S. 3-559 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten
Mia De Schamphelaere    Hugo Vandenberghe    Sabine de Bethune   

verzamelen van gegevens
rechten van het kind
kunstmatige voortplanting
afstamming
ongeboren vrucht
eerbiediging van het privé-leven

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-559/1 3-559/1 (PDF) Wetsvoorstel 11/3/2004
3-559/2 3-559/2 (PDF) Verslag namens de werkgroep 9/3/2005
3-559/3 3-559/3 (PDF) Verslag namens de commissie 7/6/2006
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
11/3/2004   Indiening
Herindiening 2-540/1 - 1999-2000 op 31 juli 2000.
Doc. 3-559/1 3-559/1 (PDF)
18/3/2004   Inoverwegingneming
18/3/2004   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
8/6/2006   Inschrijving op agenda
15/6/2006   Algemene bespreking Hand. 3-170 Hand. 3-170 (PDF)
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
18/3/2004   Verzending naar commissie
31/3/2004   Inschrijving op agenda
31/3/2004   Verzending naar werkgroep: Werkgroep "Bio-ethiek"
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Niet behandeld
1/6/2006   Inschrijving op agenda
1/6/2006   Vervalt
ten gevolge van de aanneming van het wetsvoorstel nr. 3-1440/1
7/6/2006   Inschrijving op agenda
  Werkgroep "Bio-ethiek"
31/3/2004   Verzending naar werkgroep
20/4/2004   Inschrijving op agenda
20/4/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
20/4/2004   Hoorzitting met professor P. Schotsmans, diensthoofd van het Interfacultair centrum voor Biomedische ethiek en recht, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met professor T. D'Hooghe, afdeling Gynaecologie-Verloskunde, K.U.Leuven
20/4/2004   Hoorzitting met dr. W. Ombelet, dienst Gynaecologie en Fertiliteit, ZOL Ziekenhuis
20/4/2004   Gedachtewisseling
27/4/2004   Inschrijving op agenda
27/4/2004   Hoorzitting met professor Michel Dupuis, Unité d'éthique biomédicale, UCL
27/4/2004   Hoorzitting met professor Christine Verellen, Unité de génétique médicale, UCL
5/5/2004   Inschrijving op agenda
5/5/2004   Uitgesteld
11/5/2004   Inschrijving op agenda
11/5/2004   Bespreking
19/5/2004   Inschrijving op agenda
19/5/2004   Bespreking
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Regeling van de werkzaamheden
16/6/2004   Bespreking
23/6/2004   Inschrijving op agenda
23/6/2004   Bespreking
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Bespreking
7/7/2004   Inschrijving op agenda
7/7/2004   Bespreking
14/7/2004   Inschrijving op agenda
14/7/2004   Bespreking
30/11/2004   Inschrijving op agenda
30/11/2004   Hoorzitting met professor dr. Anne Brewaeys, psychologe, Polikliniek Fertiliteit, Universitair Medisch Centrum, Leiden
8/12/2004   Inschrijving op agenda
8/12/2004   Niet behandeld
14/12/2004   Inschrijving op agenda
14/12/2004   Bespreking
19/1/2005   Inschrijving op agenda
19/1/2005   Niet behandeld
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Bespreking
9/3/2005   Inschrijving op agenda
9/3/2005   Uitbrengen advies
Het advies is eenparig aangenomen
Doc. 3-559/2 3-559/2 (PDF)
9/3/2005   Einde behandeling
15/6/2006   Vervalt
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Vervallen  
[S1] Behandeling door Senaat
Vervallen 15/6/2006
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Vervallen 31/3/2004, 7/6/2006
Werkgroep "Bio-ethiek"
Behandeling beëindigd 31/3/2004, 20/4/2004, 27/4/2004, 11/5/2004, 19/5/2004, 16/6/2004, 23/6/2004, 30/6/2004, 7/7/2004, 14/7/2004, 30/11/2004, 14/12/2004, 26/1/2005