S. 3-1792 Dossierfiche K. 51-614

Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de afwezigheid en de gerechtelijke verklaring van overlijden
Alfons Borginon   Claude Marinower   Martine Taelman  

internationaal privaatrecht
dood
burgerlijke rechtsvordering
wetboek van strafrecht
strafrecht
erfenis
burgerlijk recht
huwelijk
burgerlijk wetboek
rechtstoestand
eigendom van goederen
overdrachtsbelasting
rechtsbevoegdheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-614/1 Wetsvoorstel 29/12/2003
K. 51-614/2 Amendementen 3/3/2005
K. 51-614/3 Advies van de Raad van State 31/5/2005
K. 51-614/4 Amendementen 25/4/2006
K. 51-614/5 Amendementen 26/4/2006
K. 51-614/6 Amendementen 6/6/2006
K. 51-614/7 Amendement 13/6/2006
K. 51-614/8 Verslag namens de commissie 3/7/2006
K. 51-614/9 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/2006
K. 51-614/10 Tekst aangenomen door de commissie 3/7/2006
K. 51-614/11 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 6/7/2006
3-1792/1 3-1792/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 17/10/2006
3-1792/2 3-1792/2 (PDF) Amendementen 14/11/2006
3-1792/3 3-1792/3 (PDF) Amendementen 22/11/2006
3-1792/4 3-1792/4 (PDF) Amendementen 29/11/2006
3-1792/5 3-1792/5 (PDF) Verslag namens de commissie 7/3/2007
3-1792/6 3-1792/6 (PDF) Tekst geamendeerd door de commissie 7/3/2007
3-1792/7 3-1792/7 (PDF) Tekst geamendeerd door de Senaat en teruggezonden naar de Kamer 8/3/2007
K. 51-614/12 Ontwerp geamendeerd door de Senaat 12/3/2007
K. 51-614/13 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-614/14 Tekst verbeterd door de commissie 19/4/2007
K. 51-614/15 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 25/4/2007
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure
  [K1] Behandeling door Kamer
29/12/2003   Indiening Doc. K. 51-614/1
8/1/2004   Inoverwegingneming
26/4/2005   Externe adviesaanvraag: Raad van State
Integraal verslag 28/04/2005 nr. 132, p. 73-74
7/6/2005   Ontvangst extern advies: Raad van State Doc. K. 51-614/3
3/7/2006   Aanneming in commissie (geamendeerd en verbeterd + splitsing + nieuw opschrift) Doc. K. 51-614/8
6/7/2006   Bespreking
Integraal verslag nr. 224, p. 19-22
6/7/2006   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 225, p. 44-45
Doc. K. 51-614/11
6/7/2006   Aanneming na amendering door commissie
  [S2] Behandeling door Senaat
7/7/2006   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
17/10/2006   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1792/1 3-1792/1 (PDF)
17/10/2006   Verzending naar commissie: Justitie
1/3/2007   Inschrijving op agenda
8/3/2007   Algemene bespreking Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
8/3/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+59/-0/o0) Hand. 3-206 Hand. 3-206 (PDF)
Doc. 3-1792/7 3-1792/7 (PDF)
  Commissie: Justitie
17/10/2006   Verzending naar commissie
24/10/2006   Inschrijving op agenda
24/10/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Philippe Mahoux
25/10/2006   Inschrijving op agenda
25/10/2006   Niet behandeld
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
14/11/2006   Inschrijving op agenda
14/11/2006   Bespreking
21/11/2006   Inschrijving op agenda
21/11/2006   Bespreking
22/11/2006   Inschrijving op agenda
22/11/2006   Bespreking
29/11/2006   Inschrijving op agenda
29/11/2006   Niet behandeld
7/2/2007   Inschrijving op agenda
7/2/2007   Niet behandeld
14/2/2007   Inschrijving op agenda
14/2/2007   Stemming over het geheel: geamendeerd (+11/-0/o0)
14/2/2007   Aanneming na amendering
6/3/2007   Inschrijving op agenda
6/3/2007   Niet behandeld
7/3/2007   Inschrijving op agenda
7/3/2007   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-1792/5 3-1792/5 (PDF)
7/3/2007   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-1792/6 3-1792/6 (PDF)
5/12/2006   Opschorting termijn
convocatie POC
7/12/2006   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Doc. 3-82/40 3-82/40 (PDF)
8/12/2006   Hervatting termijn
11/1/2007   Opschorting termijn
convocatie
18/1/2007   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Doc. 3-82/41 3-82/41 (PDF)
19/1/2007   Hervatting termijn
  [K3] Behandeling door Kamer
8/3/2007   Overzending Doc. K. 51-614/12
17/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd) Doc. K. 51-614/13
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 37
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 7
Doc. K. 51-614/15
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
25/4/2007   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
9/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2007   Bekendmaking (34252-34262)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 6/7/2006
[S2] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 8/3/2007
Commissie: Justitie
Geamendeerd 24/10/2006, 8/11/2006, 14/11/2006, 21/11/2006, 22/11/2006, 14/2/2007, 7/3/2007
[K3] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 8/7/2006 15 17/10/2006
Opschorting termijn
convocatie POC
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 21
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 60 10/1/2007
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 21 15/1/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 63 10/4/2007
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
60 + 30
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 51 12/2/2007
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 33
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 18/10/2006 33 1/3/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
9/5/2007 21/6/2007, blz 34252-34262