S. 3-1108 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel betreffende het beroep op de vrijgevigheid van de bevolking en tot wijziging van de artikelen 104 en 110 van het Wetboek van de inkomstenbelasting 1992
Clotilde Nyssens    Sabine de Bethune    Jean Cornil    Isabelle Durant   

economisch delict
inkomstenbelasting
organisatie zonder winstoogmerk
misbruik van vertrouwen
gift
kwaliteitsmerk

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1108/1 3-1108/1 (PDF) Wetsvoorstel 22/3/2005
3-1108/2 3-1108/2 (PDF) Amendementen 29/3/2006
3-1108/3 3-1108/3 (PDF) Amendementen 7/11/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
22/3/2005   Indiening Doc. 3-1108/1 3-1108/1 (PDF)
14/4/2005   Inoverwegingneming
14/4/2005   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
14/4/2005   Verzending naar commissie
4/5/2005   Inschrijving op agenda
4/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Stťphanie Anseeuw
4/5/2005   Bespreking
1/2/2006   Inschrijving op agenda
1/2/2006   Hoorzitting met de heer Erik Todts, voorzitter van de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (VEF) vzw
1/2/2006   Hoorzitting met de heer Jean-Marie Piret, voorzitter AMADE vzw (Wereldvereniging Hulp aan Kinderen)
1/2/2006   Hoorzitting met de heer Jean Reynaert, directeur van Coprogram vzw, Vlaamse federatie van NGO's voor ontwikkelingssamenwerking
1/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Pascale Blaes, Belgische Federatie tegen Kanker vzw
1/2/2006   Hoorzitting met mevrouw Solange Orrego van Acodev asbl
1/2/2006   Gedachtewisseling
22/3/2006   Inschrijving op agenda
22/3/2006   Uitgesteld
29/3/2006   Inschrijving op agenda
29/3/2006   Bespreking
8/11/2006   Inschrijving op agenda
8/11/2006   Bespreking
6/12/2006   Inschrijving op agenda
6/12/2006   Hoorzitting met de heer Jan-Franco Piccin, FOD FinanciŽn
6/12/2006   Bespreking
13/12/2006   Inschrijving op agenda
13/12/2006   Regeling der werkzaamheden
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 4/5/2005, 1/2/2006, 29/3/2006, 8/11/2006, 6/12/2006, 13/12/2006

Kruispuntbank van de wetgeving