S. 3-1369 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel teneinde het zorgouderschap in het Burgerlijk Wetboek op te nemen
Clotilde Nyssens   

geregistreerd samenwonen
familierecht
verwantschap
burgerlijke rechtsvordering
kinderbescherming
voogdijschap
nieuw-samengesteld gezin
ouderlijke macht
ongehuwd samenleven
burgerlijk wetboek
eigendom van goederen

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-1369/1 3-1369/1 (PDF) Wetsvoorstel 30/9/2005
                                      
Chronologie
  (81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
30/9/2005   Indiening Doc. 3-1369/1 3-1369/1 (PDF)
13/10/2005   Inoverwegingneming
13/10/2005   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
13/10/2005   Verzending naar commissie
14/2/2006   Inschrijving op agenda
14/2/2006   Aanwijzing rapporteur(s): Luc Willems
14/2/2006   Bespreking
15/2/2006   Inschrijving op agenda
15/2/2006   Niet behandeld
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
(81) Gedeeltelijk bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd 14/2/2006

Kruispuntbank van de wetgeving