 (PDF)
Het onderzoek van Test-Aankoop over palliatieve zorg (Thuisverzorging - Psychosociale begeleiding - Beperkte terugbetaling - Morele en spirituele bijstand) (3-1305)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
3-191
p. 24-27 3-191 p. 24-27 (PDF)
Het parket te Brussel (Reorganisatie - Audit Hoge Raad voor de Justitie) (3-1100)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Laruelle, minister van Middenstand en Landbouw
3-160
p. 20-22 3-160 p. 20-22 (PDF)
Het recht op gratis bijstand van een tolk (3-493)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-90
p. 36-37 3-90 p. 36-37 (PDF)
Het statuut van de verdwenen personen (en de afwezige personen - Beheer van de goederen - Belangen van de naastbestaanden - Artikelen 112 en volgende van het Burgerlijk Wetboek) (3-1870)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-187
p. 51-53 3-187 p. 51-53 (PDF)
Het statuut van gerechtelijke actoren (Gerechtsdeskundigen en magistraten) (3-1489)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-213
p. 37-38 3-213 p. 37-38 (PDF)
Het stemrecht van de niet-Europese vreemdelingen (Gemeenteraadsverkiezingen - Niet-EU vreemdelingen) (3-1026)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
3-130
p. 16-20 3-130 p. 16-20 (PDF)
Het syntheseverslag van de commissie voor Interculturele Dialoog (Eerste tussentijds verslag)      
  Debat
3-87
p. 7-21 3-87 p. 7-21 (PDF)
Het toenemend aantal Nederlandstalige griffiers in Brussel (Moeilijke samenwerking met Franstalige magistraten - Evaluatie taalexamen) (3-22)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-14
p. 11-12 3-14 p. 11-12 (PDF)
Het uitblijven van de oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag (Inwerking treden van de wet van 29 mei 2000) (3-71)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-31
p. 42-43 3-31 p. 42-43 (PDF)
Het verbintenisprotocol dat met de Brusselse korpschefs zal worden gesloten en de toestand van het parket in Brussel (Werving van magistraten - Gebruik der talen) (3-160)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
3-45
p. 49-50 3-45 p. 49-50 (PDF)
Het verbod om zwangere vrouwen uit te wijzen (Zwangere vrouwen vastgehouden in gesloten centra) (3-1958)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Antwoord gegeven door mevrouw Van Weert, staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, toegevoegd aan de minister van Begroting en Consumentenzaken
3-193
p. 40-42 3-193 p. 40-42 (PDF)
Het vernieuwde beleid ter ondersteuning van de vrijwillige terugkeer (3-270)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Arena, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-62
p. 26-29 3-62 p. 26-29 (PDF)
Het verslag van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (Bekendmaking in de pers) (3-399)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie en aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-73
p. 19-20 3-73 p. 19-20 (PDF)
Het vervolgingsbeleid inzake drugs (Uit het strafrecht halen van cannabisgebruik - Gebrek aan duidelijkheid van de wet van 2003 en de rondzendbrief van de procureurs-generaal van 1 februari 2005)      
  Debat
3-151
p. 13-22 3-151 p. 13-22 (PDF)
Het wetsontwerp van 14 januari 2003 tot wijziging van de wet van 16 mei 1960 betreffende 's Lands roerend cultureel patrimonium (Patrimonium van de federale wetenschappelijke instellingen - EG-verordening en -richtlijn betreffende teruggave van culturele goederen die onwettig het land hebben verlaten) (3-2004)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
3-195
p. 80-81 3-195 p. 80-81 (PDF)
Het wettelijke kader voor de autopsieŽn in BelgiŽ (Initiatief privť-bedrijf "Pompes FunŤbres Fontaine") (3-1588)      
  Vraag om uitleg van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Antwoord gegeven door de heer Van Quickenborne, staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging, toegevoegd aan de eerste minister
3-162
p. 49-50 3-162 p. 49-50 (PDF)
Hof van Cassatie      
  Verslag 2003
   Bespreking
3-56
p. 31-37 3-56 p. 31-37 (PDF)
Hof van Cassatie - Eerste voorzitter - Secretariaat - Taken (3-879)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-16
p. 1023 3-16 p. 1023 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-20
p. 1231-1232 3-20 p. 1231-1232 (PDF)
Hoge Raad voor het penitentiair beleid en de bestuurscommissies - Vervanging door de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen en de toezichtscommissies - Gevangenisbestuur en juridisch statuut van de gedetineerden (Hervormingen in het gevangeniswezen - Oprichting van een nieuwe structuur - Onafhankelijkheid van de Centrale Toezichtsraad en de toezichtscommissies) (3-2)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 64-66 3-1 p. 64-66 (PDF)
Holding - Verkoop van aandelen (BTW) (3-7)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 423-424 3-6 p. 423-424 (PDF)
Jaarrapport 2003 inzake de strijd tegen de mensenhandel van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding : Pleidooi voor een integrale benadering, analyse van de wetgeving en de rechtspraak (3-257)      
  Verslag van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-257/1
p. 1-17 3-257/1 p. 1-17 (PDF)
Kinderbedelarij - Beleid van de parketten - Vervolging en bescherming van minderjarige bedelaars (3-907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-17
p. 1081-1082 3-17 p. 1081-1082 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-19
p. 1176-1179 3-19 p. 1176-1179 (PDF)
Kruispuntbank van Ondernemingen - Buitenlandse belastingplichtigen - Identificatienummers (3-6889)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-87
p. 9670-9671 3-87 p. 9670-9671 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Gebruik van baan 20 - Veiligheidsregels (3-2305)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-37
p. 2858-2860 3-37 p. 2858-2860 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreiding van de geluidshinder van vliegtuigen - BRUNORR-rapport - Problematiek van zone 3 Wezembeek (3-2359)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-39
p. 2979-2980 3-39 p. 2979-2980 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-41
p. 3224-3226 3-41 p. 3224-3226 (PDF)
Luchthaven Brussel-Nationaal - Spreiding van de vluchten - Omkeren van de richting van het luchtverkeer op eenzelfde baan (3-2792)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3580-3582 3-44 p. 3580-3582 (PDF)
Magistraten - Opleiding - Opleidingsinstituut voor de rechterlijke orde - Oprichting (Eventuele overheveling van de bevoegdheden inzake opleiding van de FOD Justitie naar de Hoge Raad voor de Justitie) (3-2588)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3254 3-42 p. 3254 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 3998-3999 3-48 p. 3998-3999 (PDF)
Magistratuur - Gerechtelijke stagiairs - Benoeming (3-964)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-19
p. 1182-1183 3-19 p. 1182-1183 (PDF)
Mensenhandel - Fraude met visa en andere documenten - Betrokkenheid van de FOD Buitenlandse Zaken (Administratieve en disciplinaire gevolgen) (3-1653)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer De Gucht, minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1939-1940 3-29 p. 1939-1940 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-35
p. 2587-2588 3-35 p. 2587-2588 (PDF)
Micro-injectie van zaadcellen (ICSI) - Uitbreiding - ControversiŽle vragen - Evaluatie (Verhoogd risico op aangeboren afwijkingen - Informatie aan paren die kandidaat zijn) (3-701)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 811-812 3-13 p. 811-812 (PDF)
Migranten en ontwikkeling : krachten voor de toekomst (Bijdrage van de nakomelingen van migranten aan de ontwikkeling van BelgiŽ en van de landen van herkomst - Aanbevelingen van de commissie Buitenlandse Betrekkingen, na hoorzittingen en werkvergaderingen) (3-351)      
  Amendement nr 12 van mevrouw Nyssens
3-351/2
p. 4 3-351/2 p. 4 (PDF)
Migratiefenomenen op het Belgische grondgebied - Studie - Bestelling bij de universiteit van Rotterdam (3-6907)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-88
p. 9826 3-88 p. 9826 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-89
p. 10220-10221 3-89 p. 10220-10221 (PDF)
NMBS - Lijn 26 - Uitbating (Treinverbinding rond Brussel [Halle-Vilvoorde] - Tekortkomingen) (3-373)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-5
p. 315-316 3-5 p. 315-316 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 527-529 3-8 p. 527-529 (PDF)
NMBS - Terreinen overgedragen aan het Fonds voor spoorweginfrastructuur (FSI) - Regels voor de verkoop - Brussels Hoofdstedelijk Gewest (3-2132)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting en Overheidsbedrijven
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-35
p. 2534-2535 3-35 p. 2534-2535 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-36
p. 2716-2718 3-36 p. 2716-2718 (PDF)
Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen die geen asielaanvraag hebben ingediend (NBMV) - Moeilijke situatie - Gespecialiseerde opvangcentra (3-3626)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-54
p. 4792-4794 3-54 p. 4792-4794 (PDF)
OCMW's - Bevoegdheid inzake maatschappelijke dienstverlening aan niet-begeleide minderjarigen (3-5558)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-72
p. 7636 3-72 p. 7636 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-78
p. 8455-8456 3-78 p. 8455-8456 (PDF)
Observatorium voor gezondheid en welzijn - Samenwerking met de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn (Toegang tot statistieken inzake belastingschulden - Probleem van de verarming in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest) (3-1825)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-31
p. 2160-2161 3-31 p. 2160-2161 (PDF)
Oercellen - Handel op internet (Toegankelijkheid van een Nederlandse website die eicellen en spermatozoÔden te koop aanbiedt - Verboden handel in BelgiŽ) (3-96)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 19-21 3-1 p. 19-21 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 214-217 3-3 p. 214-217 (PDF)
Oercellen - Handel op internet (Toegankelijkheid van een Nederlandse website die eicellen en spermatozoÔden te koop aanbiedt - Verboden handel in BelgiŽ) (3-97)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 42 3-1 p. 42 (PDF)
Oercellen - Handel op internet (Toegankelijkheid van een Nederlandse website die eicellen en spermatozoÔden te koop aanbiedt - Verboden handel in BelgiŽ) (3-98)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 45 3-1 p. 45 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-3
p. 239 3-3 p. 239 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Gemeenschapssenatoren n.a.v. de regionale verkiezingen van 13 juni 2004)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-70
p. 8 3-70 p. 8 (PDF)
Ontvoeringen door ouders - Werkgroepen - Samenstelling, opdracht en resultaten (3-4740)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6445 3-66 p. 6445 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-68
p. 6858-6860 3-68 p. 6858-6860 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-424)      
  Amendementen nrs 48 tot 52 van mevrouw Nyssens
   Wraking van magistraat (Artikel 835 Gerechtelijk Wetboek)
3-424/2
p. 36-40 3-424/2 p. 36-40 (PDF)
Ontwerp van programmawet (3-966)      
  Amendement nr 24 van mevrouw Nyssens
   Mogelijkheid voor de verenigingen zonder winstoogmerk zich rechtstreeks te wenden tot de Commissie voor boekhoudkundige normen
3-966/2
p. 3-4 3-966/2 p. 3-4 (PDF)
  Amendement nr 25 van mevrouw Nyssens
   Mogelijkheid voor de stichtingen zich rechtstreeks te wenden tot de Commissie voor boekhoudkundige normen
3-966/2
p. 4 3-966/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 26 van mevrouw Nyssens
   Mogelijkheid voor de internationale verenigingen zonder winstoogmerk zich rechtstreeks te wenden tot de Commissie voor boekhoudkundige normen
3-966/2
p. 4 3-966/2 p. 4 (PDF)
  Amendement nr 27 van mevrouw Nyssens
   Internationale verenigingen die in BelgiŽ een zetel van werkzaamheden openen
3-966/2
p. 4-5 3-966/2 p. 4-5 (PDF)
  Amendementen nrs 21 tot 23 van mevrouw Nyssens
   Adoptie : sociaal onderzoek
3-966/2
p. 2-3 3-966/2 p. 2-3 (PDF)
  Amendementen nrs 28 en 29 van mevrouw Nyssens
   Wedden van de parochieassistenten die plaatsen van onderpastoor bekleden
3-966/2
p. 5 3-966/2 p. 5 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Aanpassing Gerechtelijk Wetboek wat betreft buitenlandse advocaten die hun activiteiten in BelgiŽ uitoefenen
3-90
p. 28 3-90 p. 28 (PDF)
   Procťdť van de programmawetten
3-90
p. 27 3-90 p. 27 (PDF)
  3-90
p. 27 3-90 p. 27 (PDF)
   Statuut van de parochieassistenten
3-90
p. 28 3-90 p. 28 (PDF)
Ontwerp van programmawet (I) (3-1986)      
  Amendementen 41 tot 43 van mevrouw Nyssens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
   Financiering van het federale beleid ter reductie van de emissies van broeikasgassen
3-1986/8
p. 1-2 3-1986/8 p. 1-2 (PDF)
Ontwerp van wet houdende diverse bepalingen (3-967)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nyssens
   Bewust maken van de magistraten van de financiŽle weerslag van hun vorderingen tot telefoontap
3-967/2
p. 1-2 3-967/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking van het onderdeel Justitie
   Aanpassing Gerechtelijk Wetboek wat betreft buitenlandse advocaten die hun activiteiten in BelgiŽ uitoefenen
3-90
p. 28 3-90 p. 28 (PDF)
Overdracht van activa - Facturering (3-10)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 36 3-1 p. 36 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-13
p. 839-840 3-13 p. 839-840 (PDF)
Palliatieve zorg - Situatie (Onvoldoende financiering van de zorgstructuren - Beroepsopleiding) (3-1683)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-29
p. 1943-1945 3-29 p. 1943-1945 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-33
p. 2337-2342 3-33 p. 2337-2342 (PDF)
Palliatieve zorgverstrekking - ResidentiŽle eenheden - Quota voor bedden palliatieve zorg - Situatie van de Foyer Saint-FranÁois in Namen (3-5630)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-71
p. 7544-7545 3-71 p. 7544-7545 (PDF)
Parkeren - Depenalisering - Databank van de Directie voor de inschrijving van de voertuigen (DIV) - Toegangsmogelijkheden (om de identiteit te verkrijgen van de eigenaar van een voertuig fout geparkeerd - Private concessiehouder) (3-2381)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
   Vraag met antwoord
Bul. 3-38
p. 2940-2941 3-38 p. 2940-2941 (PDF)
Permanente beroepsopleiding van de magistraten - Opleidingsinstituut voor de Rechterlijke Orde - Onafhankelijkheidswaarborg (3-4739)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-66
p. 6444 3-66 p. 6444 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-69
p. 7018-7020 3-69 p. 7018-7020 (PDF)
Politie - Basisopleiding van politieagenten (3-3946)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-59
p. 5312-5313 3-59 p. 5312-5313 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-60
p. 5476-5478 3-60 p. 5476-5478 (PDF)
Procedure van gezinshereniging - Vertrouwensadvocaten - Aanwijzing en opdracht (Legalisatie van de documenten die het gezin heeft overgemaakt om de verwantschap met de ingezetene te bewijzen) (3-3993)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-60
p. 5480 3-60 p. 5480 (PDF)
Procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit - Personen die zich geen geboortebewijs of akte van bekendheid kunnen verschaffen - Verklaring onder ede (Rol van de gemeenten in de procedure - Recht om te weigeren) (3-451)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-7
p. 455 3-7 p. 455 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-8
p. 521-522 3-8 p. 521-522 (PDF)
Procedures voor het verkrijgen van de Belgische nationaliteit - Personen die zich geen geboortebewijs of akte van bekendheid kunnen verschaffen - Verklaring onder ede (Rol van de gemeenten) (3-345)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-4
p. 268 3-4 p. 268 (PDF)
Psychiatrisch ziekenhuis - Behandeling van een behoeftige - Terugbetaling van de kosten - Kosten voor het OCMW (Niet-terugbetaling van de verblijfskosten in psychiatrische ziekenhuizen - Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen - Collocatie) (3-2349)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 3042-3043 3-39 p. 3042-3043 (PDF)
Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) - Erkenning (Vestigingsvergunning - Overleg tussen de verschillende bevoegheidsniveaus) (3-3003)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3895 3-47 p. 3895 (PDF)
  Bul. 3-53
p. 4619-4620 3-53 p. 4619-4620 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-54
p. 4760-4761 3-54 p. 4760-4761 (PDF)
RIZIV - Rolstoelen - Wijziging van de regels inzake de toekenning van een terugbetaling of een tegemoetkoming (Invoering van een regeling voor de verhuur in de rusthuizen - Aanbod aangepaste rolstoelen - Probleem van de ontsmetting) (3-1839)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-33
p. 2303-2304 3-33 p. 2303-2304 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-34
p. 2480-2481 3-34 p. 2480-2481 (PDF)
Rechterlijke orde - Loopbaanhervorming - Oud niveau 4 - Publicatie van de barema's in het Belgisch Staatsblad (Personeel van griffies en parketsecretarissen ) (3-2417)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-39
p. 2997-2998 3-39 p. 2997-2998 (PDF)
Regeringsverklaring (11 oktober 2005 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Franchimonthervorming
3-129
p. 27 3-129 p. 27 (PDF)
   Gerecht - Themis-plan
3-129
p. 26 3-129 p. 26 (PDF)
   Herinrichting van de gerechtelijke arrondissementen
3-129
p. 26 3-129 p. 26 (PDF)
   Oprichting van een instituut voor de opleiding van de rechterlijke orde
3-129
p. 27 3-129 p. 27 (PDF)
   Pententiair beleid
3-129
p. 27 3-129 p. 27 (PDF)
   Probleem van de juridische bijstand en de toegang tot de justitie
3-129
p. 26 3-129 p. 26 (PDF)
   Terugvorderbaarheid van de erelonen van de advocaten
3-129
p. 26 3-129 p. 26 (PDF)
   Vereenvoudiging van het juridisch taalgebruik
3-129
p. 27 3-129 p. 27 (PDF)
   Voltijdse loopbaanonderbreking : beperking van de gelijkgestelde periode voor het (brug)-pensioen
3-129
p. 26 3-129 p. 26 (PDF)
Regeringsverklaring (12 oktober 2004 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Hervorming van Justitie - Werk "dialogen Justitie" van Professor de Leval en de heer Erdman
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
   Hervorming van het Hof van assisen
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
   Institutioneel forum
3-79
p. 27 3-79 p. 27 (PDF)
   Oprichting van de functie van commissaris van de rechten van de slachtoffers
3-79
p. 27 3-79 p. 27 (PDF)
   Oprichting van een familierechtbank
3-79
p. 29 3-79 p. 29 (PDF)
   Risicospreiding op het vlak van Justitie
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
   Rol van de Senaat
3-79
p. 27 3-79 p. 27 (PDF)
   Splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde
3-79
p. 27 3-79 p. 27 (PDF)
   Terugvorderbaarheid van de erelonen van de advocaten
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
   Wetsontwerp inzake jeugdbescherming
3-79
p. 29 3-79 p. 29 (PDF)
   Wisselend hoederecht
3-79
p. 28 3-79 p. 28 (PDF)
Regeringsverklaring (14 juli 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking (Tweede deel)
   Bestrijding van de gerechtelijke achterstand in de Brusselse rechtbanken
3-6
p. 21 3-6 p. 21 (PDF)
   Ethische kwesties
3-6
p. 22 3-6 p. 22 (PDF)
   Jeugdrechtelijk beleid
3-6
p. 21 3-6 p. 21 (PDF)
   Justitieel beleid
3-6
p. 20-22 3-6 p. 20-22 (PDF)
   Penitentiair beleid
3-6
p. 22 3-6 p. 22 (PDF)
   Toegang tot het gerecht
3-6
p. 20 3-6 p. 20 (PDF)
Regeringsverklaring (14 oktober 2003 - Regering Verhofstadt II)      
  Bespreking
   Hervorming van de justitie - Methode
3-16
p. 18-19 3-16 p. 18-19 (PDF)
   Structurele maatregelen voor de Brusselse rechtbanken - Forum
3-16
p. 19 3-16 p. 19 (PDF)
Registratie als ondernemer - Vereniging van mede-eigenaars (BTW-plichtige - Lid van een vereniging van mede-eigenaars - Afhoudingen overeenkomstig art. 400 e.v. WIB 1992) (3-8)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-1
p. 35 3-1 p. 35 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-6
p. 424-425 3-6 p. 424-425 (PDF)
Registratierechten - Administratieve samenwerking met Frankrijk, Nederland en Luxemburg (Toepassing en publicatie van de internationale overeenkomsten - Mededeling aan de overheid van de aangiften van nalatenschap, de schenkingsakten en de inventarissen na overlijden) (3-1254)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-23
p. 1412-1413 3-23 p. 1412-1413 (PDF)
Rustpensioen - Bedrijfsvoorheffing - Berekening - Terugbetaling (Bedragen die de belastingplichtigen mogen aftrekken wanneer zij alimentatiegeld betalen of fiscaal aftrekbare kosten hebben gemaakt) (3-1015)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-21
p. 1259-1260 3-21 p. 1259-1260 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-23
p. 1407-1408 3-23 p. 1407-1408 (PDF)
SELOR - Mondelinge taalexamens - Slaagpercentage (3-2961)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3899 3-47 p. 3899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4059-4060 3-48 p. 4059-4060 (PDF)
SELOR - Taalexamens - Samenstelling van de examencommissies (3-2959)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3898 3-47 p. 3898 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4056-4058 3-48 p. 4056-4058 (PDF)
SELOR - Taalexamens - Slaagpercentage - Verschil tussen Franstalige en Nederlandstalige kandidaten (3-2960)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-47
p. 3898-3899 3-47 p. 3898-3899 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-48
p. 4058-4059 3-48 p. 4058-4059 (PDF)
Schrapping van de agenda van de Senaat van mondelinge vragen die reeds in de Kamer van volksvertegenwoordigers werden gesteld      
  3-19
p. 9 3-19 p. 9 (PDF)
Strijd tegen de pedopornografie - Opdracht van de Computer Crime Unit (CCU) - Samenwerking met Interpol (3-3663)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-55
p. 4827-4828 3-55 p. 4827-4828 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-58
p. 5256-5259 3-58 p. 5256-5259 (PDF)
Terrorisme - Witwassen van kapitaal - Aan de banken te bezorgen documenten - Vervalsing (CliŽntidentificatie - Gebruik van kopieŽn van identiteitsdocumenten - Misbruik) (3-954)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn
   Vraag met antwoord
Bul. 3-18
p. 1137-1139 3-18 p. 1137-1139 (PDF)
Therapeutische baby's (Medisch begeleide voortplanting teneinde een reeds bestaand kind te genezen) (3-688)      
  Mondelinge vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-112
p. 20-21 3-112 p. 20-21 (PDF)
Toepassing van de BTW-eenheid - Identificatie van de BTW-plichtigen (3-6883)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Reynders, vice-eerste minister en minister van FinanciŽn
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-87
p. 9590 3-87 p. 9590 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-90
p. 10472-10473 3-90 p. 10472-10473 (PDF)
Verblijfsvergunning - Aanvragen - Verblijf om medische redenen - Tussenkomst van een adviserend geneesheer (3-2713)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-41
p. 3193-3194 3-41 p. 3193-3194 (PDF)
Verdrag voor de bescherming van de rechten van de mens en de waardigheid van het menselijk wezen ten aanzien van toepassingen van biologie en geneeskunde - Niet-ratificatie door BelgiŽ (3-2937)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag met antwoord
Bul. 3-44
p. 3552-3554 3-44 p. 3552-3554 (PDF)
Verkiezingen - Aanplakken van de verkiezingslijsten (Stembureaus - Geautomatiseerde bureaus) (3-3)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-1
p. 84 3-1 p. 84 (PDF)
Verlenging van de werkzaamheden van de aanvullende kamers van de hoven van beroep (Wet 9 juli 1977 houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep) (3-1547)      
  Verslag van mevrouw Nyssens (S) en de heer Marinower (K)
3-1547/1
p. 1-8 3-1547/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
3-148
p. 13-14 3-148 p. 13-14 (PDF)
Vermiste personen - Statuut (Vermelding in het bevolkingsregister - Invoering bij de overheid van een statuut van vermist kind) (3-6278)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-82
p. 8967-8968 3-82 p. 8967-8968 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een mandaat van lid van de Federale Controle- en Evaluatiecommissie inzake de toepassing van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie (3-1885)      
  Geheime stemming en uitslag
3-191
p. 31-33 3-191 p. 31-33 (PDF)
  3-191
p. 42-43 3-191 p. 42-43 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de jurisprudentie van het Arbitragehof te organiseren (Commissie Justitie) (3-102)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-102/1
p. 1-2 3-102/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de voorstellen de lege ferenda van het parket van het Hof van Cassatie te organiseren (Commissie Justitie) (3-381)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-381/1
p. 1-2 3-381/1 p. 1-2 (PDF)
Voorstel tot wijziging van artikel 74 van het Reglement van de Senaat om een rapporteur aan te wijzen bij themadebatten (3-263)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Thissen
3-263/1
p. 1-4 3-263/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code tot regeling van de betrekkingen tussen senatoren en de instellingen en openbare diensten betreffende individuele dossiers (3-1274)      
  Voorstel van de heer Brotcorne c.s.
