S. 3-2435 Dossierfiche K. 51-3002

Wetsontwerp tot tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 2201/2003 van de Raad van 27 november 2003 betreffende de bevoegdheid en de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in huwelijkszaken en inzake de ouderlijke verantwoordelijkheid, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1347/2000, van het Europees Verdrag van Luxemburg van 20 mei 1980 betreffende de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen inzake het gezag over kinderen en betreffende het herstel van het gezag over kinderen, en van het Verdrag van 's-Gravenhage van 25 oktober 1980 betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen
Regering G. Verhofstadt II  

internationaal privaatrecht
gemengd huwelijk
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
kind
verordening (EU)
omgangsrecht
vrijheidsberoving
justitiŽle samenwerking in strafzaken (EU)
rechtsmiddel
jurisdictiebevoegdheid
ouderlijke macht
huwelijk
tenuitvoerlegging van het vonnis
hoederecht
huwelijksrecht
nationale uitvoeringsmaatregel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-3002/1 Wetsontwerp 16/3/2007
K. 51-3002/2 Amendementen 28/3/2007
K. 51-3002/3 Verslag namens de commissie 17/4/2007
K. 51-3002/4 Tekst aangenomen door de commissie 17/4/2007
3-2435/1 3-2435/1 (PDF) Ontwerp overgezonden door de Kamer 25/4/2007
3-2435/3 3-2435/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/4/2007
K. 51-3002/5 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 25/4/2007
3-2435/2 3-2435/2 (PDF) Amendementen 26/4/2007
3-2435/4 3-2435/4 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 26/4/2007
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Kamer
  [K1] Behandeling door Kamer
16/3/2007   Indiening Doc. K. 51-3002/1
17/4/2007   Aanneming in commissie (verbeterd + nieuw opschrift) Doc. K. 51-3002/3
24/4/2007   Bespreking
Integraal verslag nr. 281, p. 35-36
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 283, p. 6-7
Doc. K. 51-3002/5
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
  [S2] Behandeling door Senaat
25/4/2007   Overzending Doc. 3-2435/1 3-2435/1 (PDF)
25/4/2007   Verzending naar commissie: Justitie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
26/4/2007   Algemene bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
26/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+53/-0/o2) Hand. 3-216 Hand. 3-216 (PDF)
Doc. 3-2435/4 3-2435/4 (PDF)
  Commissie: Justitie
25/4/2007   Verzending naar commissie
25/4/2007   Inschrijving op agenda
25/4/2007   Aanwijzing rapporteur(s): Clotilde Nyssens
25/4/2007   Bespreking
25/4/2007   Stemming over het geheel: ne varietur (+9/-0/o0)
25/4/2007   Aanneming zonder amendering
verbeterde tekst
25/4/2007   Vertrouwen rapporteur voor mondeling verslag Doc. 3-2435/3 3-2435/3 (PDF)
26/4/2007   Voorlegging door Senaat ter bekrachtiging
10/5/2007   Bekrachtiging en afkondiging
21/6/2007   Bekendmaking (34264-34267)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Kamer Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 24/4/2007, 25/4/2007
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 26/4/2007
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 25/4/2007
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/5/2007 21/6/2007, blz 34264-34267