S. 3-63 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek teneinde de procedures in familiezaken menselijker te doen verlopen
Clotilde Nyssens   

gerechtskosten
burgerlijke rechtspraak
burgerlijke rechtsvordering
rechtspraak voor minderjarigen
rechtsvordering
ouderlijke macht
eerbiediging van het privť-leven
echtscheiding

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-63/1 3-63/1 (PDF) Wetsvoorstel 9/7/2003
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
9/7/2003   Indiening
Herindiening 2-1506/1 - 2002-2003 op 27 februari 2003.
Doc. 3-63/1 3-63/1 (PDF)
31/7/2003   Inoverwegingneming
31/7/2003   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
31/7/2003   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving