Auteurs- en sprekersregister betreffende "Ryckmans Hélène" (Legislatuur 2019-....)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
67e Commissie voor de Status van de Vrouw - Verenigde Naties (VN) - New York, 5-11 maart 2023 (7-477)      
  Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans
7-477/1
p. 1-19 7-477/1 p. 1-19 (PDF)
Conferentie over de toekomst van Europa      
  Eerste plenaire vergadering - Straatsburg, 19 juni 2021 (7-288)
   Verslag van de heer Karl Vanlouwe en mevrouw Hélène Ryckmans
7-288/1
p. 1-16 7-288/1 p. 1-16 (PDF)
  Tweede plenaire vergadering - 21-23 oktober 2021 (7-304)
   Verslag van mevrouw Els Van Hoof (K) en de heer Hugues Bayet (K) en van mevrouw Hélène Ryckmans (S) en de heer Karl Vanlouwe (S)
7-304/1
p. 1-26 7-304/1 p. 1-26 (PDF)
  Derde plenaire vergadering - Straatsburg, 21 en 22 januari 2022 (7-321)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-321/1
p. 1-46 7-321/1 p. 1-46 (PDF)
  Vierde plenaire vergadering - Straatsburg, 10-12 maart 2022 (7-334)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-334/1
p. 1-57 7-334/1 p. 1-57 (PDF)
  Vijfde plenaire vergadering - Straatsburg, 25 en 26 maart 2022 (7-340)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-340/1
p. 1-46 7-340/1 p. 1-46 (PDF)
  Zesde plenaire vergadering - Straatsburg, 8 en 9 april 2022 (7-352)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-352/1
p. 1-59 7-352/1 p. 1-59 (PDF)
  Interparlementaire commissievergadering over de eerste resultaten van de Conferentie over de toekomst van Europa - Europees Parlement, Brussel, 17 mei 2022 (7-360)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans en de heer Gaëtan Van Goidsenhoven
7-360/1
p. 1-13 7-360/1 p. 1-13 (PDF)
  Zevende plenaire vergadering - Straatsburg, 29 en 30 april 2022 (7-375)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S), de heren Karl Vanlouwe (S) en Hugues Bayet (K) en mevrouw Els Van Hoof (K)
7-375/1
p. 1-38 7-375/1 p. 1-38 (PDF)
   De voorstellen van de plenaire vergadering van de Conferentie over de toekomst van Europa (7-375/2)
7-375/2
p. 1-106 7-375/2 p. 1-106 (PDF)
  Feedbackevenement - Brussel, 2 december 2022 (7-447)
   Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans (S) en de heer Karl Vanlouwe (S)
7-447/1
p. 1-29 7-447/1 p. 1-29 (PDF)
Digitaal stemsysteem      
  Niet geregistreerde stemmen
7-17
p. 42 7-17 p. 42 (PDF)
Dotatie van de Senaat - Uitgaven van het dienstjaar 2018 en begrotingsvooruitzichten voor het dienstjaar 2020 (7-109)      
  Bespreking
   Rol van de Senaat
7-6
p. 4-14 7-6 p. 4-14 (PDF)
Eedaflegging (Wetgevende verkiezingen van 26 mei 2019)      
  mevrouw Hélène Ryckmans, senator aangewezen door het Parlement van de Franse Gemeenschap
7-1
p. 8 7-1 p. 8 (PDF)
Inoverwegingneming van voorstellen - Ontvankelijkheid van voorstellen tot herziening van de Grondwet - Laattijdige ronddeling      
  7-4
p. 16-19 7-4 p. 16-19 (PDF)
Jaarverslag 2020 van de federale overheidsdienst (FOD) Justitie betreffende het contentieux van België voor het Europees Hof voor de rechten van de mens (Internering, detentieomstandigheden en de gerechtelijke achterstand) (7-322)      
  Verslag namens de commissie voor de Institutionele Aangelegenheden (Senaat) en het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Hélène Ryckmans (S) en de heer Michel De Maegd (K)
7-322/1
p. 1-29 7-322/1 p. 1-29 (PDF)
LXII COSAC, Helsinki, 1-3 december 2019 (La conférence sur l'avenir de l'Europe - L'Etat de droit et la charte des droits fondamentaux de l'UE - Relation interinstitutionnelles - La stratégie climatique Européenne - Les relations avec le Royaume-Uni) (7-131)      
  Verslag namens het Federaal Adviescomité voor Europese Aangelegenheden uitgebracht door mevrouw Karin Brouwers, de heer Mark Demesmaeker en mevrouw Hélène Ryckmans
7-131/1
p. 1-41 7-131/1 p. 1-41 (PDF)
Parlementaire Assemblee van de NAVO (2019 BZ)      
  Benoeming van de afgevaardigden van de Senaat bij de Parlementaire Assemblee
7-3
p. 9-10 7-3 p. 9-10 (PDF)
Regeling van de werkzaamheden      
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-142 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-8
p. 4-5 7-8 p. 4-5 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-230 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat)
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
  Vraag om spoedbehandeling van de resolutie 7-500 (Artikel 54, 3, eerste lid van het reglement van de Senaat) - Verwerping
7-41
p. 6-8 7-41 p. 6-8 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende de noodzakelijke samenwerking tussen de federale overheid en de Gemeenschappen inzake de bestrijding van fake news (7-110)      
  Verzoek van de dames Stephanie D'Hose en Els Ampe, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, de dames Carina Van Cauter, Fatima Ahallouch en Latifa Gahouchi, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Alexander Miesen, Gaëtan Van Goidsenhoven en Jean-Paul Wahl, mevrouw Karin Brouwers, de heren Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heer André Antoine, mevrouw Anne-Catherine Goffinet, de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Farida Tahar
7-110/1
p. 1-5 7-110/1 p. 1-5 (PDF)
  Verslag van de heer Tom Ongena en de dames Karin Brouwers, Hélène Ryckmans, Fatima Ahallouch en Maaike De Vreese
7-110/2
p. 1-73 7-110/2 p. 1-73 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-110/2)
7-24
p. 5-30 7-24 p. 5-30 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag betreffende het statuut van de kunstenaar (7-172)      
  Bespreking van het verzoek (7-172/1)
7-12
p. 45-49 7-12 p. 45-49 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag met betrekking tot het interfederaal actieplan tegen racisme en discriminatie (7-139)      
  Verzoek van de heren Fourat Ben Chikha, Stijn Bex en Rodrigue Demeuse, de dames Soetkin Hoessen en France Masai, de heer John Pitseys, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Fatima Ahallouch, de heren Philippe Courard en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Nadia El Yousfi, de heer André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Julien Uyttendaele, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht, Katia Segers en Sabine de Bethune, de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Stephanie D'Hose en de heer Willem-Frederik Schiltz
7-139/1
p. 1-3 7-139/1 p. 1-3 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over de verbetering van de procedures voor overheidsopdrachten (7-289)      
  Bespreking van het informatieverslag (7-289/3)
7-46
p. 7-17 7-46 p. 7-17 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag over lichamelijke zelfbeschikking en het tegengaan van obstetrisch geweld (Mishandeling van vrouwen rond de periode van hun bevalling) (7-245)      
  Verzoek van de dames France Masai, Celia Groothedde en Hélène Ryckmans, de heren Fourat Ben Chikha en Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen, de heer Chris Steenwegen, de dames Farida Tahar en Véronique Durenne, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Georges-Louis Bouchez, Alexander Miesen, Philippe Courard en Julien Uyttendaele, mevrouw Fatima Ahallouch, de heren André Frédéric en Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Latifa Gahouchi, Nadia El Yousfi, Katia Segers en Els Ampe
7-245/1
p. 1-17 7-245/1 p. 1-17 (PDF)
  Bespreking van het verzoek (7-245/1)
7-19
p. 35-42 7-19 p. 35-42 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-245/2 + 7-245/8)
7-43
p. 6-25 7-43 p. 6-25 (PDF)
Verzoek tot het opstellen van een informatieverslag ter bestrijding van de inmenging door buitenlandse mogendheden met het oog op het ondermijnen van de democratische rechtsstaat (7-344)      
  Verzoek van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Els Ampe, de heer Rik Daems, mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux en Kurt De Loor, de dames Annick Lambrecht en Katia Segers, de heren Georges-Louis Bouchez en Philippe Dodrimont, de dames Véronique Durenne en Sabine Laruelle, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven, Jean-Paul Wahl, Philippe Courard en André Frédéric, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Julien Uyttendaele, mevrouw Karin Brouwers, de heren Peter Van Rompuy en Fourat Ben Chikha en de dames France Masai en Hélène Ryckmans
7-344/1
p. 1-9 7-344/1 p. 1-9 (PDF)
  Verslag van de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Hélène Ryckmans en de heer Gregor Freches
7-344/2
p. 1-24 7-344/2 p. 1-24 (PDF)
  Bespreking van het informatieverslag (7-344/3)
7-46
p. 42-53 7-46 p. 42-53 (PDF)
Voordracht van een eerste en tweede kandidaat voor het ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof (7-9)      
  Eerste geheime stemming (17 januari 2020)
7-7
p. 17-18 7-7 p. 17-18 (PDF)
  Debat
7-10
p. 21-25 7-10 p. 21-25 (PDF)
  Herstemming (eerste kandidaat) (15 mei 2020)
7-10
p. 27-30 7-10 p. 27-30 (PDF)
  Debat
7-11
p. 17-25 7-11 p. 17-25 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor een ambt van Franstalige staatsraad bij de Raad van State (7-8)      
  Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans
7-8/2
p. 1-5 7-8/2 p. 1-5 (PDF)
  Bevestiging van de door de Raad van State voorgedragen lijst
7-4
p. 14-16 7-4 p. 14-16 (PDF)
Voorstel tot herziening van artikel 23 van de Grondwet met betrekking tot de erkenning van dieren als wezens met gevoel (7-372)      
  Voorstel van de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw France Masai, de heren Rodrigue Demeuse en Chris Steenwegen en de dames Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen, Zoé Genot, Celia Groothedde en Farida Tahar
7-372/1
p. 1-6 7-372/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoöpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden (7-409)      
  Voorstel van de heren Rodrigue Demeuse en Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde, Hélène Ryckmans, Soetkin Hoessen en Farida Tahar, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Zoé Genot
7-409/1
p. 1-6 7-409/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de arrestatie van de Wit-Russische oppositiejournalist Roman Protasevitsj en de toestand van de democratie in Wit-Rusland (7-267)      
  Bespreking
7-22
p. 17-30 7-22 p. 17-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van hyperelektrosensitiviteit (Het bestaan van elektromagnetische overgevoeligheid officieel erkennen - Onafhankelijk onderzoek ontwikkelen en aanmoedigen - Bewustmaking van gezondheidswerkers - Netwerkvrije zones op openbare plaatsen - De bouw aanmoedigen van aangepaste woningen) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van elektrohypersensitiviteit) (7-88)      
  Amendementen nrs 8 tot 16 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-88/2
p. 4-6 7-88/2 p. 4-6 (PDF)
  Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans
7-88/3
p. 1-16 7-88/3 p. 1-16 (PDF)
  Hoorzittingen - Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans
7-88/5
p. 1-131 7-88/5 p. 1-131 (PDF)
  Bespreking
7-20
p. 6-17 7-20 p. 6-17 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de gedwongen deportatie van Oekraïense kinderen naar Rusland (7-497)      
  Bespreking
7-41
p. 49-59 7-41 p. 49-59 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de impact van sikkelcelziekte op het privé, school- en beroepsleven en ter verbetering van de aanpak van de problemen en noden van de zieken en hun gezin (7-455)      
  Voorstel van de dames Nadia El Yousfi en Fatima Ahallouch, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Hélène Ryckmans
7-455/1
p. 1-16 7-455/1 p. 1-16 (PDF)
  Bespreking
7-42
p. 23-30 7-42 p. 23-30 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een staakt-het-vuren en een duurzame oplossing te komen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de initiatieven van België en van de internationale instellingen om inzake het conflict over Nagorno-Karabach tot een duurzame oplossing te komen) (7-199)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Jean-Paul Wahl, Philippe Dodrimont en Alexander Miesen, de dames Véronique Durenne en Hélène Ryckmans en de heren Julien Uyttendaele en Tom Ongena
7-199/1
p. 1-7 7-199/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendementen nrs 30 tot 44, 54 en 55 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-199/2
p. 10-14 7-199/2 p. 10-14 (PDF)
  7-199/2
p. 25 7-199/2 p. 25 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 17-28 7-15 p. 17-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de rechten van de lgbtqia+-gemeenschap in Hongarije (7-282)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heer Tom Ongena, mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux, Philippe Dodrimont en Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Orry Van de Wauwer en Gaëtan Van Goidsenhoven
7-282/1
p. 1-8 7-282/1 p. 1-8 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 30-45 7-22 p. 30-45 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie in Iran na het overlijden in gevangenschap van Mahsa Amini (7-382)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Latifa Gahouchi, Maud Vanwalleghem, Annick Lambrecht, Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en de dames Véronique Durenne, Nadia El Yousfi en Karin Brouwers
7-382/1
p. 1-10 7-382/1 p. 1-10 (PDF)
  Bespreking
7-31
p. 9-19 7-31 p. 9-19 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van vrouwen in Jemen (7-283)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Sabine Laruelle, Véronique Durenne en Nadia El Yousfi, de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans, Karin Brouwers en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha en Rik Daems
7-283/1
p. 1-10 7-283/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de verlaging van de leerplichtleeftijd tot drie jaar (7-371)      
  Amendementen nrs 2 en 3 van de dames Hélène Ryckmans en Soetkin Hoessen
7-371/2
p. 2 7-371/2 p. 2 (PDF)
  Bespreking
7-38
p. 9-32 7-38 p. 9-32 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de veroordeling van de Russische invasie in Oekraïne (7-330)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Jean-Paul Wahl en Fourat Ben Chikha, de dames Annick Lambrecht, Latifa Gahouchi, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Tom Ongena en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-330/1
p. 1-6 7-330/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de vrijlating van de Russische politieke gevangene Alexej Navalny (7-230)      
  Bespreking
7-17
p. 30-40 7-17 p. 30-40 (PDF)
  De heer Gaëtan Van Goidsenhoven vraagt de spoedbehandeling - Aangenomen
7-17
p. 5-9 7-17 p. 5-9 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de zorgwekkende toestand van de Russische dissident Vladimir Vladimirovitsj Kara-Murza in gevangenschap (7-454)      
  Bespreking
7-38
p. 32-44 7-38 p. 32-44 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende dr. Ahmadreza Djalali, die in Iran tot de doodstraf veroordeeld is (7-173)      
  Voorstel van mevrouw Katia Segers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Carina Van Cauter, de heren Orry Van de Wauwer, Gaëtan Van Goidsenhoven en Stijn Bex, mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens en de dames Hélène Ryckmans en Annick Lambrecht
7-173/1
p. 1-7 7-173/1 p. 1-7 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-173/2
p. 1-2 7-173/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
7-12
p. 49-52 7-12 p. 49-52 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een aanvullende culturele en niet-medicamenteuze benadering in het zorgaanbod op het gebied van geestelijke gezondheid, in het bijzonder het "caring museum" (7-482)      
  Bespreking
7-44
p. 14-28 7-44 p. 14-28 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere integratie in onze samenleving van mensen met een mentale stoornis (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere inclusie in onze samenleving van mensen met een mentale stoornis) (7-495)      
  Amendementen nrs 5 tot 8 van de dames Farida Tahar en Hélène Ryckmans
7-495/2
p. 3-4 7-495/2 p. 3-4 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEM-gerelateerde studierichtingen en beroepen (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende een betere vertegenwoordiging van meisjes en vrouwen in STEAM-gerelateerde studierichtingen en beroepen) (Wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) (7-211)      
  Amendement nr 11 van mevrouw Hélène Ryckmans
7-211/3
p. 6 7-211/3 p. 6 (PDF)
  Bespreking
7-25
p. 24-36 7-25 p. 24-36 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende een onafhankelijk onderzoek naar het neerschieten van de Palestijns-Amerikaanse journaliste Shireen Abu Akleh (7-368)      
  Voorstel van mevrouw Maud Vanwalleghem, de heer Fourat Ben Chikha, de dames Latifa Gahouchi en Sabine Laruelle, de heren Orry Van de Wauwer, Tom Ongena en Bert Anciaux en mevrouw Hélène Ryckmans
7-368/1
p. 1-5 7-368/1 p. 1-5 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van mevrouw Hélène Ryckmans
7-30
p. 48-49 7-30 p. 48-49 (PDF)
  7-30
p. 44-45 7-30 p. 44-45 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 30-42 7-30 p. 30-42 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het Nabije Oosten en de vreedzame oplossing van het Israëlisch-Palestijns conflict (7-500)      
  Amendement nr 48 van mevrouw Hélène Ryckmans
7-500/2
p. 23 7-500/2 p. 23 (PDF)
  Amendementen nrs 5 tot 30 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-500/2
p. 3-12 7-500/2 p. 3-12 (PDF)
  De heer Antoine Hermant vraagt de spoedbehandeling
   Aanneming van de inoverwegingneming
7-41
p. 6-8 7-41 p. 6-8 (PDF)
   Verwerping van de spoedbehandeling (bij zitten en opstaan)
7-41
p. 6-8 7-41 p. 6-8 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het bezitten van nieuwe gezelschapsdieren (NGD) van exotische oorsprong, het welzijn van deze dieren, en de interfederale samenwerking op dat gebied (7-159)      
  Amendement nr 6 van de dames Hélène Ryckmans en Soetkin Hoessen
7-159/2
p. 3 7-159/2 p. 3 (PDF)
  Bespreking
7-22
p. 6-16 7-22 p. 6-16 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme aangifte bij lgbtq+-foob geweld) (7-161)      
  Voorstel van mevrouw Stephanie D'Hose, de heren Rik Daems en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Stijn Bex en Bert Anciaux
7-161/1
p. 1-11 7-161/1 p. 1-11 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het schoolbezoek van jonge meisjes alsook de significante achteruitgang sinds augustus 2021 inzake de rechten van vrouwen in Afghanistan (7-349)      
  Voorstel van de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Sabine Laruelle, de heren Philippe Dodrimont en Georges-Louis Bouchez, de dames Véronique Durenne, Stephanie D'Hose en Latifa Gahouchi, de heer Orry Van de Wauwer en de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans
7-349/1
p. 1-14 7-349/1 p. 1-14 (PDF)
  Amendement nr 1 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-349/2
p. 1 7-349/2 p. 1 (PDF)
  Bespreking
7-34
p. 30-40 7-34 p. 30-40 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende het tienjarig bestaan van het Verdrag van Istanbul (... inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld) (7-271)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Jean-Frédéric Eerdekens, mevrouw Karin Brouwers, de heren Gaëtan Van Goidsenhoven en Bert Anciaux, de dames Katia Segers, Hélène Ryckmans en Celia Groothedde en de heren Tom Ongena en Rik Daems
7-271/1
p. 1-8 7-271/1 p. 1-8 (PDF)
  Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans
7-271/4
p. 1-11 7-271/4 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-37
p. 9-23 7-37 p. 9-23 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende seksueel geweld tegen vrouwen bij gewapende conflicten of onlusten (7-79)      
  Amendementen nrs 27 tot 34 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-79/2
p. 12-15 7-79/2 p. 12-15 (PDF)
  Bespreking
7-29
p. 7-18 7-29 p. 7-18 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de mensenrechten in Bahrein (7-142)      
  Voorstel van de heren Orry Van de Wauwer, Philippe Dodrimont en Bert Anciaux, de dames Stephanie D'Hose en Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha en mevrouw Latifa Gahouchi
7-142/1
p. 1-5 7-142/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-8
p. 38-42 7-8 p. 38-42 (PDF)
Voorstel van resolutie met betrekking tot de oprichting van een bijzonder oorlogstribunaal bij het Internationaal Strafhof in Den Haag voor de Russische oorlogsmisdaden in Oekraïne (7-407)      
  Voorstel van mevrouw Els Ampe, de heren Bert Anciaux en Fourat Ben Chikha, mevrouw Véronique Durenne, de heer Gregor Freches, de dames Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans, de heren Julien Uyttendaele en Orry Van de Wauwer en mevrouw Maud Vanwalleghem
7-407/1
p. 1-30 7-407/1 p. 1-30 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op de onmiddellijke vrijlating van Olivier Vandecasteele (7-419)      
  Voorstel van de dames Latifa Gahouchi, Fatima Ahallouch, Stephanie D'Hose, Celia Groothedde, Annick Lambrecht en Hélène Ryckmans, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Maud Vanwalleghem
7-419/1
p. 1-6 7-419/1 p. 1-6 (PDF)
  Bespreking
7-35
p. 25-33 7-35 p. 25-33 (PDF)
Voorstel van resolutie met het oog op een geïntegreerd beleid tot versterking van het universele recht op voeding en tot bevordering van de toepassing van het model van sociale voedselzekerheid (7-523)      
  Voorstel van mevrouw Farida Tahar, de heer Ludwig Vandenhove, mevrouw Fatima Ahallouch, de heer Chris Steenwegen en mevrouw Hélène Ryckmans
7-523/1
p. 1-14 7-523/1 p. 1-14 (PDF)
Voorstel van resolutie om aan China te vragen een vrij en onafhankelijk gerechtelijk onderzoek te voeren naar de beschuldigingen van aanranding van de tennisster Peng Shuai aan het adres van de gewezen Chinese vice-eersteminister Zhang Gaoli (7-316)      
  Bespreking
7-27
p. 37-48 7-27 p. 37-48 (PDF)
Voorstel van resolutie om de internationale positie van Taiwan te versterken (7-185)      
  Voorstel van mevrouw Sabine Laruelle, de heren Georges-Louis Bouchez, Philippe Dodrimont, Alexander Miesen, Bert Anciaux en Willem-Frederik Schiltz, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, mevrouw Karin Brouwers en de heer Julien Uyttendaele
7-185/1
p. 1-4 7-185/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-18
p. 8-21 7-18 p. 8-21 (PDF)
Voorstel van resolutie om maatregelen te nemen tegen deepfakes (7-392)      
  Voorstel van de heer Tom Ongena, de dames Hélène Ryckmans en Fatima Ahallouch, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, mevrouw Karin Brouwers en de heren Ludwig Vandenhove, Chris Steenwegen en Philippe Dodrimont
7-392/1
p. 1-23 7-392/1 p. 1-23 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 6 van mevrouw Hélène Ryckmans en de heer Fourat Ben Chikha
7-392/2
p. 1-4 7-392/2 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-36
p. 4-17 7-36 p. 4-17 (PDF)
Voorstel van resolutie om vrouwelijk ondernemerschap meer aan te moedigen en te steunen (7-114)      
  Verslag van mevrouw Hélène Ryckmans
7-114/4
p. 1-13 7-114/4 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
7-14
p. 6-28 7-14 p. 6-28 (PDF)
Voorstel van resolutie over de coördinatie tussen de Federale Staat en de deelstaten met het oog op de uitwerking van een internationaal juridisch kader voor de ontginning van grondstoffen uit de ruimte (7-187)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-187/2
p. 1 7-187/2 p. 1 (PDF)
Voorstel van resolutie over de dwangarbeid van de Oeigoeren in de autonome Chinese regio Xinjiang (7-220)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Karin Brouwers, de heer Bert Anciaux, mevrouw Anne-Catherine Goffinet en de heren Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer
7-220/1
p. 1-10 7-220/1 p. 1-10 (PDF)
  Amendement nr 23 van mevrouw Hélène Ryckmans
7-220/2
p. 9 7-220/2 p. 9 (PDF)
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de executie van Mohsen Shekari in Iran (7-405)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Gaëtan Van Goidsenhoven, de dames Karin Brouwers, Els Ampe en Annick Lambrecht en de heren Fourat Ben Chikha, Tom Ongena en Bert Anciaux
7-405/1
p. 1-4 7-405/1 p. 1-4 (PDF)
  Bespreking
7-33
p. 34-42 7-33 p. 34-42 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie in het Nabije Oosten (7-513)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heer Rik Daems, mevrouw Hélène Ryckmans en de heren Fourat Ben Chikha, Orry Van de Wauwer, Gregor Freches en Bert Anciaux
7-513/1
p. 1-11 7-513/1 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-43
p. 45-57 7-43 p. 45-57 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van de Oeigoeren (7-224)      
  Bespreking
7-20
p. 17-35 7-20 p. 17-35 (PDF)
Voorstel van resolutie over de verstrekking van noodanticonceptie door de instanties die belast zijn met de opvang, voorlichting en begeleiding van personen in het kader van hun affectieve en seksuele relaties (7-81)      
  Verslag van de heren Philippe Dodrimont en Gaëtan Van Goidsenhoven en mevrouw Hélène Ryckmans
7-81/4
p. 1-11 7-81/4 p. 1-11 (PDF)
  Bespreking
7-30
p. 5-19 7-30 p. 5-19 (PDF)
Voorstel van resolutie over het conflict in Tigray (Noord-Ethiopië) (7-208)      
  Voorstel van de heer Orry Van de Wauwer, mevrouw Sabine de Bethune, de heren Bert Anciaux en Tom Ongena, de dames Latifa Gahouchi en Hélène Ryckmans en de heren Fourat Ben Chikha en Jean-Paul Wahl
7-208/1
p. 1-7 7-208/1 p. 1-7 (PDF)
Voorstel van resolutie over het veroordelen van de aanhoudende praktijk van het gedwongen verwijderen van organen in de Volksrepubliek China bij gewetensgevangenen, vooral bij aanhangers van Falun Gong en bij Oeigoeren (7-162)      
  Amendement nr 1 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-162/2
p. 1-2 7-162/2 p. 1-2 (PDF)
  Bespreking
7-11
p. 5-12 7-11 p. 5-12 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde de toegang tot fysieke en bemande loketten in openbare diensten van algemeen belang te behouden en uit te breiden (7-524)      
  Voorstel van mevrouw Farida Tahar, de heren Ludwig Vandenhove, Philippe Courard en Chris Steenwegen en mevrouw Hélène Ryckmans
7-524/1
p. 1-16 7-524/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie teneinde slachtoffers van homofoob geweld aan te moedigen om klacht in te dienen (7-165)      
  Over de verzending naar commissie
7-11
p. 25 7-11 p. 25 (PDF)
Voorstel van resolutie ter bestrijding van de straffeloosheid wat betreft oorlogsmisdaden begaan in Oekraïne (7-361)      
  Voorstel van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heren Philippe Courard, Gaëtan Van Goidsenhoven en Orry Van de Wauwer, mevrouw Annick Lambrecht en de heer Fourat Ben Chikha
7-361/1
p. 1-16 7-361/1 p. 1-16 (PDF)
Voorstel van resolutie ter ondersteuning van het optreden van België met het oog op een echtvaardige en duurzame vredesregeling in het Nabije Oosten (7-258)      
  Voorstel van mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Farida Tahar, de heer Rodrigue Demeuse, de dames Zoé Genot en Soetkin Hoessen en de heer Chris Steenwegen
7-258/1
p. 1-10 7-258/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van resolutie ter voorkoming van de imminente uitvoering van de doodstraf die is uitgesproken tegen dr. Ahmadreza Djalali in Iran (7-207)      
  Voorstel van mevrouw Latifa Gahouchi, de heren Tom Ongena, Gaëtan Van Goidsenhoven en Orry Van de Wauwer, de dames Hélène Ryckmans en Katia Segers en de heer Fourat Ben Chikha
7-207/1
p. 1-7 7-207/1 p. 1-7 (PDF)
  Bespreking
7-15
p. 45-50 7-15 p. 45-50 (PDF)
Voorstel van resolutie tot erkening van de Palestijnse Staat door België (7-28)      
  Amendementen nrs 1 tot 3 van mevrouw Hélène Ryckmans c.s.
7-28/2
p. 1-3 7-28/2 p. 1-3 (PDF)
  Bespreking
7-11
p. 12-17 7-11 p. 12-17 (PDF)
Voorstel van resolutie tot invoering van een meestbegunstigingsclausule ten voordele van de Europese vrouw (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie tot harmonisering van de rechten van de vrouw binnen de Europese Unie op het gunstigste niveau) (De europese vrouw een eenvormig rechtsstatuut geven dat op alle vlakken gebaseerd is op de meest gunstige bepalingen uit de wetgeving van de lidstaten van de Europese Unie) (7-77)      
  Bespreking
7-42
p. 16-23 7-42 p. 16-23 (PDF)
Voorstel van resolutie tot oprichting van een burgerpanel in de Senaat in het kader van de Conferentie over de toekomst van Europa (7-266)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, mevrouw Hélène Ryckmans, de heer Fourat Ben Chikha, de dames France Masai, Celia Groothedde en Zoé Genot, de heer Chris Steenwegen en de dames Farida Tahar en Soetkin Hoessen
7-266/1
p. 1-6 7-266/1 p. 1-6 (PDF)
Voorstel van resolutie voor de invrijheidstelling van burgerjournaliste Zhang Zhan in China (7-218)      
  Voorstel van de dames Sabine de Bethune, Hélène Ryckmans en Latifa Gahouchi, de heer Philippe Dodrimont, mevrouw Karin Brouwers, de heren Tom Ongena, Bert Anciaux, Fourat Ben Chikha en Orry Van de Wauwer en mevrouw Anne-Catherine Goffinet
7-218/1
p. 1-5 7-218/1 p. 1-5 (PDF)
  Bespreking
7-16
p. 6-13 7-16 p. 6-13 (PDF)
Voorstel van resolutie voor het steunen van Europese maatregelen met betrekking tot de Poolse rechtsstaat en de recente uitspraak van het Poolse Grondwettelijk Hof (7-301)      
  Voorstel van de dames Els Ampe en Hélène Ryckmans, de heer André Frédéric, de dames Véronique Durenne en Karin Brouwers, de heer Steven Coenegrachts, mevrouw Annick Lambrecht en de heren Philippe Dodrimont en Orry Van de Wauwer
7-301/1
p. 1-14 7-301/1 p. 1-14 (PDF)
  Bespreking
7-27
p. 14-27 7-27 p. 14-27 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 36, van titel III, hoofdstuk I en hoofdstuk II, en van de artikelen 100, 119, 143, 151, 174 en 195 van de Grondwet, met het oog op de afschaffing van de Senaat teneinde een bij loting samengestelde burgerassemblee op te richten (7-170)      
  Voorstel van de heer Rodrigue Demeuse, de dames Farida Tahar en Hélène Ryckmans, de heer John Pitseys en mevrouw France Masai
7-170/1
p. 1-14 7-170/1 p. 1-14 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999