3-1274/1
p. 1-7 3-1274/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben (Uitvoering van ťťn van de onderdelen van de akkoorden over de kieswethervorming [akkoorden van de heilige Cletus] : toekenning aan het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van grondwettelijke autonomie - Toekenning van de bevoegdheid om niet langer ordonnanties maar decreten aan te nemen die kracht van wet hebben - Opheffing van het specifieke toezicht m.b.t. de normen uitgevaardigd door het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest) (3-44)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-44/1
p. 1-3 3-44/1 p. 1-3 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de Syrische aanwezigheid in Libanon (Terugtrekking van Syrische troepen) (3-1083)      
  Voorstel van de heren Brotcorne en Delpťrťe en mevrouw Nyssens
3-1083/1
p. 1-5 3-1083/1 p. 1-5 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg (gezien het financieringstekort, de therapeutische hardnekkigheid en de nood aan onderzoek en opleiding) (3-1480)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Roeck
3-1480/2
p. 1 3-1480/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de genocide van 1994 in Rwanda en de moord op Belgische burgers, bij de tiende herdenkingsdag van die gebeurtenissen (3-580)      
  Bespreking
3-51
p. 41-45 3-51 p. 41-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de preventie van borstkanker (3-792)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Laloy, de heer Van den Brande, mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-190
p. 29-30 3-190 p. 29-30 (PDF)
  3-190
p. 79-80 3-190 p. 79-80 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het imago van vrouwen en mannen in reclame (3-1341)      
  Voorstel van de dames Laloy, Zrihen, Pehlivan, de T'Serclaes, Hermans, de Bethune, Nyssens en Kapompolť en de heer Happart
3-1341/1
p. 1-7 3-1341/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie inzake de toepassing van de wet van 14 juni 2002 betreffende de palliatieve zorg (Prioriteiten opgenomen in het verslag van de Evaluatiecel palliatieve zorg - Voorstellen en aanbevelingen) (3-1583)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Roeck
3-1583/2
p. 1 3-1583/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie om een volksraadpleging te organiseren in het raam van het debat over het openstellen van adoptie voor paren van hetzelfde geslacht (3-1317)      
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in EthiopiŽ (Politiek geweld - Democratiseringsproces - Verkiezingen) (3-1471)      
  Voorstel van de heren Brotcorne, Roelants du Vivier en Destexhe en van mevrouw Nyssens
3-1471/1
p. 1-8 3-1471/1 p. 1-8 (PDF)
Voorstel van resolutie voor een betere ondersteuning van de palliatieve zorg (3-1349)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Roeck
3-1349/1
p. 1-102 3-1349/1 p. 1-102 (PDF)
Voorstel voor een Europese richtlijn over de bewaring van elektronische verkeersgegevens - Advies van de Europese toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) - Houding van BelgiŽ (3-3849)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Donfut, staatssecretaris voor Europese Zaken, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken
   Vraag met antwoord
Bul. 3-57
p. 5153-5156 3-57 p. 5153-5156 (PDF)
Vrijwillige verwerving van een vreemde nationaliteit - Begrip - Interpretatie (3-2581)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-42
p. 3253 3-42 p. 3253 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-43
p. 3408-3409 3-43 p. 3408-3409 (PDF)
Vruchtbaarheidsklinieken in BelgiŽ - Technieken en statistieken - Toeloop van Franse lesbiennes (Kunstmatige bevruchting - Toegangscriteria - Terugbetaling ziekteverzekering) (3-3721)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-57
p. 5083-5084 3-57 p. 5083-5084 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-62
p. 5885-5887 3-62 p. 5885-5887 (PDF)
Weigering omgangsrecht - Klachten - Seponering - Richtlijnen voor de parketten (3-813)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-14
p. 913 3-14 p. 913 (PDF)
Werkloosheidsuitkeringen - Toekenningsregels - Versoepeling voor jongeren die zich werkelijk inspannen om een beroepsopleiding te volgen (Stage-overeenkomst) (3-734)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Vandenbroucke, minister van Werk en Pensioenen
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-13
p. 806-807 3-13 p. 806-807 (PDF)
   Antwoord gegeven door mevrouw Van den Bossche, minister van Werk
Bul. 3-36
p. 2745-2746 3-36 p. 2745-2746 (PDF)
Wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen - Artikel 77 - VZW's die steun geven aan illegalen - Overeenstemming van de sociale doelstelling (Humanitaire clausule - Interpretatie artikel 77) (3-5225)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-70
p. 7117 3-70 p. 7117 (PDF)
   Antwoord
Bul. 3-77
p. 8237 3-77 p. 8237 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de analyse van de dreiging (Oprichting van het CoŲrdinatieorgaan voor de driegingsanalyse : OCAD - Wijziging van de wet 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer t.o.v. de verwerking van persoonsgegevens en van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt - Zie ook doc. 3-1612) (3-1611)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de beheersing van de begroting van de gezondheidszorg en houdende diverse bepalingen inzake gezondheid (3-1122)      
  (Wijzigingen aan de wet betreffende de verplichte verzekering geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 : Beschermingsmaatregelen ten voordele van de patiŽnt [Uitbreiding van de vergoedingsvoorwaarden van het bijzonder solidariteitsfonds - Soepeler toestand tot het bijzonder solidariteitsfonds voor chronisch zieke kinderen jonger dan 19 jaar - Tegemoetkoming voor zware chronische thuisverzorging aan comapatiŽnten] - Responsabiliseringsmaatregelen [Aanmoedigen van het rationeel voorschrijfgedrag van geneesmiddelen via de accreditering van de arts - Toestaan aan de Profielcommissies gegevens door te geven aan de Dienst Geneeskundige Controle en Evaluatie van het Riziv - Stijven van het bijzonder reservefonds - Bekrachtiging van de beslissing van rechtsvordering door de leidende ambtenaren van het Riziv - Aanstelling van een kwaliteitsadviseur die een brugfunctie kan vervullen tussen de verschillende overheidsinstellingen]) - (Wijzigingen van de wet op de ziekenhuizen [Betere onderlinge samenwerking tussen ziekenhuizen - Instelling van zorgregio's - Programmatieregels voor de zware medische apparatuur : PET-scan en NMR ; strijd tegen de niet-erkende toestellen - Forfaitaire bijdrage van de patiŽnten bij oneigenlijk gebruik van de spoeddiensten - Bevriezen van de inhoudingen op de artsenhonoraria]) - (Beheersing van de begrotingsdoelstelling van de ziekteverzekering : machtigingen aan de Koning) - (Geneesmiddelen [Groepsgewijze herzieningen van geneesmiddelen - Verruiming van de referentieterugbetaling : generische en innovatieve geneesmiddelen - "Deconnexie" tussen de terugbetalingsbasis van een geneesmiddel en de publieksprijs - Invoering van de offerteaanvraag van geneesmiddelen buiten patent : kiwimodel - Verbod voor de farmaceutische ondernemingen om uit de terugbetalingsregeling te stappen - Reglementering van het gebruik van de informatiecampagnes i.v.m. de gezondheid voor commerciŽle doeleinden)
   Algemene bespreking
3-107
p. 8-41 3-107 p. 8-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de externe rechtspositie van gedetineerden (Relatie tussen de gedetineerde en de vrije samenleving - Rationalisering van de bestaande strafuitvoeringsmodaliteiten - Bevoegdheidsverdeling tussen minister en strafuitvoeringsrechtbank - Positie van het slachtoffer in het kader van de strafuitvoering - Door de minister toe te kennen strafuitvoeringsmodaliteiten en procedure - Strafuitvoeringsmodaliteiten toegekend op rechterlijk niveau - Procedures voor de strafuitvoeringsrechter en voor de strafuitvoeringsrechtbank - Opheffing van de wet van 5 maart 1998 betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen de abnormalen en de gewoontemisdadigers - Opheffing wet 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1128)      
  Amendementen nrs 6 tot 31 en 80 van mevrouw Nyssens
3-1128/5
p. 1-11 3-1128/5 p. 1-11 (PDF)
  3-1128/5
p. 29-31 3-1128/5 p. 29-31 (PDF)
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (Eťn enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Amendementen nrs 18 tot 49, 66 en 67 van mevrouw Nyssens
3-2068/2
p. 17-42 3-2068/2 p. 17-42 (PDF)
  3-2068/2
p. 50 3-2068/2 p. 50 (PDF)
  Amendement nr 68 van mevrouw Nyssens
3-2068/3
p. 1-2 3-2068/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-210
p. 49-70 3-210 p. 49-70 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-210
p. 70-86 3-210 p. 70-86 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de internering van personen die lijden aan een geestesstoornis (Grondige hervorming van de wetgeving - Wijziging art. 488 Burgerlijk Wetboek, art. 71 Strafwetboek, artt. 195 en 590 Wetboek van strafvordering, artt. 76, 91, 92 en 635 Gerechtelijk Wetboek, art. 162 Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten en wetten 9 april 1930, 15 juni 1935, 23 mei 1990, 26 juni 1990, 5 augustus 1992 en 17 mei 2006) (3-2094)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
3-2094/2
p. 1 3-2094/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wijziging van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het CoŲrdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur en van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie) (3-2138)      
  Amendementen nrs 1 tot 25 en 34 van mevrouw Nyssens
3-2138/2
p. 1-11 3-2138/2 p. 1-11 (PDF)
  3-2138/2
p. 18-19 3-2138/2 p. 18-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de samenwerking met het Internationaal Strafgerechtshof en de internationale straftribunalen (In overeenstemming brengen van het Belgische recht met de bepalingen van het Statuut van Rome - Opheffing van de wet van 22 maart 1996 en van artikel 28 van de wet van 5 augustus 2003) (3-478)      
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Nyssens
3-478/2
p. 3-4 3-478/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de transseksualiteit (Invoering van een administratieve procedure via de ambtenaar van de burgerlijke stand tot erkenning van de geslachtsverandering en wijziging van de voornaam) (3-1794)      
  Amendementen nrs 1 tot 12 van mevrouw Nyssens
3-1794/2
p. 1-8 3-1794/2 p. 1-8 (PDF)
Wetsontwerp betreffende ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht (Opheffing van de wet van 16 juni 1993 betreffende de universele bevoegdheid van het Belgische gerecht en opnemen van de belangrijkste bepalingen in het gemeenrecht) (3-136)      
  Amendementen nrs 1 tot 7 van mevrouw Nyssens
3-136/2
p. 1-4 3-136/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-11
p. 4-27 3-11 p. 4-27 (PDF)
  3-11
p. 27-33 3-11 p. 27-33 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Coveliers en Hugo Vandenberghe en van de dames Nyssens en Durant
3-12
p. 24-26 3-12 p. 24-26 (PDF)
  3-12
p. 33-34 3-12 p. 33-34 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het Europees aanhoudingsbevel (3-395)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nyssens
3-395/2
p. 1-2 3-395/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-29
p. 11-19 3-29 p. 11-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende terroristische misdrijven (Omzetting EU-kaderbesluit - Invoeging in het Strafwetboek van de definitie van "terroristische" misdrijven en van het begrip "terroristische groep" - In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met het Verdrag tot bestrijding van de financiering van terrorisme) (3-332)      
  Algemene bespreking
3-26
p. 24-33 3-26 p. 24-33 (PDF)
Wetsontwerp houdende aanvulling van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek inzake verkoop teneinde de consumenten te beschermen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen) (Verkoop van en garantie voor consumptiegoederen - Omzetting EG-richtlijn - Gebrek aan overeenstemming) (3-722)      
  Amendementen nrs 21 tot 24 van mevrouw Nyssens
3-722/2
p. 14-16 3-722/2 p. 14-16 (PDF)
  Algemene bespreking
3-68
p. 32-34 3-68 p. 32-34 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I) (3-1988)      
  Algemene bespreking
   Procťdť van programmawetten - Kritiek op de werkmethode
3-196
p. 14-15 3-196 p. 14-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (IV) (3-2121)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
   Hervorming van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats en van het Burgerlijk Wetboek
3-2121/2
p. 1 3-2121/2 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Nyssens
   Hervorming van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats en van het Burgerlijk Wetboek
3-2121/2
p. 1-3 3-2121/2 p. 1-3 (PDF)
  Algemene bespreking
   Hervorming van de wet van 20 februari 1991 betreffende de huurovereenkomsten die betrekking hebben op de hoofdverblijfplaats en van het Burgerlijk Wetboek : evenwicht tussen huurder en verhuurder
3-213
