S. 3-365 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 390 van het Gerechtelijk Wetboek om rechters in sociale zaken en in handelszaken de mogelijkheid te bieden zitting te hebben na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig jaar
Clotilde Nyssens   

arbeidsrechtspraak
commerciŽle rechtspraak
rechter
pensioenvoorwaarden

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-365/1 3-365/1 (PDF) Wetsvoorstel 25/11/2003
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
25/11/2003   Indiening Doc. 3-365/1 3-365/1 (PDF)
27/11/2003   Inoverwegingneming
27/11/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/11/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving