S. 3-708 Dossierfiche                  

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 81 van het Gerechtelijk Wetboek teneinde het rechters in sociale zaken mogelijk te maken zitting te hebben in aangelegenheden betreffende de onderwerping aan de sociale zekerheid voor werknemers of aan het sociaal statuut der zelfstandigen en in aangelegenheden betreffende rust- en overlevingspensioenen
Clotilde Nyssens    Nathalie de T' Serclaes    Hugo Vandenberghe   

magistraat
sociale zekerheid
arbeidsrechtspraak
Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen
zelfstandig beroep
rechtsvordering
pensioenregeling
Rijksdienst voor Sociale Zekerheid

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
3-708/1 3-708/1 (PDF) Wetsvoorstel 19/5/2004
                                      
Chronologie
  Bicameraal, initiatief Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
19/5/2004   Indiening Doc. 3-708/1 3-708/1 (PDF)
27/5/2004   Inoverwegingneming
27/5/2004   Verzending naar commissie: Justitie
  Commissie: Justitie
27/5/2004   Verzending naar commissie
2/5/2007   Einde behandeling
2/5/2007   Verval door ontbinding kamers
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Bicameraal, initiatief Senaat Caduc  
[S1] Behandeling door Senaat
Behandeling beŽindigd  
Commissie: Justitie
Behandeling beŽindigd  

Kruispuntbank van de wetgeving