S. 3-1274 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het reglement van de Senaat teneinde de inachtneming te waarborgen van een Deontologische Code tot regeling van de betrekkingen tussen senatoren en de instellingen en openbare diensten betreffende individuele dossiers
Christian Brotcorne    Francis Delpťrťe    Clotilde Nyssens   

depolitisering
Hoge Raad voor de Justitie
afgevaardigde
reglement van het parlement
statuut van de afgevaardigden
beroepsdeontologie
scheiding der machten
mandaat
bemiddelaar
politieke moraal

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1274/1 3-1274/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 1/7/2005
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
1/7/2005   Indiening Doc. 3-1274/1 3-1274/1 (PDF)
7/7/2005   Inoverwegingneming
7/7/2005   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
7/7/2005   Verzending naar Bureau
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving