S. 3-1011 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, bewaren, implanteren en beheer van gegevens over menselijk celmateriaal
Jacinta De Roeck   

verzamelen van gegevens
rechten van het kind
kunstmatige voortplanting
afstamming
ongeboren vrucht
bio-ethiek
klonen van mensen
eerbiediging van het privť-leven
klonen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1011/1 3-1011/1 (PDF) Wetsvoorstel 31/1/2005
3-1011/2 3-1011/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 9/3/2005
3-1011/3 3-1011/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
31/1/2005   Indiening Doc. 3-1011/1 3-1011/1 (PDF)
3/2/2005   Inoverwegingneming
3/2/2005   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-170 Hand. 3-170 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
3/2/2005   Verzending naar commissie
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
voor advies
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Niet behandeld
1/6/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1440/1
7/6/2006   Inschrijving op agenda
  Werkgroep "Bio-ethiek"
9/3/2005   Verzending naar werkgroep
voor advies
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
9/3/2005   Bespreking
9/3/2005   Uitbrengen advies
het advies is eenparig aangenomen
Doc. 3-1011/2 3-1011/2 (PDF)
9/3/2005   Einde behandeling
15/6/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 15/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 9/3/2005, 7/6/2006
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beŽindigd 9/3/2005