S. 3-251 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot invoering van een huisvestingsbijslag op het leefloon
Clotilde Nyssens   

aanvullende uitkering
minimumbestaansinkomen
huisvesting
recht op huisvesting

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-251/1 3-251/1 (PDF) Wetsvoorstel 15/10/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/10/2003   Indiening
Herindiening 2-1625 - 2002-2003 op 9 april 2003.
Doc. 3-251/1 3-251/1 (PDF)
23/10/2003   Inoverwegingneming
23/10/2003   Verzending naar commissie: Sociale Aangelegenheden
  Commissie: Sociale Aangelegenheden
23/10/2003   Verzending naar commissie
26/1/2005   Inschrijving op agenda
26/1/2005   Aanwijzing rapporteur(s): Jacques Germeaux
26/1/2005   Bespreking
19/10/2005   Inschrijving op agenda
19/10/2005   Bespreking
7/12/2005   Inschrijving op agenda
7/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Anne Devresse, voorzitter van Association des maisons d'accueil et des services aux sans-abri (AMA)
7/12/2005   Hoorzitting met de heer Jean Peeters, Front commun SDF
7/12/2005   Hoorzitting met de heer Philippe De Craene, Volvox
7/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Paula Bemelmans en de heer Dirk Vandergoten, Fondation Sant'Egidio
7/12/2005   Hoorzitting met de heer Johnny De Mot, pastoor van de O.L.V. van Goede Bijstandskerk, Brussel
7/12/2005   Hoorzitting met mevrouw Pascale Peraita, directeur van de vzw CASU
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Sociale Aangelegenheden
Behandeling beŽindigd 26/1/2005, 19/10/2005, 7/12/2005

Kruispuntbank van de wetgeving