p. 58 3-213 p. 58 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de termijnen, het verzoekschrift op tegenspraak en de procedure van collectieve schuldenregeling (Veralgemening van het verzoekschrift op tegenspraak als inleidende akte van rechtsingang voor alle aangelegenheden die tot de bevoegdheid van de arbeidsgerechten behoren - Datum waarop de termijnen ingaan, wanneer deze beginnen te lopen na een kennisgeving - Wijziging van de burgerlijke bevoegdheden van het arbeidsauditoraat - Grondige wijziging van de procedure van collectieve schuldenregeling [Aanpassing wet van 5 juli 1998] opgedrongen door toepassingsmoeilijkheden) (3-1207)      
  Amendementen nrs 1 tot 8 van mevrouw Nyssens
3-1207/2
p. 1-7 3-1207/2 p. 1-7 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende gezondheid (3-1812)      
  Amendement nr 21 van mevrouw Nyssens
   Uitbreiding bevoegdheden vroedvrouwen
3-1812/3
p. 9-10 3-1812/3 p. 9-10 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende justitie (Gerechtelijke kantons Zinnik en Le Roeulx - Kaderuitbreiding politierechtbanken Leuven en Brugge - Wijziging wet 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting voor wat het Hof van beroep te Luik betreft - Wijziging artikel 287 Gerechtelijk Wetboek : vervanging van de mandaten van korpchefs) (3-1438)      
  Algemene bespreking
3-139
p. 28-31 3-139 p. 28-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op de verbetering van de onderzoeksmethoden in de strijd tegen het terrorisme en de zware en georganiseerde criminaliteit (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Anderze onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst, inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties, provocatie, minionderzoek, vertrouwelijk dossier, rechterlijke controle - Aanwijzing van onderzoeksrechters gespecialiseerd in het onderzoek naar terrorismezaken en die hun bevoegdheden kunnen uitoefenen over het hele grondgebied - Wijziging Wetboek van Strafvordering en Gerechtelijk Wetboek) (3-1491)      
  Amendementen nrs 9 tot 28 van mevrouw Nyssens
3-1491/2
p. 5-21 3-1491/2 p. 5-21 (PDF)
  Verslag van de heer Willems en mevrouw Nyssens
3-1491/3
p. 1-129 3-1491/3 p. 1-129 (PDF)
  Algemene bespreking
3-144
p. 4-44 3-144 p. 4-44 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake de internationale samenwerking en de bescherming van kinderen op het gebied van de interlandelijke adoptie, gedaan te Den Haag op 29 mei 1993 (3-259)      
  Algemene bespreking
3-47
p. 29-30 3-47 p. 29-30 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag tot vaststelling van een grondwet voor Europa, en met de Slotakte, gedaan te Rome op 29 oktober 2004 (3-1091)      
  Algemene bespreking
3-110
p. 7-48 3-110 p. 7-48 (PDF)
Wetsontwerp houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken (bij de rechtbanken van eerste aanleg gevestigd in de zetel van het rechtsgebied van een hof van beroep, ter vervanging van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Gespecialiseerde rechters - Rol van het openbaar ministerie - Multidisciplinaire kamers - Wijziging Gerechtelijk Wetboek en wet 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken - Opheffing wet 18 maart 1998 en KB's 10 augustus 1998, 28 januari 1999 en 25 februari 1999 betreffende de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling) (3-1127)      
  Amendementen nrs 3 tot 17 van mevrouw Nyssens
3-1127/4
p. 1-8 3-1127/4 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-124
p. 8-15 3-124 p. 8-15 (PDF)
Wetsontwerp houdende verticale integratie van het openbaar ministerie (Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 22 december 1998 betreffende de verticale integratie) (3-541)      
  Algemene bespreking
3-47
p. 35-40 3-47 p. 35-40 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Verschaffen van een meer duidelijke en meer volledige wettelijke basis aan de veiligheidsverificaties uitgevoerd door de inlichtingendiensten) (3-1075)      
  Amendementen nrs 1 tot 22 van mevrouw Nyssens
3-1075/3
p. 1-11 3-1075/3 p. 1-11 (PDF)
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-102
p. 28-32 3-102 p. 28-32 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (Instellen, ten voordele van de burgers, van een effectieve juridische beroepsmogelijkheid tegen de veiligheidsverificaties) (3-1076)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
3-1076/3
p. 1-2 3-1076/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendementen nrs 3 en 4 van mevrouw Nyssens
3-1076/5
p. 1-2 3-1076/5 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-102
p. 23-26 3-102 p. 23-26 (PDF)
  3-102
p. 26-28 3-102 p. 26-28 (PDF)
Wetsontwerp inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding (3-1889)      
  Amendementen nrs 87, 91 en 103 van mevrouw Nyssens
3-1889/3
p. 26 3-1889/3 p. 26 (PDF)
  3-1889/3
p. 27 3-1889/3 p. 27 (PDF)
  3-1889/3
p. 36 3-1889/3 p. 36 (PDF)
  Verslag van de heer Noreilde en mevrouw Nyssens
3-1889/4
p. 1-96 3-1889/4 p. 1-96 (PDF)
  Algemene bespreking
3-195
p. 32-42 3-195 p. 32-42 (PDF)
Wetsontwerp met betrekking tot de kosteloze borgtocht (Verbetering van de informatie en de bescherming van de lekenborg - Beperking van de verbintenissen van de erfgenaam tot zijn erfdeel - Wijziging Burgerlijk Wetboek) (3-2056)      
  Algemene bespreking
3-213
p. 26-30 3-213 p. 26-30 (PDF)
Wetsontwerp ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie (Globale hervorming van de wetgeving inzake discriminatie - Omzetting EG-richtlijn van 29 juni 2000 - Uitvoering van de verplichtingen van het Internationaal verdrag van 21 december 1965 inzake uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie - Algemeen kader voor bestrijding van discriminatie op grond van nationaliteit, ras, huidskleur, afkomst of nationale of etnische afstamming - Toepassing zowel op de openbare overheid als op de privť-actoren op het vlak van arbeidsbetrekkingen, sociale zekerheid of levering van goederen en diensten - Burgerlijke sancties : forfaitaire schadevergoeding, stakingsvordering, bescherming van slachtoffers tegen represailles - Strafrechtelijke bestraffing van daden die aanzetten tot discriminatie, haat of geweld, verspreiding van ideeŽn die de superioriteit van een ras bevestigen, van daden begaan door een ambtenaar en van deelname of hulp aan een groepering die rassendiscriminatie verkondigt - Collectief actierecht - Verdeling van de bewijslast) (3-2364)      
  Stemming en stemverklaringen van de heren Ceder, Mahoux en Wille en de dames Durant, de Bethune en Nyssens
3-216
p. 173-174 3-216 p. 173-174 (PDF)
  3-216
p. 248-249 3-216 p. 248-249 (PDF)
Wetsontwerp tot hervorming van de Raad van State en tot oprichting van een Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Beheersing van de gerechtelijke achterstand bij de Raad van State - Afschaffing van een aantal niet-rechtsprekende bevoegdheden van de afdeling administratie - Overdracht van de bevoegdheid om uitspraak te doen omtrent geschillen inzake individuele beslissingen in het vreemdelingenrecht aan de Raad voor de Vreemdelingenbetwistingen, dewelke tevens het bevoegdheidspakket van de Vaste Beroepscommissie voor Vluchtelingen overneemt - Invoering van technieken van modern management bij de Raad van State en aanpassing van het statuut van de ambtsdragers aan de moderne beheersnoden : mandatenstelsel, evaluatiesysteem en rapporteringsmechanismen - Uitbreiding van de mogelijkheid om alleen te zetelen - Zeefprocedure in de administratieve cassatie - Versnelde rechtspleging voor doelloze beroepen en voor verzoekschriften die enkel op korte debatten met zich meebrengen) (3-1787)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot het bevoorrechten van een gelijkmatig verdeelde huisvesting van het kind van wie de ouders gescheiden zijn en tot regeling van de gedwongen tenuitvoerlegging inzake huisvesting van het kind (Aanvulling artikelen 374 en 387bis en invoeging artikel 387ter in het Burgerlijk Wetboek - Aanvulling artikel 1412 Gerechtelijk Wetboek) (3-1645)      
  Amendementen nrs 2 tot 6 van mevrouw Nyssens
3-1645/2
p. 2-8 3-1645/2 p. 2-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde en de Algemene Raad van de partners van de Rechterlijke Orde (De Commissie, opgericht bij de FOD Justitie, is belast met elke actie die de modernisering van de Rechterlijke Orde tot doel heeft - De Algemene Raad is ermee belast aan de Commissie initiatieven ter bevordering van de modernisering van Justitie voor te stellen) (3-1720)      
  Amendementen nrs 3, 4 en 9 van mevrouw Nyssens
3-1720/2
p. 2-3 3-1720/2 p. 2-3 (PDF)
  3-1720/2
p. 4 3-1720/2 p. 4 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van de artikelen 187bis, 187ter, 191bis, 191ter, 194bis en 194ter in het Gerechtelijk Wetboek en tot wijziging van de artikelen 259bis-9 en 259bis-10 van hetzelfde Wetboek (Derde toegangsweg tot de magistratuur : mondeling evaluatie-examen) (3-976)      
  Amendementen nrs 4 tot 12 van mevrouw Nyssens
3-976/2
p. 3-8 3-976/2 p. 3-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-96
p. 30-38 3-96 p. 30-38 (PDF)
Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering (Uitbreiding van het aanbod inzake bemiddeling in het kader van een strafprocedure [Alternatief voor de zogenaamde "klassieke strafrechtspleging"]) (3-1184)      
  Amendementen nrs 15 en 16 van mevrouw Nyssens
3-1184/2
p. 11 3-1184/2 p. 11 (PDF)
Wetsontwerp tot omzetting van de richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven (Slachtoffers van een opzettelijke gewelddaad hebben recht op schadeloosstelling, eender waar het strafbaar feit in de EU is begaan : verplichting voor elke lidstaat een stelsel te organiseren voor het schadeloosstellen van de slachtoffers - Samenwerkingssysteem dat ertoe strekt de toegang tot schadeloosstelling te vergemakkelijken bij grensoverschrijdende situaties) (3-1420)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-1420/3
p. 1-8 3-1420/3 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-134
p. 45 3-134 p. 45 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een Commissie belast met de hernieuwing van de organen van de islamitische eredienst (3-815)      
  Algemene bespreking
3-74
p. 4-24 3-74 p. 4-24 (PDF)
Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen (Wijziging Gerechtelijk Wetboek) (3-2435)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nyssens
3-2435/2
p. 1-2 3-2435/2 p. 1-2 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-2435/3
p. 1-10 3-2435/3 p. 1-10 (PDF)
Wetsontwerp tot toekenning aan de journalisten van het recht om hun informatiebronnen te verzwijgen (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot bescherming van de journalistieke bronnen) (3-670)      
  Amendementen nrs 14 tot 16 van mevrouw Nyssens
3-670/4
p. 1-2 3-670/4 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 22 van mevrouw Nyssens
3-670/5
p. 3 3-670/5 p. 3 (PDF)
Wetsontwerp tot verruiming van de strafrechtelijke bescherming van de minderjarigen (Strafrechtelijk gedeelte van de hervorming van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming - Strengere bestraffing van personen die minderjarigen misbruiken om misdrijven te plegen - Verzwaring van de straffen; verzwarende omstandigheden - Invoeging in het Strafwetboek van de meeste bepalingen van titel IV van de Jeugdwet [Aanzetten van minderjarigen tot bedelen - Onthulling van de identiteit van de persoon die wordt vervolgd voor de jeugdrechtbank - Belemmering van het toezicht op de gezinsbijslag] - Opheffing van sommige strafbepalingen in de wet van 8 april 1965 [o.a. misdrijven inzake kinderarbeid]) (3-1137)      
  Amendement nr 3 van mevrouw Nyssens
3-1137/2
p. 2 3-1137/2 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 216ter van het Wetboek van strafvordering, teineinde de dienstverlening opnieuw in te voeren in het kader van de bemiddeling in strafzaken (3-1162)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Nyssens
3-1162/2
p. 1-7 3-1162/2 p. 1-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 340, ß 3, van het Gerechtelijk Wetboek (Termijn van het beraad) (3-2096)      
  Algemene bespreking
3-213
p. 45-47 3-213 p. 45-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 46bis van het Wetboek van Strafvordering (Bevoegdheid van de procureur des Konings inzake identificatie van de gebruiker van een IP-adres - Rechtstreekste toegang van de CTIF, de Centrale Technische Interceptiefacilitie van de geÔntegreerde politiedienst, tot de klantenbestanden van de operatoren) (3-1824)      
  Stemming en stemverklaringen van mevrouw Nyssens en de heer Hugo Vandenberghe
3-185
p. 40-41 3-185 p. 40-41 (PDF)
  3-185
p. 63 3-185 p. 63 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van artikel 505 van het Strafwetboek en van artikel 35 van het Wetboek van strafvordering in verband met de in geval van heling toepasselijke verbeurdverklaring (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende diverse maatregelen inzake de heling en de inbeslagneming) (Bijzondere verbeurdverklaring van vermogensvoordelen - Witwasdelict - Ernstige fiscale fraude) (3-1610)      
  Algemene bespreking
3-213
p. 43-45 3-213 p. 43-45 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek en van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 259bis, 314bis, 504quater, 550bis en 550ter van het Strafwetboek) (In overeenstemming brengen van het Belgisch recht met de Overeenkomst van de Raad van Europa inzake informaticacriminaliteit en van het aanvullend Protocol) (3-1135)      
  Amendement nr 11 van mevrouw Nyssens en de heer Cheron
3-1135/2
p. 14 3-1135/2 p. 14 (PDF)
  Amendement nr 5 van mevrouw Nyssens c.s.
3-1135/2
p. 4-5 3-1135/2 p. 4-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-121
p. 32-47 3-121 p. 32-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 81, 104, 569, 578, 579, 580, 583 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overdracht van de geschillen voor procedures van collectieve schuldenregeling naar de arbeidsrechtbanken - Bevoegdheden van de arbeidsrechtbanken m.b.t. bepaalde opmerkingen die voortkomen uit de toepassing van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen alsook aanpassing van de terminologie van het Gerechtelijk Wetboek aan deze wet) (Cf doc K 50-2010) (3-1210)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Nyssens
3-1210/2
p. 1-5 3-1210/2 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-130
p. 34 3-130 p. 34 (PDF)
  3-130
p. 34-51 3-130 p. 34-51 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het vaststellen van de afstamming en de gevolgen ervan (In overeenstemming brengen van de bepalingen van het Burgerlijk Wetboek met de diverse, door het Arbitragehof terzake gewezen arresten waarin het Hof tot een discriminatie heeft geconcludeerd - Erkenning van een kind - Onderzoek naar vaderschap - Afstamming buiten het huwelijk - Vermoeden van vaderschap) (3-1402)      
  Amendementen nrs 1 tot 13 van mevrouw Nyssens
3-1402/3
p. 1-9 3-1402/3 p. 1-9 (PDF)
  Amendementen nrs 54 tot 55 van mevrouw Nyssens
3-1402/6
p. 6-7 3-1402/6 p. 6-7 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Omzetting EG-richtlijn inzake minimumnormen voor erkenning als vluchteling of als persoon die anderszins internationale bescherming behoeft - Statuut van subsidiaire bescherming voor asielzoekers - Vereenvoudiging asielprocedure - Gezinshereniging - Omzetting EG-richtlijn inzake de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking wordt afgegeven aan slachtoffers van mensenhandel of aan vreemdelingen die hulp kregen bij illegale immigratie) (3-1786)      
  Algemene bespreking
3-178
p. 4 3-178 p. 4 (PDF)
  3-178
p. 4-65 3-178 p. 4-65 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op de politie- en inlichtingendiensten en van de artikelen 323bis en 327bis van het Gerechtelijk Wetboek (Analyse van de dreiging - Bestrijding van terrorisme en extremisme - CoŲrdinatieorgaan voor de dreiginganalyse - Veiligheidsmachtiging van het niveau "zeer geheim" - Vaste Comitťs P en I - Zie ook doc. 3-1611) (3-1612)      
  Algemene bespreking
3-171
p. 49-52 3-171 p. 49-52 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen (Regels betreffende de benoeming, de termijn van het mandaat, de wijze van aanwerving, de selectie en de hernieuwing van hun mandaat) (Cfr. 2-1427) (3-385)      
  Algemene bespreking
3-38
p. 47-50 3-38 p. 47-50 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, van artikel 606 van het Wetboek van strafvordering en van de artikelen 12 en 30 van het Strafwetboek (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het Wetboek van strafvordering, het Strafwetboek, het Burgerlijk Wetboek, de nieuwe gemeentewet en de wet van 24 april 2003 tot hervorming van de adoptie) (Wijziging wet 8 april 1965 : herstelgerichte maatregelen van bemiddeling en herstelgericht groepsoverleg ; rechtswaarborgen voor de minderjarige - Wijziging Wetboek van Strafvordering : plaatsing, in geval van een uithandengeving, in een gesloten federaal centrum voor minderjarigen - Wijziging Strafwetboek : geen levenslange opsluiting of hechtenis voor minderjarigen ; toerekening van voorlopige plaatsingsmaatregelen op de duur van de vrijheidsstraffen) (3-1313)      
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Verduidelijking van de situatie van wie een hernieuwing van een vergunning, erkenning of wapendrachtvergunning aanvragen wat de reikwijdte van het rechten betreft gedurende de periode die noodzakelijk is om hun aanvraag te onderzoeken) (3-2004)      
  Algemene bespreking
3-196
p. 39-40 3-196 p. 39-40 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd (Nieuwe bevoegdheden van de procureur des Konings, uitbreiding van de waaier van maatregels waarover de jeugdrechter beschikt, meer rechtszekerheid bij plaatsing in een opvoedingsafdeling, objectiveren van situaties die aanleiding kunnen geven tot een plaatsing in een gemeenschapsinstelling en toekenning van bijkomende rechten aan de ouders die tegelijk meer worden geresponsabiliseerd - Procedure van de uithandengeving) (3-1312)      
  Amendementen nrs 1 tot 7, 23 tot 25 en 28 van mevrouw Nyssens
3-1312/2
p. 1-4 3-1312/2 p. 1-4 (PDF)
  3-1312/2
p. 13-15 3-1312/2 p. 13-15 (PDF)
  3-1312/2
p. 16 3-1312/2 p. 16 (PDF)
  Amendement nr 59 van mevrouw Nyssens
3-1312/6
p. 5-6 3-1312/6 p. 5-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-156
p. 5-27 3-156 p. 5-27 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden (Wijziging Burgerlijk Wetboek, Gerechtelijk Wetboek, Strafwetboek, Wetboek van successierechten en Wetboek van internationaal privaatrecht - Zie ook doc. 3-1793) (3-1792)      
  Amendement nr 37 van mevrouw Nyssens
3-1792/3
p. 13-14 3-1792/3 p. 13-14 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de evaluatie van de magistraten en de mandaten van korpschef en tot wijziging van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 80, 259quater, 259quinquies, 259nonies, 259decies, 259undecies, 323bis, 340, 341, 346 en 359 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging in dit Wetboek van een artikel 324 en tot wijziging van de artikelen 43 en 43quater van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken) (3-1707)      
  Amendementen nrs 14 tot 24 van mevrouw Nyssens
3-1707/2
p. 14-19 3-1707/2 p. 14-19 (PDF)
  Amendementen nrs 26 tot 28 van mevrouw Nyssens
3-1707/3
p. 1-2 3-1707/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-177
p. 28-36 3-177 p. 28-36 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van diverse wettelijke bepalingen met betrekking tot het strafrecht en de strafrechtspleging, teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken (Procedure van oproeping bij proces-verbaal : invoering van een maximumtermijn voor de behandeling van het dossier zodra de rechtsdag is bepaald (artikel 216 quater Wetboek van Strafvordering) - Vervanging van de alleenzetelende rechter als assessor aangewezen bij het Hof van assisen) (3-1064)      
  Amendementen nrs 2 tot 4 van mevrouw Nyssens
3-1064/2
p. 2-4 3-1064/2 p. 2-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-104
p. 32-35 3-104 p. 32-35 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, teneinde de adoptie door personen van hetzelfde geslacht mogelijk te maken (Echtgenoot van hetzelfde geslacht of persoon van hetzelfde geslacht met wie men samenwoont) (3-1460)      
  Amendementen nrs 2 tot 9 van mevrouw Nyssens
3-1460/2
p. 2-13 3-1460/2 p. 2-13 (PDF)
  Amendementen nrs 38 en 39 van mevrouw Nyssens, ingediend na de goedkeuring van het verslag
3-1460/7
p. 1-2 3-1460/7 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-159
p. 23-57 3-159 p. 23-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
3-159
p. 57-74 3-159 p. 57-74 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (Consensuele oplossing van geschillen via een bemiddelingsprocedure) (3-781)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Nyssens
3-781/2
p. 1-6 3-781/2 p. 1-6 (PDF)
  Amendementen nrs 4 tot 8 en 31 van mevrouw Nyssens
3-781/3
p. 1-3 3-781/3 p. 1-3 (PDF)
  3-781/3
p. 15 3-781/3 p. 15 (PDF)
  Amendement nr 70 van mevrouw Nyssens
3-781/5
p. 18 3-781/5 p. 18 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie (Scheppen van het wettelijk kader op basis waarvan het statuut van het gerechtspersoneel van niveau 1, de griffiers en de secretarissen kan worden geconformeerd aan een hedendaags personeelsbeleid - Aanpassing van de organisatiestructuur van de gerechtelijke overheden - Belasten van de magistraatkorpsoverste met de algemene leiding en de organisatie van de rechtbank en doortrekking van de hiŽrarchische lijn "magistraat-korpsoverste-hoofdgriffier" - Oprichting van steundiensten - Bevordering van de personeelsmobiliteit - Loskoppeling van benoemingsvoorwaarden en loonbarema's van de hiŽrarchie van de rechtsmachten - Oprichten van een gemeenschappelijk steunpunt t.b.v. het College van procureurs-generaal, de Raad van procureurs des Konings en de Raad van arbeidsauditeurs - Evaluatie van het personeel - Wijziging wetten 15 juni 1935, 3 april 1953, 7 juli 1969, 15 juli 1970, 16 juli 1970, 20 juli 1971, 2 juli 1975 en 10 juni 2006) (3-2009)      
  Amendementen nrs 9 tot 11 en 30 tot 37 van mevrouw Nyssens
3-2009/3
p. 10-14 3-2009/3 p. 10-14 (PDF)
  3-2009/3
p. 19-21 3-2009/3 p. 19-21 (PDF)
  Amendementen nrs 116 tot 118 van mevrouw Nyssens
3-2009/4
p. 30-32 3-2009/4 p. 30-32 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand en de rechtsbijstand (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de juridische bijstand) (Omzetting richtlijn 2003/8/EG tot verbetering van de toegang tot de rechter bij grensoverschrijdende zaken d.m.v. gemeenschappelijke minimumvoorschriften betreffende rechtsbijstand - Rechtshulp in een geschil met iemand die in een andere EU-lidstaat verblijft - Vereenvoudiging van de rechtspleging voor de verkrijging van rechtsbijstand) (3-1674)      
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Nyssens
3-1674/2
p. 1-3 3-1674/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het bestrijden van de gerechtelijke achterstand (Vereenvoudiging en veralgemening van het in gereedheid brengen van een zaak - Timing van de neerleggging en overlegging van conclusies ter griffie - Actieve rol van de rechter op de zitting - Rechtspleging die sneller van zijn gebreken wordt gezuiverd - Rechtspleging in korte debatten - Vonnis geacht op tegenspraak - Conclusies en syntheseconclusies - Beraadslaging en vonnis - Straffen van het misbruiken van de rechtspleging - Beperking van de duur van de rechtspleging) (3-2095)      
  Amendementen nrs 1 tot 10 van mevrouw Nyssens
3-2095/2
p. 1-15 3-2095/2 p. 1-15 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 45-47 3-213 p. 45-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op het strenger bestraffen van geweld tegen bepaalde categorieŽn van personen (Invoering van een nieuwe verzwarende omstandigheid in het Strafwetboek gelet op de vaststelling dat lichamelijk geweld toeneemt tegen personen die in de uitoefening van hun bediening verplicht zijn contact te hebben met het publiek teneinde noodzakelijke opdrachten van collectief belang te vervullen) (3-1791)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Nyssens
3-1791/2
p. 1-2 3-1791/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-193
p. 44-47 3-193 p. 44-47 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de heropening van de rechtspleging in strafzaken (wanneer bij een arrest van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens is vastgesteld dat het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden of de aanvullende protocollen zijn geschonden - Hof van Cassatie) (3-1769)      
  Amendement nr 5 van mevrouw Nyssens
3-1769/2
p. 3-4 3-1769/2 p. 3-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging, wat de regeling van het erfrecht van de langstlevende wettelijk samenwonende betreft, van het Burgerlijk Wetboek en van de wet van 29 augustus 1988 op de erfregeling inzake landbouwbedrijven met het oog op het bevorderen van de continuÔteit (Invoering van een erfrecht ab intestato, nml het vruchtgebruik op de woning en het daarin aanwezige huisraad (preferentiŽle goederen) - De ascendenten van de eerstgestorven samenwonende partner kunnen niet langer hun reservataire aanspraak laten gelden t.a.v. giften aan de langstlevende wettelijk samenwonende - Invoeging van onderhoudsverplichtingen t.a.v. asendenten ten laste van de langstlevende wettelijk samenwonende partner - Continuiteit van landbouwbedrijven) (3-2015)      
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Nyssens
3-2015/2
p. 1-4 3-2015/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de draagmoeders (Reglementering - Wijziging Burgerlijk Wetboek artikelen 56 en 57 [voor notaris gesloten overeenkomst], artikelen 312 en 332 [vordering tot betwisting van moederschap of van vaderschap] - Strafbepalingen) (3-417)      
  Verslag van de dames Nyssens en De Schamphelaere en van de heer Mahoux
3-417/2
p. 1-87 3-417/2 p. 1-87 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de instelling, de organisatie, de bevoegdheid en de werkwijze van de administratieve rechtbanken (3-124)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-124/1
p. 1-87 3-124/1 p. 1-87 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis (3-328)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten) (3-1440)      
  Amendementen nrs 16 tot 67 van mevrouw Nyssens
3-1440/4
p. 1-23 3-1440/4 p. 1-23 (PDF)
  Amendement nr 105 van de dames Nyssens en De Schamphelaere
3-1440/6
p. 8 3-1440/6 p. 8 (PDF)
  Amendementen nrs 137 tot 141, 143, en 162 tot 165 van mevrouw Nyssens
3-1440/8
p. 4-5 3-1440/8 p. 4-5 (PDF)
  3-1440/8
p. 6-7 3-1440/8 p. 6-7 (PDF)
  3-1440/8
p. 13-14 3-1440/8 p. 13-14 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de oprichting van ontmoetingsruimten in het kader van een gerechtelijke procedure (Gezinsconflict betreffende de uitoefening van het ouderlijk gezag of het recht op persoonlijke relaties t.a.v. minderjarige kinderen) (3-46)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-46/1
p. 1-7 3-46/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de prenatale en de pre-implantatiediagnostiek (Vaststellen van duidelijke grenzen m.b.t. het gebruik van deze technieken) (3-416)      
  Advies namens de werkgroep "Bio-ethiek" uitgebracht door mevrouw Nyssens
3-416/2
p. 1-26 3-416/2 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafrechtelijke bescherming van kwetsbare personen (Probleem van de mishandeling van ouderen op strafrechtelijk vlak) (3-61)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-61/1
p. 1-29 3-61/1 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de strafuitvoeringsrechtbanken en de externe rechtspositie van de gedetineerden (Uitgangsvergunning - Systematisch penitentiair verlof - Medische verzorging buiten de strafinrichting - Onderbreking van de strafuitvoering - Beperkte hechtenis - Plaatsing buiten de strafinrichting - Elektronisch toezicht - Voorwaardelijke invrijheidstelling - Rechtsmiddelen) (3-759)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat (3-1686)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992 (Instelling van een kwaliteitslabel waarmee organisaties die een beroep doen op de vrijgevigheid van de bevolking kunnen aantonen dat zij hun schenkers de zekerheid bieden wat betreft de bestemming van de fondsen - Aftrekbaarheid van de giften) (3-1108)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-1108/1
p. 1-20 3-1108/1 p. 1-20 (PDF)
  Amendement nr 8 van mevrouw Nyssens c.s.
3-1108/2
p. 5-6 3-1108/2 p. 5-6 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Nyssens
3-1108/2
p. 1-4 3-1108/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel dat ertoe strekt artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de verplichte poging tot minnelijke schikking inzake huurcontracten op te heffen (3-225)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-225/1
p. 1-3 3-225/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel houdende diverse structurele maatregelen teneinde de gerechtelijk achterstand weg te werken in burgerlijke zaken (Wijzigingen van het Gerechtelijk Wetboek) (3-53)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-53/1
p. 1-8 3-53/1 p. 1-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-213
p. 45-47 3-213 p. 45-47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Regularisatie van asielzoekers : een eenmalige regularisatieoperatie en een structurele regularisatieprocedure) (3-1669)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heren Delpťrťe en Brotcorne
3-1669/1
p. 1-12 3-1669/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (3-27)      
  Amendementen nrs 25 tot 38 en 42 tot 46 van mevrouw Nyssens
3-27/3
p. 13-22 3-27/3 p. 13-22 (PDF)
  3-27/3
p. 24-25 3-27/3 p. 24-25 (PDF)
  Verslag namens de commissie voor de Justitie uitgebracht door mevrouw Nyssens en de heer Willems
3-27/7
p. 1-398 3-27/7 p. 1-398 (PDF)
   Afwezigheid
3-27/7
p. 90-91 3-27/7 p. 90-91 (PDF)
   Begrippen woonplaats en gewone verblijfplaats
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 16 3-27/7 p. 16 (PDF)
  3-27/7
p. 19 3-27/7 p. 19 (PDF)
  3-27/7
p. 22-30 3-27/7 p. 22-30 (PDF)
   Bepaling nationaliteit
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 22-30 3-27/7 p. 22-30 (PDF)
   Biologische en adoptieve afstamming
3-27/7
p. 140-152 3-27/7 p. 140-152 (PDF)
  3-27/7
p. 245 3-27/7 p. 245 (PDF)
  3-27/7
p. 251-253 3-27/7 p. 251-253 (PDF)
   Collectieve procedures van insolventies
3-27/7
p. 208-236 3-27/7 p. 208-236 (PDF)
  3-27/7
p. 253-255 3-27/7 p. 253-255 (PDF)
   Conflictenrecht
3-27/7
p. 13 3-27/7 p. 13 (PDF)
  3-27/7
p. 14 3-27/7 p. 14 (PDF)
  3-27/7
p. 15-16 3-27/7 p. 15-16 (PDF)
  3-27/7
p. 36-56 3-27/7 p. 36-56 (PDF)
   Contractuele verbintenissen, niet-contractuele verbintenissen en quasi-contracten
3-27/7
p. 169-193 3-27/7 p. 169-193 (PDF)
  3-27/7
p. 247 3-27/7 p. 247 (PDF)
   Cultuurgoederen
3-27/7
p. 159 3-27/7 p. 159 (PDF)
  3-27/7
p. 165-168 3-27/7 p. 165-168 (PDF)
  3-27/7
p. 246 3-27/7 p. 246 (PDF)
   Doelstelling van transparantie, aanpassing aan de evolutie en internationale openheid
3-27/7
p. 5-6 3-27/7 p. 5-6 (PDF)
  3-27/7
p. 10-11 3-27/7 p. 10-11 (PDF)
  3-27/7
p. 17-18 3-27/7 p. 17-18 (PDF)
   Door BelgiŽ nog niet geratificeerde internationale overeenkomsten
3-27/7
p. 13-14 3-27/7 p. 13-14 (PDF)
  3-27/7
p. 16 3-27/7 p. 16 (PDF)
  3-27/7
p. 18 3-27/7 p. 18 (PDF)
   Echtscheiding en scheiding van tafel en bed
3-27/7
p. 93-94 3-27/7 p. 93-94 (PDF)
  3-27/7
p. 112-128 3-27/7 p. 112-128 (PDF)
   Erfopvolging
3-27/7
p. 7 3-27/7 p. 7 (PDF)
  3-27/7
p. 16 3-27/7 p. 16 (PDF)
  3-27/7
p. 155-157 3-27/7 p. 155-157 (PDF)
  3-27/7
p. 246 3-27/7 p. 246 (PDF)
   Goederen : internationale bevoegdheid, toepasselijk recht, uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen - Zakenrecht
3-27/7
p. 158-169 3-27/7 p. 158-169 (PDF)
  3-27/7
p. 246 3-27/7 p. 246 (PDF)
   Huwelijk
3-27/7
p. 91-108 3-27/7 p. 91-108 (PDF)
   Huwelijksrelatie
3-27/7
p. 91-128 3-27/7 p. 91-128 (PDF)
   Huwelijksstelsel
3-27/7
p. 108-112 3-27/7 p. 108-112 (PDF)
   Naam en voornamen
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 79 3-27/7 p. 79 (PDF)
  3-27/7
p. 84-90 3-27/7 p. 84-90 (PDF)
  3-27/7
p. 243 3-27/7 p. 243 (PDF)
   Onderhoudsplicht
3-27/7
p. 117 3-27/7 p. 117 (PDF)
  3-27/7
p. 119 3-27/7 p. 119 (PDF)
  3-27/7
p. 152-155 3-27/7 p. 152-155 (PDF)
  3-27/7
p. 245-246 3-27/7 p. 245-246 (PDF)
   Rechterlijke bevoegdheid
3-27/7
p. 30-36 3-27/7 p. 30-36 (PDF)
   Rechtspersonen
3-27/7
p. 29-30 3-27/7 p. 29-30 (PDF)
  3-27/7
p. 75 3-27/7 p. 75 (PDF)
  3-27/7
p. 193-207 3-27/7 p. 193-207 (PDF)
  3-27/7
p. 248 3-27/7 p. 248 (PDF)
   Relatie van samenleven
3-27/7
p. 128-140 3-27/7 p. 128-140 (PDF)
  3-27/7
p. 245 3-27/7 p. 245 (PDF)
   Staat, bekwaamheid, ouderlijk gezag en bescherming van onbekwamen
3-27/7
p. 6 3-27/7 p. 6 (PDF)
  3-27/7
p. 72-84 3-27/7 p. 72-84 (PDF)
  3-27/7
p. 242-243 3-27/7 p. 242-243 (PDF)
   Trusts
3-27/7
p. 236-238 3-27/7 p. 236-238 (PDF)
  3-27/7
p. 250 3-27/7 p. 250 (PDF)
  3-27/7
p. 256 3-27/7 p. 256 (PDF)
   Uitwerking van buitenlandse rechterlijke beslissingen en authentieke akten
3-27/7
p. 11 3-27/7 p. 11 (PDF)
  3-27/7
p. 14-15 3-27/7 p. 14-15 (PDF)
  3-27/7
p. 56-72 3-27/7 p. 56-72 (PDF)
  3-27/7
p. 241 3-27/7 p. 241 (PDF)
   Uitwerkingen van buitenlandse beslissingen inzake insolventie
3-27/7
p. 249 3-27/7 p. 249 (PDF)
   Verhoudingen van een codificatie van het internationaal privaatrecht met de bestaande internationale en Europese teksten
3-27/7
p. 8 3-27/7 p. 8 (PDF)
  3-27/7
p. 9 3-27/7 p. 9 (PDF)
  3-27/7
p. 9-10 3-27/7 p. 9-10 (PDF)
  3-27/7
p. 10 3-27/7 p. 10 (PDF)
  3-27/7
p. 13-17 3-27/7 p. 13-17 (PDF)
  3-27/7
p. 20-22 3-27/7 p. 20-22 (PDF)
   Verstoting
3-27/7
p. 114-128 3-27/7 p. 114-128 (PDF)
  3-27/7
p. 244 3-27/7 p. 244 (PDF)
  3-27/7
p. 251 3-27/7 p. 251 (PDF)
  Verslag van mevrouw Nyssens en de heer Willems
3-27/11
p. 1-5 3-27/11 p. 1-5 (PDF)
  Algemene bespreking
3-53
p. 4-45 3-53 p. 4-45 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Mahoux en Ceder en de dames Nyssens en Lizin
3-55
p. 30-32 3-55 p. 30-32 (PDF)
  3-55
p. 41 3-55 p. 41 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-68
p. 45-47 3-68 p. 45-47 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van internationaal privaatrecht (Verstoting) (3-27)      
  Verslag namens het Adviescomitť voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen uitgebracht door de dames Vienne en Nyssens
3-27/5
p. 1-29 3-27/5 p. 1-29 (PDF)
Wetsvoorstel houdende het Wetboek van strafprocesrecht (Tekst van het door de commissie Strafprocesrecht opgestelde voorontwerp van Wetboek ["Grote Franchimont"]) (3-450)      
  Amendementen nrs 87 tot 91 en 103 tot 110 van mevrouw Nyssens
3-450/6
p. 1-4 3-450/6 p. 1-4 (PDF)
  3-450/6
p. 7-10 3-450/6 p. 7-10 (PDF)
  Amendementen nrs 127 tot 138 en 144 van mevrouw Nyssens
3-450/7
p. 7-11 3-450/7 p. 7-11 (PDF)
  3-450/7
p. 12 3-450/7 p. 12 (PDF)
  Amendementen nrs 156 tot 201 van mevrouw Nyssens
3-450/8
p. 2-15 3-450/8 p. 2-15 (PDF)
  Amendementen nrs 213 tot 245 en 251 tot 280 van mevrouw Nyssens
3-450/9
p. 3-17 3-450/9 p. 3-17 (PDF)
  3-450/9
p. 19-29 3-450/9 p. 19-29 (PDF)
  Amendementen nrs 281 tot 289 en 294 tot 313 van mevrouw Nyssens
3-450/10
p. 1-5 3-450/10 p. 1-5 (PDF)
  3-450/10
p. 9-15 3-450/10 p. 9-15 (PDF)
  Amendementen nrs 314 tot 332 van mevrouw Nyssens
3-450/11
p. 1-7 3-450/11 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 333 tot 338 van mevrouw Nyssens
3-450/12
p. 1-3 3-450/12 p. 1-3 (PDF)
  Amendementen nrs 339 tot 354 van mevrouw Nyssens
3-450/13
p. 1-8 3-450/13 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 355 tot 374 van mevrouw Nyssens
3-450/14
p. 1-8 3-450/14 p. 1-8 (PDF)
  Amendementen nrs 491 tot 504 en 539 van mevrouw Nyssens
3-450/19
p. 1-9 3-450/19 p. 1-9 (PDF)
  3-450/19
p. 26 3-450/19 p. 26 (PDF)
  Algemene bespreking
3-136
p. 4-51 3-136 p. 4-51 (PDF)
  Stemming en stemverklaringen van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux, Willems, Ceder, Dubiť, Vandenhove en Cheffert en van de dames de T'Serclaes en Nyssens
3-137
p. 52-56 3-137 p. 52-56 (PDF)
  3-137
p. 91 3-137 p. 91 (PDF)
Wetsvoorstel houdende instelling van een familierechtbank (Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek - Wet 8 april 1965 jeugdbescherming) (3-123)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-123/1
p. 1-67 3-123/1 p. 1-67 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal (Defacto-opheffing van de volledige anonimiteit van gameten) (3-1011)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-1011/2
p. 1 3-1011/2 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten (Recht van het kind op kennis omtrent de afstamming versus privacy van de donor en van de moeder van het kind) (3-559)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-559/2
p. 1-26 3-559/2 p. 1-26 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van de vrijwillige burgerdienst (3-217)      
  Voorstel van de heer Thissen en van mevrouw Nyssens
3-217/1
p. 1-13 3-217/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van enkele bijzondere rechtsplegingen in strafzaken en andere diverse bepalingen (Valsheid in geschrifte - Misdaden en wanbedrijven door rechters gepleegd buiten hun ambt en in de uitoefening van hun ambt - Misdrijven tegen de eerbied aan de gestelde lichamen verschuldigd - Wijze waarop getuigenissen van prinsen, ministers en ambassadeurs worden afgenomen in criminele, correctionele en politiezaken - Vaststelling van de identiteit van ontvluchte en opnieuw aangehouden veroordeelden - Vernieling of wegneming van het vonnis of van de stukken van een zaak - Regeling van rechtsgebied en verwijzing van de ene rechtbank naar de andere - Aanvragen tot herziening - Misdaden of wanbedrijven buiten het grondgebied van het Rijk gepleegd - Immuniteitsbeginsel van internationaal recht - Veldwachters en boswachters - Gevangenissen en huizen van arrest - Middelen om de persoonlijke vrijheid te verzekeren tegen wederrechtelijke vrijheidsberoving of andere daden van willekeur - Cfr. doc. 3-450 "Franchimont") (3-1429)      
  Voorstel van de heren Hugo Vandenberghe, Mahoux en Willems en de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-1429/1
p. 1-54 3-1429/1 p. 1-54 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de medisch begeleide voortplanting (3-418)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-418/2
p. 1-111 3-418/2 p. 1-111 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel inzake de verbetering van de positie van het slachtoffer met betrekking tot de strafuitvoering (Informatie van het slachtoffer wanneer de dader de gevangenis verlaat - Voorwaarden welke het slachtoffer wenst toegepast te zien) (3-927)      
  Algemene bespreking
3-140
p. 36-48 3-140 p. 36-48 (PDF)
Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting (3-1067)      
  Amendementen nrs 12 tot 19 van mevrouw Nyssens
3-1067/2
p. 4-8 3-1067/2 p. 4-8 (PDF)
  Algemene bespreking
3-170
p. 13-27 3-170 p. 13-27 (PDF)
  3-170
p. 27-43 3-170 p. 27-43 (PDF)
Wetsvoorstel strekkende om artikel 61 van het Burgerlijk Wetboek opnieuw in te voeren wat betreft het bewijs van de geboorte bij gebreke van een akte van geboorte (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek teneinde het bewijs van de staat van de personen te vergemakkelijken bij gebreke aan een akte van de burgerlijke stand) (3-54)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-54/1
p. 1-4 3-54/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 7 en 8 van mevrouw Nyssens
3-54/3
p. 1-2 3-54/3 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-160
p. 29-30 3-160 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen (Ouderlijk gezag) (3-1369)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1369/1
p. 1-14 3-1369/1 p. 1-14 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in een hele reeks wetten) (3-1599)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1599/1
p. 1-151 3-1599/1 p. 1-151 (PDF)
Wetsvoorstel ter correctie van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Aanbrengen van louter wetstechnische correcties in de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, de wet van 19 juli 1945 strekkend tot het voorzien in de uitvoering van artikel 82 Grondwet, de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting en het Gerechtelijk Wetboek) (3-1600)      
  Voorstel van de dames Lizin, Vanlerberghe, Defraigne, de Bethune en Nyssens en de heren Wille en Mahoux
3-1600/1
p. 1-16 3-1600/1 p. 1-16 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 17 van het Gerechtelijk Wetboek en artikel 3 van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering met het oog op de instelling ten voordele van de verenigingen van een rechtsvordering ter verdediging van collectieve belangen (3-50)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-50/1
p. 1-10 3-50/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 1 juli 1964 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, teneinde de voorwaarden te preciseren waaronder cassatieberoep kan worden ingesteld (tegen een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing) (3-1453)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1453/1
p. 1-3 3-1453/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19ter van de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, wat de wijze betreft waarop cassatieberoep wordt ingesteld (3-2104)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 31, tweede lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken (Strafprocedure : nietigheid die voortvloeit uit een onregelmatigheid i.v.m. de hoedanigheid van beŽdigd tolk - Mensenhandel) (3-448)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-448/1
p. 1-4 3-448/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica (3-791)      
  Amendement nr 2 van de dames De Schamphelaere en Nyssens
3-791/2
p. 2 3-791/2 p. 2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-115
p. 41-44 3-115 p. 41-44 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Gerechtelijk Wetboek met een zevende deel betreffende de buitengerechtelijke bemiddeling (Strijd tegen de gerechtelijke achterstand en tegen de kostprijs en de ingewikkeldheid van de rechtspleging) (3-442)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot afschaffing van de geautomatiseerde stemming en tot veralgemening van de stemopneming door middel van een systeem voor optische lezing (3-120)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-120/1
p. 1-5 3-120/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot het verbieden van zowel draagmoederschap waarbij de draagmoeder niet genetisch verwant is met het kind als draagmoederschap waarbij die genetische verwantschap wel bestaat (3-1399)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1399/1
p. 1-12 3-1399/1 p. 1-12 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging in het Gerechtelijk Wetboek van een artikel 360quinquies betreffende de weddeverhogingen van de magistraten van het Hof van Cassatie (3-48)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-48/1
