S. 3-381 Dossierfiche                  

Voorstel tot aanvulling van artikel 22 van het reglement van de Senaat teneinde de follow-up van de voorstellen de lege ferenda van het parket van het Hof van Cassatie te organiseren
Clotilde Nyssens   

reglement van het parlement
parlementaire commissie
hogere rechtspraak
verslag over de werkzaamheden
wetgeving
regelgevingsbeleid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-381/1 3-381/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 4/12/2003
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
4/12/2003   Indiening Doc. 3-381/1 3-381/1 (PDF)
11/12/2003   Inoverwegingneming
11/12/2003   Verzending naar Bureau
  Behandeling in Bureau
11/12/2003   Verzending naar Bureau
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Afsluiten dossier
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat Behandeling beŽindigd  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Behandeling in Bureau
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving