S. 3-874 Dossierfiche K. 51-1877

Wetsontwerp tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

belasting op inkomsten uit kapitaal
gescheiden levende persoon
inning der belastingen
kansspel
fiscaal recht
voertuigenbelasting
belasting van natuurlijke personen
loonbelasting
tol
echtscheiding
gescheiden persoon
speelautomaat

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-874/1 3-874/1 (PDF) Wetsvoorstel 20/10/2004
3-874/2 3-874/2 (PDF) Amendementen 20/4/2005
3-874/3 3-874/3 (PDF) Verslag namens de commissie 25/5/2005
3-874/4 3-874/4 (PDF) Tekst aangenomen door de commissie 25/5/2005
3-874/5 3-874/5 (PDF) Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Kamer 16/6/2005
K. 51-1877/1 Ontwerp overgezonden door de Senaat 20/6/2005
K. 51-1877/2 Verslag namens de commissie 13/7/2005
K. 51-1877/3 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd 13/7/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
20/10/2004   Indiening Doc. 3-874/1 3-874/1 (PDF)
28/10/2004   Inoverwegingneming
28/10/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
9/6/2005   Inschrijving op agenda
16/6/2005   Algemene bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
16/6/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (+58/-0/o0) Hand. 3-118 Hand. 3-118 (PDF)
Doc. 3-874/5 3-874/5 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
28/10/2004   Verzending naar commissie
13/4/2005   Inschrijving op agenda
13/4/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jan Steverlynck
13/4/2005   Bespreking
25/5/2005   Inschrijving op agenda
25/5/2005   Bespreking
25/5/2005   Stemming over het geheel: geamendeerd (+10/-0/o0)
25/5/2005   Aanneming na amendering
25/5/2005   Vertrouwen rapporteur Doc. 3-874/3 3-874/3 (PDF)
25/5/2005   Tekst aangenomen
geamendeerde tekst
Doc. 3-874/4 3-874/4 (PDF)
  [K2] Behandeling door Kamer
20/6/2005   Overzending Doc. K. 51-1877/1
12/7/2005   Aanneming in commissie (ongewijzigd) Doc. K. 51-1877/2
13/7/2005   Bespreking
Integraal verslag nr. 155, p. 33-34
13/7/2005   Stemming over het geheel: ne varietur (eenparig)
Integraal verslag nr. 155, p. 43-44
Doc. K. 51-1877/3
13/7/2005   Aanneming zonder amendering
13/7/2005   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
10/8/2005   Bekrachtiging en afkondiging
2/9/2005   Bekendmaking (38695)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Bekendgemaakt  
[S1] Behandeling door Senaat
Geamendeerd 16/6/2005
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Geamendeerd 13/4/2005, 25/5/2005
[K2] Behandeling door Kamer
Niet geamendeerd 13/7/2005
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Kamer (K1) Onderzoekstermijn (K1) 21/6/2005 60 23/11/2005
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
10/8/2005 2/9/2005 , blz 38695

Kruispuntbank van de wetgeving