S. 3-1480 Dossierfiche                  

Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg
Mia De Schamphelaere    Clotilde Nyssens    Wouter Beke    Sabine de Bethune    Etienne Schouppe    Jan Steverlynck    Erika Thijs    Hugo Vandenberghe    Luc Van den Brande   

motie van het Parlement
kosten voor gezondheidszorg
palliatieve zorg
geneeswijze

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1480/1 3-1480/1 (PDF) Voorstel van resolutie 9/12/2005
3-1480/2 3-1480/2 (PDF) Verslag namens de commissie 19/4/2006
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/12/2005   Indiening Doc. 3-1480/1 3-1480/1 (PDF)
15/12/2005   Inoverwegingneming
15/12/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
11/5/2006   Inschrijving op agenda
11/5/2006   Algemene bespreking Hand. 3-163 Hand. 3-163 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
15/12/2005   Verzending naar commissie
22/2/2006   Inschrijving op agenda
22/2/2006   Bespreking
19/4/2006   Inschrijving op agenda
19/4/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens, Jacinta De Roeck
19/4/2006   Bespreking
met het oog op het opstellen van een voorstel van resolutie (artikel 22.3 van het reglement van de Senaat)
19/4/2006   Vervalt
19/4/2006   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-1480/2 3-1480/2 (PDF)
11/5/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 11/5/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 22/2/2006, 19/4/2006