S. 3-856 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 419bis in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 betreffende de toerekeningsorde van de betalingen, om aldus op te treden tegen overmatige schuldenlast
Clotilde Nyssens    Christian Brotcorne   

inning der belastingen
schuldenlast
fiscaal recht
belasting van natuurlijke personen
financiŽle solvabiliteit

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-856/1 3-856/1 (PDF) Wetsvoorstel 7/10/2004
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
7/10/2004   Indiening Doc. 3-856/1 3-856/1 (PDF)
15/10/2004   Inoverwegingneming
15/10/2004   Verzending naar commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
  Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
15/10/2004   Verzending naar commissie
23/11/2005   Inschrijving op agenda
23/11/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Olga Zrihen
23/11/2005   Bespreking
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: FinanciŽn en Economische Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 23/11/2005

Kruispuntbank van de wetgeving