S. 3-44 Dossierfiche                  

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, teneinde die instellingen de macht te geven decreten aan te nemen die kracht van wet hebben
Clotilde Nyssens   

beschikking
grondwettelijk recht
Hoofdstedelijk Gewest Brussels
wetgevende macht
institutioneel akkoord
publiek recht
institutionele hervorming
decreet

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-44/1 3-44/1 (PDF) Voorstel van bijzondere wet 9/7/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1229/1 - 2001-2002 op 2 juli 2002.
Doc. 3-44/1 3-44/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Institutionele Aangelegenheden
  Commissie: Institutionele Aangelegenheden
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Institutionele Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd