S. 3-722 Dossierfiche K. 51-982

Wetsontwerp betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen
Regering G. Verhofstadt II  

verbintenisrecht
verkoop
burgerlijk wetboek
kwaliteit van het product
garantie
nationale uitvoeringsmaatregel
consumptiegoederen
gebrekkig product
bescherming van de consument
service

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
K. 51-982/1 Wetsontwerp 31/3/2004
K. 51-982/2 Amendementen 4/5/2004
K. 51-982/3 Amendementen 18/5/2004
K. 51-982/4 Verslag namens de commissie 24/5/2004
K. 51-982/5 Tekst aangenomen door de commissie 24/5/2004
K. 51-982/6 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat 27/5/2004
3-722/1 3-722/1 (PDF) Ontwerp geŽvoceerd door de Senaat 2/6/2004
3-722/2 3-722/2 (PDF) Amendementen 22/6/2004
3-722/3 3-722/3 (PDF) Verslag namens de commissie 30/6/2004
3-722/4 3-722/4 (PDF) Beslissing om niet te amenderen 1/7/2004
                                      
Chronologie
  (78+79+80) Evocatieprocedure (spoed)
  [K1] Behandeling door Kamer
31/3/2004   Indiening Doc. K. 51-982/1
24/5/2004   Aanneming in commissie (geamendeerd) Doc. K. 51-982/4
27/5/2004   Bespreking
Integraal verslag nr. 67, p. 47-52
27/5/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+131/-0/o4)
Integraal verslag nr. 67, p. 59-60
Doc. K. 51-982/6
27/5/2004   Aanneming na amendering door commissie
22/4/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/11 3-82/11 (PDF)
22/4/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen Doc. 3-82/11 3-82/11 (PDF)
  [S2] Behandeling door Senaat
28/5/2004   Overzending aan Senaat voor de eerste maal
2/6/2004   Uitoefening evocatierecht (S1) Doc. 3-722/1 3-722/1 (PDF)
2/6/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
10/6/2004   Verzending naar een andere commissie: Justitie
24/6/2004   Inschrijving op agenda
1/7/2004   Algemene bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Amendementen ingediend na de goedkeuring van het verslag Doc. 3-722/2 3-722/2 (PDF)
1/7/2004   Artikelsgewijze bespreking Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
1/7/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+56/-0/o5)
nieuw opschrift = tekstcorrectie
Hand. 3-68 Hand. 3-68 (PDF)
Doc. 3-722/4 3-722/4 (PDF)
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
2/6/2004   Verzending naar commissie
10/6/2004   Einde behandeling
10/6/2004   Verzending naar een andere commissie
16/6/2004   Inschrijving op agenda
16/6/2004   Aanwijzing rapporteur(s): Christiane Vienne
16/6/2004   Bespreking
22/6/2004   Inschrijving op agenda
22/6/2004   Bespreking
22/6/2004   Stemming over het geheel: ne varietur (+11/-0/o3)
22/6/2004   Aanneming zonder amendering
30/6/2004   Inschrijving op agenda
30/6/2004   Goedkeuring verslag
het verslag is eenparig goedgekeurd (9 stemmen)
Doc. 3-722/3 3-722/3 (PDF)
21/6/2004   Opschorting termijn
convocatie
23/6/2004   Beslissing POC. i.v.m. termijnen
21 + 15
Doc. 3-82/15 3-82/15 (PDF)
24/6/2004   Hervatting termijn
1/7/2004   Overzending aan Kamer ter bekrachtiging
9/7/2004   Voorlegging door Kamer ter bekrachtiging
1/9/2004   Bekrachtiging en afkondiging
21/9/2004   Bekendmaking (68384-68388)
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(78+79+80) Evocatieprocedure (spoed) Bekendgemaakt  
[K1] Behandeling door Kamer
Geamendeerd 27/5/2004
[S2] Behandeling door Senaat
Niet geamendeerd 1/7/2004
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Niet geamendeerd 16/6/2004, 22/6/2004, 30/6/2004
Termijnen
Evenement Termijntype Begindatum Duur Einddatum
Overzending aan Senaat (Evoc) Evocatietermijn 29/5/2004 5 2/6/2004
Uitoefening evocatierecht (S1) Onderzoekstermijn (S1) 3/6/2004 21 23/6/2004
Opschorting termijn
convocatie
Onderzoekstermijn (S1) 3/6/2004 3
Hervatting termijn Onderzoekstermijn (S1) 3/6/2004 18 12/7/2004
Beslissing POC. i.v.m. termijnen
21 + 15
Onderzoekstermijn (S1) 3/6/2004 18
Bekrachtiging, afkondiging en publicatie
Bekrachtiging en afkondiging Bekendmaking
1/9/2004 21/9/2004 , blz 68384-68388

Kruispuntbank van de wetgeving