S. 3-1669 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel houdende een conjuncturele regularisatieoperatie en tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen
Clotilde Nyssens    Francis Delpérée    Christian Brotcorne   

illegale migratie
asielzoeker
buitenlandse staatsburger
verblijfsrecht
vreemdelingenrecht
politiek asiel

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1669/1 3-1669/1 (PDF) Wetsvoorstel 24/4/2006
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
24/4/2006   Indiening Doc. 3-1669/1 3-1669/1 (PDF)
27/4/2006   Inoverwegingneming
27/4/2006   Verzending naar commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
  Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
27/4/2006   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beëindigd  
Commissie: Binnenlandse Zaken en Administratieve Aangelegenheden
Behandeling beëindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving