S. 7-409 Dossierfiche                  

Voorstel tot wijziging van het Reglement van de Senaat teneinde de parlementaire vergoeding van de gecoöpteerde senatoren te koppelen aan hun daadwerkelijke deelname aan de werkzaamheden
Rodrigue Demeuse    Fourat Ben Chikha    France Masai    Celia Groothedde    Hélène Ryckmans    Soetkin Hoessen    Farida Tahar    Chris Steenwegen    Zoé Genot   

reglement van het parlement
vergoeding voor afgevaardigden
Eerste Kamer
coöptatie
politieke moraal
statuut van de afgevaardigden
afgevaardigde

Parlementaire documenten

Nummer Titel Datum
7-409/1 7-409/1 (PDF) Voorstel tot wijziging van het Reglement 15/12/2022
                                      
Chronologie
  Monocameraal Senaat
  [S1] Behandeling door Senaat
15/12/2022   Indiening Doc. 7-409/1 7-409/1 (PDF)
16/12/2022   Inoverwegingneming
  Behandeling in Bureau
16/12/2022   Verzending naar Bureau
Stand van het dossier
Procedure Toestand Behandelingsdata
Monocameraal Senaat In behandeling door Senaat  
[S1] Behandeling door Senaat
Verzonden naar Bureau  
Behandeling in Bureau
Verzonden naar Bureau