p. 1-2 3-48/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1067bis in het Gerechtelijk Wetboek (Voorziening in cassatie zonder bijstand van een advocaat bij het Hof van Cassatie in geschillen die vallen onder de bevoegdheid van de arbeidsrechtbank) (3-447)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-447/1
p. 1-2 3-447/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 1322bis in het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging van gerechtelijke beslissingen die maatregelen inhouden met betrekking tot de persoon van kinderen (3-58)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-58/1
p. 1-6 3-58/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 19quater in de wet van 9 april 1930 tot bescherming van de maatschappij tegen abnormalen, gewoontemisdadigers en plegers van bepaalde seksuele strafbare feiten, vervangen bij de wet van 1 juli 1964, teneinde het openbaar ministerie de mogelijkheid te bieden cassatieberoep in te stellen tegen een door de Hoge Commissie tot bescherming van de maatschappij genomen beslissing tot invrijheidstelling (3-1831)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1831/1
p. 1-3 3-1831/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast (3-856)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-856/1
p. 1-4 3-856/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 447ter in het Wetboek van strafvordering (Herziening van beslissingen die de opschorting van een veroordeling bevelen ook als zij gepaard gaan met een verbeurdverklaring) (3-55)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-55/1
p. 1-2 3-55/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon (3-251)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-251/1
p. 1-6 3-251/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een procedure van klachtenbehandeling binnen de rechterlijke orde en tot wijziging van artikel 259bis van het Gerechtelijk Wetboek teneinde, de Hoge Raad voor de Justitie, aan te wijzen als beroepsinstantie met een ombudsfunctie inzake justitie (3-286)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-286/1
p. 1-10 3-286/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 4 van mevrouw Nyssens
3-286/3
p. 1-5 3-286/3 p. 1-5 (PDF)
  Amendementen nrs 5 en 6 van mevrouw Nyssens c.s.
3-286/4
p. 1-10 3-286/4 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 1070 van het Gerechtelijk Wetboek (Devolutieve kracht van het hoger beroep) (3-1971)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1971/1
p. 1-2 3-1971/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een "Federaal huurwaarborgfonds" en tot wijziging van de regels van het Burgerlijk Wetboek in verband met de waarborgen die worden geboden door wie een huurovereenkomst met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurders sluit (Oprichting van een openbare instelling, die tot taak heeft de verbintenissen van de huurders m.b.t. de hoofdverblijfplaats te waarborgen - Instelling van een specifieke huurwaarborg die een voorrecht op het geldbedrag op de geÔndividualiseerde rekening combineert met een waarborg van het Fonds - Nietigheid van elke andere vorm van waarborg) (3-1732)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw Nyssens
3-1732/1
p. 1-11 3-1732/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een Kruispuntbank van honden en tot instelling van een Adviesraad inzake gevaarlijke honden (Opleggen van bepaalde voorwaarden aan de eigenaar van een hond - Bevoegdheid van de burgemeester) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen) (3-697)      
  Amendement nr 48 van mevrouw Nyssens c.s.
3-697/6
p. 6 3-697/6 p. 6 (PDF)
  Amendementen nr 33 en 44 van mevrouw Nyssens
3-697/6
p. 1-2 3-697/6 p. 1-2 (PDF)
  3-697/6
p. 5 3-697/6 p. 5 (PDF)
Wetsvoorstel tot oprichting van een economisch en sociaal auditoraat (i.p.v. het arbeidsauditoraat - Witteboordencriminaliteit - Arbeidsgerechten en gerechten voor handelszaken - Wijziging van het Gerechtelijk Wetboek [artt. 138, 145, 150, 151bis, 152 tot 155, 197, 273], van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, van het Wetboek van strafvordering [art. 9, 22 en 202], van de wet van 7 juli 1969 tot vaststelling van de personeelsformatie van de hoven en rechtbanken, van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een kruispuntbank van de sociale zekerheid, van de wet van 5 augustus 1992 op het politieambt en van de wet van 28 december 1992 houdende fiscale, financiŽle en diverse bepalingen) (3-45)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-45/1
p. 1-8 3-45/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming (3-64)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-64/1
p. 1-25 3-64/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot reglementering van het gebruik van genetische analyses voor identificatiedoeleinden inzake afstamming (3-97)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-97/1
p. 1-25 3-97/1 p. 1-25 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1107 van het Gerechtelijk Wetboek (Procedure die gevolgd dient te worden wanneer door het Hof van Cassatie een prejudiciŽle vraag is gesteld en een beslissing is genomen) (3-1106)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1106/1
p. 1-2 3-1106/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1280 van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegde rechter na ontbinding van het huwelijk - Tussenvorderingen) (3-652)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-652/1
p. 1-2 3-652/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1bis van de gemeentekieswet van 4 augustus 1932 met betrekking tot het stemrecht en de verkiesbaarheid van de onderdanen van de lidstaten van de Europese Unie bij de gemeenteraadsverkiezingen (3-113)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-113/1
p. 1-4 3-113/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 203 van het Wetboek van strafvordering betreffende de akte van hoger beroep in correctionele zaken (Nauwkeurige uiteenzetting van de grieven tegen het vonnis in eerste aanleg gewezen) (3-296)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-296/1
p. 1-2 3-296/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 207 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft het statuut van de referendarissen bij het Hof van Cassatie (Toegang tot het ambt van raadsheer bij het Hof van Beroep of in het Arbeidshof) (3-77)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-77/1
p. 1-3 3-77/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van Belgische nationaliteit met het oog op het instellen van een dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen (3-326)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-326/2
p. 1 3-326/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Dubbele nationaliteit - Gemengd huwelijk) (3-146)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-146/2
p. 1 3-146/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit (Opheffing van de bepaling dat Belgische ingezetenen die vrijwillig een vreemde nationaliteit aannemen, automatisch de Belgische verliezen) (3-461)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-461/1
p. 1-3 3-461/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de instelling van de dubbele nationaliteit voor de Belgische onderdanen die een vreemde nationaliteit aannemen (3-42)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-42/2
p. 1 3-42/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het beginsel in te voeren van de dubbele nationaliteit voor Belgische burgers die vrijwillig een vreemde nationaliteit verkrijgen (3-11)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-11/2
p. 1 3-11/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 235bis van het Wetboek van strafvordering (Recht op inzage van het dossier van de rechtspleging voor de partijen die belang hebben bij de heropening van de debatten) (3-1826)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1826/1
p. 1-2 3-1826/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259bis-9 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de bevoegdheid inzake de magistratenopleiding over te hevelen naar de Hoge Raad voor de Justitie (Permanente vorming en gerechtelijke stage) (3-716)      
  Voorstel van de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-716/1
p. 1-4 3-716/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259ter van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de benoemingsprocedure van magistraten te versnellen (3-62)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-62/1
p. 1-5 3-62/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 259terdecies van het Gerechtelijk Wetboek (Benoeming van de referendarissen bij het Hof van Cassatie - Stage) (3-651)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-651/1
p. 1-3 3-651/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 346 van het Gerechtelijk Wetboek (Jaarlijks formuleren van voorstellen van wetswijziging door het parket van het Hof van Cassatie en mededeling aan de Senaatscommissie Justitie) (3-394)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-394/1
p. 1-2 3-394/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 371 van het Burgerlijk Wetboek teneinde daarin het recht op een geweldloze opvoeding op te nemen alsmede het verbod op het plegen van psychisch of fysiek geweld tegen kinderen (3-1581)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en van de heer Brotcorne
3-1581/1
p. 1-7 3-1581/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 374 van het Burgerlijk Wetboek en tot invoeging in hetzelfde Wetboek van de artikelen 374bis tot 374quater, betreffende de wijze van huisvesting van het kind wiens ouders gescheiden leven (Het verblijfs-co-ouderschap is slechts ťťn van de mogelijkheden die de rechter heeft wanneer de ouders het niet eens worden) (3-1131)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-1131/1
p. 1-6 3-1131/1 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-169
p. 31-47 3-169 p. 31-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 390 van het Gerechtelijk Wetboek om rechters in sociale zaken en in handelszaken de mogelijkheid te bieden zitting te hebben na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig jaar (3-365)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-365/1
p. 1-2 3-365/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten (Roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing - Uitbreiding van de toepassing van art. 394 tot de niet-inkomstengerelateerde belastingen) (3-874)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-874/1
p. 1-8 3-874/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde rekening te houden met opdrachten voor een wetgevende vergadering, een universiteit, een hof of een rechtbank (3-1677)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-1677/1
p. 1-4 3-1677/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 420ter van het Wetboek van strafvordering (In kennis stellen van alle in een cassatieprocedure betrokken partijen van de gronden die de eiser aanvoert) (3-1827)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1827/1
p. 1-2 3-1827/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 43, ß 5, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, teneinde de werking van de rechtbanken in het arrondissement Brussel te verbeteren (Van de magistraten vereiste talenkennis : rechtbanken en parketten van de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken en de rechtbanken van koophandel) (3-101)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-101/1
p. 1-4 3-101/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 52, tweede lid, van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Ontslagbescherming voor vakbondsafgevaardigden belast met uitoefening van opdrachten van het Comitť voor preventie en bescherming op het werk) (3-775)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-775/1
p. 1-3 3-775/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken, met het oog op de beperking van de vereiste tweetaligheid voor de griffiers tot 2/3 van de personeelsformatie (Arrondissement Brussel) (3-561)      
  Voorstel van de dames Nyssens en de T'Serclaes
3-561/1
p. 1-2 3-561/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 574 van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 182 van het Wetboek van vennootschappen, met het oog op de hergroepering van de geschillen die eigen zijn aan de ondernemingen bij de rechtbank van koophandel (Burgerlijke vennootschappen versus handelsvennootschappen) (3-763)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-763/1
p. 1-3 3-763/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 579 van het Gerechtelijk Wetboek (Bevoegd maken van de arbeidsgerechten voor vorderingen betreffende vergoeding van de schade voor personen in beroepsopleiding die het slachtoffer worden van een arbeidsongeval) (3-47)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-47/1
p. 1-2 3-47/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 584 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken in staat te stellen zitting te houden in kort geding (3-715)      
  Voorstel van de dames Nyssens en de T'Serclaes en de heer Hugo Vandenberghe
3-715/1
p. 1-2 3-715/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 658 van het Gerechtelijk Wetboek (Onttrekking van de zaak aan de rechter - Hof van Cassatie) (3-654)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-654/1
p. 1-2 3-654/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 682 van het Gerechtelijk Wetboek en tot invoeging van een artikel 682bis in hetzelfde wetboek betreffende de procedure voor het onderzoek door het Hof van Cassatie van de verzoeken om rechtsbijstand (3-655)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-655/1
p. 1-2 3-655/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 70 van het Burgerlijk Wetboek (Toelaten aan personen van buitenlandse afkomst die in BelgiŽ werden geadopteerd en in de onmogelijkheid verkeren zich een geboorteakte te verschaffen met het oog op een huwelijk, deze akte te vervangen door een afschrift van het vonnis waarbij hun adoptieakte werd gehomologeerd) (3-163)      
  Algemene bespreking
3-160
p. 29-30 3-160 p. 29-30 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en overlevingspensioenen (Art. 81 Gerechtelijk Wetboek) (3-708)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-708/1
p. 1-2 3-708/1 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen van de verschoonbaarheid uit te breiden tot de echtgenoot van de gefailleerde (3-827)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-827/1
p. 1-4 3-827/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 98 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de mobiliteit van de magistraten aan te moedigen (3-528)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-528/1
