S. 3-1184 Dossierfiche K. 51-1562

Wetsontwerp tot invoering van bepalingen inzake de bemiddeling in de Voorafgaande Titel van het Wetboek van Strafvordering en in het Wetboek van Strafvordering
Regering G. Verhofstadt II  

alternatieve geschillenbeslechting
strafprocedure
vervangende straf
bemiddelaar

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-1562/1 Wetsontwerp 19/1/2005
K. 51-1562/2 Amendement 3/5/2005
K. 51-1562/3 Verslag namens de commissie 4/5/2005
K. 51-1562/4 Tekst aangenomen door de commissie 4/5/2005
K. 51-1562/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 4/5/2005
3-1184/1 3-1184/1 (PDF) Ontwerp geëvoceerd door de Senaat 11/5/2005
3-1184/2 3-1184/2 (PDF) Amendementen 17/5/2005
3-1184/3 3-1184/3 (PDF) Verslag namens de commissie 24/5/2005
3-1184/4 3-1184/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 9/6/2005
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
19/1/2005   Indiening Doc. K. 51-1562/1
4/5/2005   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-1562/3
4/5/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 134, p. 23-25 + p. 34-49
4/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+80/-0/o47)
Integraal verslag nr. 134, p. 58
Doc. K. 51-1562/5
4/5/2005   Aanneming na amendering door commissie
10/3/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/23 3-82/23 (PDF)
10/3/2005   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/23 3-82/23 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
6/5/2005   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
11/5/2005   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-1184/1 3-1184/1 (PDF)
11/5/2005   Verzending naar commissie: Justitie
2/6/2005   Inschrijving op agenda
9/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-116 Hand. 3-116 (PDF)
9/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+43/-0/o19) Hand. 3-116 Hand. 3-116 (PDF)
Doc. 3-1184/4 3-1184/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
11/5/2005   Verzending naar commissie
17/5/2005   Inschrijving op agenda
17/5/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Marie-José Laloy
17/5/2005   Bespreking
24/5/2005   Inschrijving op agenda
24/5/2005   Bespreking
24/5/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o3)
24/5/2005   Aanneming zonder amendering
24/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-1184/3 3-1184/3 (PDF)
9/6/2005   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
16/6/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
22/6/2005   Bekrachtiging en afkondiging
27/7/2005   Bekendmaking (33323-33325)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 4/5/2005
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 9/6/2005
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 17/5/2005, 24/5/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 7/5/2005 5 11/5/2005
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 12/5/2005 30 10/6/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
22/6/2005 27/7/2005, blz 33323-33325