p. 1-4 3-528/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1018, 6į, en 1022 van het Gerechtelijk Wetboek (Verhaalbaarheid van kosten van juridische bijstand voor het voeren van een geding) (3-1342)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
3-1342/2
p. 1-2 3-1342/2 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 4 van mevrouw Nyssens
3-1342/5
p. 1 3-1342/5 p. 1 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 131 en 326 van het Gerechtelijk Wetboek (Maatregelen betreffende het openbaar ministerie bij het Hof van Cassatie) (3-56)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-56/1
p. 1-3 3-56/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1344ter en 1344quater van het Gerechtelijk Wetboek (Uitzetting van huurders) (3-28)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Nyssens
3-28/2
p. 3 3-28/2 p. 3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 27 en 29 van de hypotheekwet van 16 december 1851, met het oog op het creŽren van een voorrecht voor de verenigingen van mede-eigenaars (3-620)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-620/1
p. 1-3 3-620/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 276 en 405bis van het Strafwetboek teneinde een verzwarende omstandigheid in te voeren voor daders van misdrijven tegen bepaalde personen bekleed met een openbare hoedanigheid (Slagen en verwondingen - Smaad - Personeelsleden van het openbaar vervoer, gezondheidswerkers en onderwijzend personeel) (3-851)      
  Algemene bespreking
3-193
p. 44-47 3-193 p. 44-47 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 373 en 413 van het Wetboek van strafvordering, betreffende de termijn om cassatieberoep in te stellen tegen bepaalde beslissingen (3-1828)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1828/1
p. 1-3 3-1828/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 43 en 46 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de rechtzoekende vollediger te informeren (zodat hij in staat is binnen de voorgeschreven termijnen of op de gepaste manier te reageren wanneer hij een gerechtsdeurwaardersexploot of een gerechtsbrief ontvangt) (3-1970)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1970/1
p. 1-5 3-1970/1 p. 1-5 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 60, 65 en 70 van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de politierechtbanken en de vrederechters (Mobiliteit van vrederechters en politierechters) (3-790)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw Nyssens
3-790/1
p. 1-4 3-790/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 747, 748 en 751 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de datum van het neerleggen van de conclusies door de partijen en de gevolgen van het laattijdig neerleggen van die akten te bepalen (3-685)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-685/1
p. 1-4 3-685/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 965, 981 en 989 van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde de procedures voor het deskundigenonderzoek te versnellen (3-550)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-550/1
p. 1-4 3-550/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek betreffende het deskundigenonderzoek (Wijziging artt. 962, 975, 976, 982, 984 en 990 Gerechtelijk Wetboek en invoeging van een art. 876 bis) (3-60)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-60/1
p. 1-13 3-60/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de bepalingen van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de rechtzetting van materiŽle vergissingen of nalatigheden in de vonnissen alsook tot de uitlegging van de vonnissen (Invoegen van een bepaling waardoor een rechter kan terugkomen op zijn vonnis als hij verzuimd heeft zich over een punt van de vordering uit te spreken - Rechter bevoegd om een onduidelijk vonnis te interpreteren) (3-1458)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-1458/1
p. 1-4 3-1458/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de faillissementswet van 8 augustus 1997 teneinde de gevolgen voor de zogenaamde borg uit vrijgevigheid te verduidelijken (3-899)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw Nyssens
3-899/1
p. 1-6 3-899/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de gecoŲrdineerde ziekteverzekeringswet, met het oog op de organisatie van verkiezingen tot vaststelling van de vertegenwoordiging van de representatieve beroepsorganisaties van de verpleegkundigen in de organen van het RIZIV (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen) (Bij KB van 14 juli 1994 gecoŲrdineerde wet van 9 augustus 1963) (3-336)      
  Stemming en stemverklaringen van de dames Nyssens en Durant
3-142
p. 46-47 3-142 p. 46-47 (PDF)
  3-142
p. 75 3-142 p. 75 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument en van de wet van 11 maart 2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, teneinde de bepalingen ter bescherming van de jonge consument te verbeteren (Reclame waarin wordt verwezen naar kinderfeesten - Minimumcriteria waaraan reclameboodschappen moeten voldoen om minderjarigen geen moreel of fysiek nadeel te berokkenen - Oprichting van een adviescommissie binnen de Raad voor het Verbruik - Verstrenging van de verplichtingen tot voorlichting van de minderjarige consument - Verbod op e-mailreclame voor minderjarigen die geen 12 jaar oud zijn) (3-1518)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw Nyssens
3-1518/1
p. 1-8 3-1518/1 p. 1-8 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de gratis verspreiding van tabak, soortgelijke producten en rookbenodigdheden te verbieden (3-597)      
  Intrekking
3-112
p. 131 3-112 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde de verkoop van tabak en soortgelijke producten aan minderjarigen te verbieden (3-599)      
  Intrekking
3-112
p. 131 3-112 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de gebruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, teneinde een verbod in te stellen op de verkoop via automaten van sigaretten, tabaksproducten en rookbenodigdheden (3-598)      
  Intrekking
3-112
p. 131 3-112 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 juli 1962 betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte en de wet van 17 april 1835 op de onteigening ten algemenen nutte (Vergoeding - Procedure in herziening) (3-371)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-371/5
p. 1-20 3-371/5 p. 1-20 (PDF)
  Algemene bespreking
3-67
p. 27-31 3-67 p. 27-31 (PDF)
  Stemming over de conclusie van de commissie en stemverklaringen van de dames Nyssens en Defraigne en van de heren Coveliers, Mahoux en Hugo Vandenberghe
3-68
p. 52-55 3-68 p. 52-55 (PDF)
  3-68
p. 101-102 3-68 p. 101-102 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming wat de plaatsing van minderjarigen betreft (Verplichting voor de rechters om in hun beslissingen de redenen voor de plaatsing en de voorwaarden voor terugkeer naar huis te motiveren - Behoud van de band tussen broers en zusters) (3-59)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-59/1
p. 1-4 3-59/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke (Hervorming van de wettelijke bepalingen inzake de thematiek van de internering - Samenvoeging van de commissies tot bescherming van de maatschappij met de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling - Betere bescherming van de rechten van veroordeelden die geÔnterneerd blijven nadat ze hun straf hebben ondergaan - Wijziging van de wet van 18 maart 1998 tot instelling van de commissies voor de voorwaardelijke invrijheidstelling en van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke) (3-329)      
  Algemene bespreking
3-212
p. 31-41 3-212 p. 31-41 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van diverse archaÔsche bepalingen van het Burgerlijk Wetboek (3-955)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-955/1
p. 1-4 3-955/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal bepalingen van het Burgerlijk Wetboek betreffende mede-eigendom (Art. 577 - Bijkomende vereniging van mede-eigenaars - Raad van beheer - Algemene vergadering - Vrije mededinging voor uit te voeren werken - Syndicus - Boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars - Bevoegdheid van de vereniging om in rechte op te treden) (3-2102)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-2102/1
p. 1-13 3-2102/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van een aantal wetsbepalingen betreffende de werkstraf en de dienstverlening (3-822)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-822/1
p. 1-9 3-822/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering, inzake de burgerrechtelijke en de strafrechtelijke aansprakelijkheid (Nadelen van de eenheid van strafrechtelijke en burgerrechtelijke schuld) (3-52)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-52/1
p. 1-4 3-52/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen (Behandeling met gesloten deuren van de debatten in familiezaken : jeugdrechtbank ; kortgeding - Beperking van de kostprijs en vereenvoudiging van de procedure door vervanging van dagvaarding bij deurwaardersexploot door een verzoekschrift en vervanging van de betekening van het exploot door de deurwaarder door kennisgeving door de griffier - Vereenvoudiging van de procedure voor echtscheiding met onderlinge toestemming) (3-63)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-63/1
p. 1-7 3-63/1 p. 1-7 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het afschaffen van dure en nutteloze procedurele formaliteiten (Nietigheid van de akte van rechtsingang en stuiting van de verjaring : art. 2247 B.W. - Automatische weglating van de algemene rol : art. 730, ß 2,a), Ger. Wtb. - Nieuw recht voor inschrijving op de rol van zaken die zonder ernstige motivering door de partijen werden uitgesteld : art. 730, ß 2, b), Ger. Wtb. - Systeem van de dekking van nietigheden en verkorte termijnen : artt. 865 en 867 Ger. Wtb. - Overleggen van schriftelijke verklaringen van derden : Ger. Wtb., art. 961 (nieuw) - Verkoop van onroerende goederen die tot een failliete boedel behoren : art. 1190 Ger. Wtb.) (3-972)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-972/1
p. 1-6 3-972/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, teneinde te voorzien in een objectieve berekening van de door de vader en de moeder te betalen onderhoudsbijdragen voor hun kinderen (Artikelen 203 en 203bis) (3-754)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-754/1
p. 1-11 3-754/1 p. 1-11 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering in verband met de terugbetaling van de gerechtskosten (inclusief ereloon van de advocaat) (3-51)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-51/1
p. 1-5 3-51/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Nyssens
3-51/2
p. 1-2 3-51/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en het Wetboek van strafvordering, betreffende de terugbetaling van de uitgaven die niet bij de kosten inbegrepen zijn (Terugvorderbaarheid van ereloon en kosten van de advocaat) (3-204)      
  Algemene bespreking
3-202
p. 27-42 3-202 p. 27-42 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek in verband met de bemiddeling (3-226)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens en de heer Brotcorne
3-226/1
p. 1-17 3-226/1 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek om er een bemiddelingsprocedure in te voegen (voor elk geschil tussen partijen) (3-343)      
  Algemene bespreking
3-89
p. 9-24 3-89 p. 9-24 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de wraking betreft (Artikelen 835, 836, 838, 840 en 841) (3-57)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-57/1
p. 1-4 3-57/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op vereenvoudiging en de invoering van een dubbele nationaliteit voor Belgen die een vreemde nationaliteit aannemen (3-469)      
  Verslag van mevrouw Nyssens
3-469/2
p. 1 3-469/2 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde te voorzien in een fiscaal statuut ten behoeve van de rechters in handelszaken en de rechters in sociale zaken (Presentiegelden : diverse inkomsten i.p.v. beroepsinkomsten) (3-1536)      
  Voorstel van de heer Brotcorne en mevrouw Nyssens
3-1536/1
p. 1-4 3-1536/1 p. 1-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering wat het verstek betreft (Alleen overmacht kan verstek voor de politierechtbank en de correctionele rechtbank rechtvaardigen - Procedure van verstek en verzet voor het hof van assisen) (3-565)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens
3-565/1
p. 1-13 3-565/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het verbod op tabaksreclame en tot oprichting van een Fonds ter bestrijding van het tabaksgebruik (3-138)      
  Intrekking
3-112
p. 131 3-112 p. 131 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van sommige bepalingen van het Burgerlijk Wetboek en van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het echtscheidingsrecht te hervormen en echtscheiding op grond van duurzame ontwrichting in te stellen (Vereenvoudiging van de echtscheiding door onderlinge toestemming - Herziening van de echtscheiding op grond van bepaalde feiten [schuld] - Omvorming van de feitelijke scheiding tot een echtscheiding op grond van een duurzame ontwrichting van het huwelijk - "Modernisering" van de regels inzake uitkering tot onderhoud) (3-1116)      
  Voorstel van mevrouw Nyssens c.s.
3-1116/1
p. 1-19 3-1116/1 p. 1-19 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging, wat de voor onderwijs bestemde gebouwen betreft, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Tarief van 6% voor werk in onroerende staat en andere handelingen) (3-310)      
  Voorstel van de dames Nyssens en De Schamphelaere
3-310/1
p. 1-5 3-310/1 p. 1-5 (PDF)
Witwasserij - Verbeurdverklaring van het geld - Afneming van het vermogen van de veroordeelde (Tegenstelling tussen twee arresten van het Hof van Cassatie wat betreft de interpretatie van artikel 505 van het Strafwetboek) (3-700)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan mevrouw Onkelinx, vice-eerste minister en minister van Justitie
   Vraag met antwoord
Bul. 3-12
p. 747-748 3-12 p. 747-748 (PDF)
Women's Forum for the Economy and Society - Deelname van een vrouwelijk lid van de Raad van het Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT) - Belang en kostprijs (3-4144)      
  Schriftelijke vraag van mevrouw Nyssens aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Vraag zonder antwoord
Bul. 3-61
p. 5589 3-61 p. 5589 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999